REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 387kWORD 48k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par medību trofeju izmantošanu cīņā pret ziloņkaula ievešanu Eiropā


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medību trofeju izmantošanu cīņā pret ziloņkaula ievešanu Eiropā  
B8-1108/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā CITES(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā trofeju medības, kas galvenokārt attiecas uz neapdraudētām sugām vai dzīvniekiem bez reproduktīvajām funkcijām, nav saistītas ar sugu izmiršanu;

B.  tā kā ir svarīga cieša sadarbība starp ziloņkaula eksporta un importa valstīm, lai ar ļoti stingrām kontrolēm samazinātu piegādes pieprasījumu;

C.  tā kā trofeju medības palīdz veidot regulētu vietējo ekonomiku, tādā veidā cīnoties pret nelikumīgu medību praksi;

D.  tā kā medību loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ir nostiprināta Namībijas Konstitūcijā(2);

E.  tā kā ar ieņēmumiem no trofeju medībām finansē apdraudēto sugu saglabāšanas pasākumus un rezervātu aizsardzību pret ziloņkaula tirdzniecību(3),

1.  aicina Komisiju veicināt neatkarīgu valsts observatoriju izveidi, kas nodrošinātu ieņēmumu, kas gūti no medību trofeju tirdzniecības, pienācīgu izmantošanu;

2.  aicina Komisiju atbalstīt trofeju medības, atvieglojot attiecīgo tiesību aktu noteikumus, lai tās izmantotu kā malumedniecības kontroles instrumentu un cīņai pret malumedniecību;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.

 

(1)

  Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

(2)

  11. nodaļas 95. panta 1. punkts

(3)

  Piemēram, Tanzānijā 56 medību uzņēmumi finansē 220 visurgājēju automobiļus, kuri nobrauc vairāk nekā 8 miljonus kilometru gadā, veicot malumedniecības novēršanas patruļas.

Juridisks paziņojums