FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om bekæmpelse af ulovlig handel med elfenben til Europa ved hjælp af trofæjagt


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af ulovlig handel med elfenben til Europa ved hjælp af trofæjagt  
B8-1108/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til CITES(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at trofæjagt, som hovedsagelig berører arter, der ikke er truede, eller dyr uden forplantningsfunktion, ikke bidrager til udryddelsen af arter;

B.  der henviser til, at det er væsentligt at have et tæt samarbejde mellem de lande, der eksporterer og importerer elfenben, således at en streng kontrol med udbuddet kan mindske efterspørgslen;

C.  der henviser til, at denne virksomhed udvikler en reguleret lokal økonomi og bekæmper således ulovlig praksis;

D.  der henviser til den betydning, som jagt har for at bevare biodiversiteten, hvilket er stadfæstet i Namibias forfatning(2);

E.  der henviser til, at indtægterne fra trofæjagt finansierer beskyttelsen af truede arter og beskyttelsen af reserverne mod ulovlig handel med elfenben(3);

1.  opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af uafhængige nationale observatorier, som vil sikre en korrekt fordeling af indtægterne fra trofæjagt;

2.  opfordrer Kommissionen til gennem en lempelse af sin lovgivning at forsvare trofæjagt som et redskab til at kontrollere og bekæmpe krybskytteri;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

(1)

  Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

(2)

  Kapitel 11, artikel 95, stk. 1.

(3)

  I Tanzania er der f.eks. 56 jagtselskaber, der finansierer 220 terrængående køretøjer, som kører over 8 mio. km pr. år i forbindelse med patruljer til bekæmpelse af krybskytteri.

Juridisk meddelelse