PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 291kWORD 51k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o boju proti trgovini s slonovino, dobljeno z lovom na trofeje in namenjeno v Evropo


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti trgovini s slonovino, dobljeno z lovom na trofeje in namenjeno v Evropo  
B8‑1108/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju konvencije CITES(1),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker lov na trofeje, zlasti na vrste, ki niso ogrožene, ali živali, ki nimajo vloge pri razmnoževanju, ne prispeva k izumrtju vrst;

B.  ker je tesno sodelovanje med državami, ki izvažajo, in tistimi, ki uvažajo slonovino, pomembno, da se s strogim nadzorom nad ponudbo zmanjša povpraševanje;

C.  ker ta dejavnost omogoča razvoj reguliranega lokalnega gospodarstva in tako preprečuje nezakonite prakse;

D.  ker je vloga lova ob spoštovanju biotske raznovrstnosti zapisana v namibijski ustavi(2);

E.  ker dohodki od lova na trofeje zagotavljajo sredstva za ohranjanje ogroženih vrst in zaščito rezervatov pred trgovino s slonovino(3);

1.  poziva Komisijo, naj spodbuja vzpostavitev neodvisnih nacionalnih opazovalnih skupin, ki bi zagotavljale ustrezno razporeditev dohodkov od lova na trofeje;

2.  poziva Komisijo, naj s prožnejšo zakonodajo zaščiti lov na trofeje kot orodje za nadzor in boj proti divjemu lovu;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

(1)

  Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

(2)

  Poglavje 11, člen 95, odstavek 1.

(3)

  V Tanzaniji na primer 56 lovskih družb financira 220terenskih vozil, ki v okviru patrulj za boj proti divjemu lovu na leto prevozijo več kot 8milijonov kilometrov.

Pravno obvestilo