ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 249kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Európába irányuló elefántcsont-kereskedelem elleni, trófeavadászat révén történő küzdelemről


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az Európába irányuló, elefántcsont-kereskedelem elleni, trófeavadászat révén történő küzdelemről  
B8-1108/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a CITES egyezményre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a trófeavadászat, amely elsősorban nem veszélyeztetett fajokra vagy nem szaporodóképes állatokra irányul, nem járul hozzá a fajok kipusztulásához;

B.  mivel fontos, hogy az elefántcsontot exportáló, illetve azt importáló országok szorosan együttműködjenek annak érdekében, hogy a kínálat drasztikus ellenőrzése révén csökkenjen a kereslet;

C.  mivel az említett tevékenység keretek közé szorítja a helyi gazdaságot és ezzel hozzájárul az illegális gyakorlatok visszaszorításához;

D.  mivel a vadászat szerephez jut a biodiverzitás Namíbia alkotmányában előírt megóvásában(2);

E.  mivel a trófeavadászatból eredő bevételekből finanszírozzák a veszélyeztetett fajok megóvását, valamint védik az elefántcsont-kereskedelem érdekében elkülönített állományokat(3);

1.  kéri a Bizottságot, hogy támogassa független nemzeti megfigyelőközpontok létrehozását, amelyek felügyelnék a trófeavadászatból származó bevételek helyes célú felhasználását;

2.  kéri a Bizottságot, hogy a jogszabályok lazításával támogassa a trófeavadászatot mint az orvvadászat ellenőrzését, illetve az ellene való küzdelmet szolgáló eszközt;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak.

(1)

  Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről

(2)

  11. fejezet, 95. cikk, l) pont

(3)

  Például Tanzániában az 56 vadásztársaság 220 terepjáró járművet finanszíroz, amelyek évente több mint 8 millió kilométert tesznek meg az orvvadászat elleni őrjáratok során.

Jogi nyilatkozat