Postupak : 2016/2872(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1127/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1127/2016

Rasprave :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0425

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 255kWORD 74k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.727v01-00
 
B8-1127/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1803/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o Europskoj volonterskoj službi (2016/2872(RSP))


Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver, Elissavet Vozemberg-Vrionidi u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o Europskoj volonterskoj službi (2016/2872(RSP))  
B8-1127/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 27. studenog 2009. o Europskoj godini volonterskih aktivnosti za promicanje aktivnog građanstva (2011.)(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. rujna 2011. naslovljenu „Politike EU-a i volontiranje: priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u” (COM(2011)0568),

–  uzimajući u obzir politički program Saveza za Europsku godinu volontiranja 2011. o volontiranju u Europi,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja(2),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013. o volontiranju i volonterskoj aktivnosti u Europi(3),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2012. o priznavanju i promicanju prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u(4),

–  uzimajući u obzir Europsku povelju o pravima i odgovornostima volontera(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. travnja 2008. o doprinosu volontiranja ekonomskoj i socijalnoj koheziji(6),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o Europskoj volonterskoj službi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Europska volonterska služba 2016. slavi 20. godišnjicu i da je u tih 20 godina podršku dobilo 100 000 volontera;

B.  budući da je 2011. bila Europska godina volontiranja te da je imala snažnu podršku Europskog parlamenta i bila velika politička prilika da se skrene pozornost na dodanu vrijednost volontiranja u Europi i da bi danas, pet godina kasnije, Europski parlament trebao razmisliti o tome kakav je učinak Europska godina volontiranja 2011. imala na razvoj politika i na način na koji se volontiranje uključuje u ključne europske programe, poput Erasmusa+ i Europske volonterske službe;

C.  budući da osobe volontiraju dobrovoljno, na temelju vlastitog izbora i vlastite motivacije, ne tražeći za to financijsku korist; budući da se volontiranje može definirati kao put solidarnosti te predstavlja način odgovaranja na ljudske, socijalne ili ekološke potrebe i probleme;

D.  budući da je volontiranje važno i vrijedno s obzirom na to da je jedan od najvidljivijih oblika solidarnosti kojim se promiče i olakšava socijalna uključenost, gradi društveni kapital te preobražava društvo i budući da volontiranje doprinosi razvoju uspješnog civilnog društva, koje može ponuditi kreativna i inovativna rješenja na zajedničke izazove, te da doprinosi gospodarskom rastu, zbog čega zaslužuje da ga se mjeri na poseban i ciljan način u pogledu ekonomskog, ali i društvenog kapitala;

E.  budući da volontiranje zahtijeva kombinaciju mehanizama potpore i/ili odgovarajućih organizacijskih struktura koje bi trebalo dodatno ojačati odgovarajućim pravnim okvirom kojim se utvrđuju prava i odgovornosti za volontere i volontiranje;

F.  budući da svaka osoba ima pravo na jednak pristup mogućnostima volontiranja i zaštiti od svih vrsta diskriminacije te bi trebala imati pravo da uskladi svoje volonterske aktivnosti s privatnim i profesionalnim životom kako bi mogla postići određenu fleksibilnost tijekom volonterske aktivnosti;

G.  budući da je priznavanje volontiranja također ključno kako bi se poduprli odgovarajući poticaji za sve dionike i na taj način povećala količina, kvaliteta i učinak volontiranja te da je također potrebno uspostavljanje kulture priznavanja, kojom se volontiranje prikazuje kao pokretačka snaga koja europske vrijednosti provodi u djelo;

1.  uviđa da je volontiranje izraz solidarnosti, slobode i odgovornosti koji doprinosi jačanju aktivnog građanstvu i osobnog ljudskog razvoja te je ključno sredstvo za postizanje socijalne uključenosti i kohezije, kao i za osposobljavanje, obrazovanje i dijalog među kulturama, doprinoseći istovremeno širenju europskih vrijednosti; ističe da su koristi volonterstva također priznate u okviru dobrovoljnog rada u trećim zemljama kao strateški instrument za poticanje međusobnog razumijevanja i odnosa među kulturama;

2.  ističe da volontiranje kao takvo pomaže u stjecanju vještina i sposobnosti te da bi ga trebalo priznati kao informalno i neformalno obrazovanje;

3.  poziva države članice da u svojim odgojnim i obrazovnim sustavima potiču Europsku volontersku službu kao sredstvo za širenje obrazovanja o solidarnosti i civilnom angažmanu među mlađom generacijom;

4.  napominje da u Europi skoro 100 milijuna građana svih dobi volontira i da se na taj način ostvaruje oko 5 % europskog BDP-a;

5.  traži od Komisije da provede studiju o nacionalnim sustavima volontiranja, ali i o civilnoj službi i snagama solidarnosti te postojećem okruženju za moguće volontere unutar država članica kako bi se poboljšalo međusobno razumijevanje i razmjena dobrih praksi te mogućnost uspostave europske civilne službe, a sve u cilju jačanja građanstva EU-a; međutim, ističe da bi programi civilne službe mogli nadopuniti, ali ne zamijeniti, postojeće prilike za volontiranje;

6.  poziva Komisiju da krene razvijati usklađenu europsku politiku za volonterstvo koja će imati jedinstvenu kontaktnu točku u Komisiji i međusobno povezati pojedinačne inicijative i programe;

7.  naglašava ulogu aktivnog starenja u volontiranju i jača ulogu mlađih i starijih građana u civilnom angažmanu u Europi razvijajući zamah stvoren tijekom Europske godine volonterskih aktivnosti (2011.) i Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti (2012.);

8.  podsjeća na to da bi se Europska volonterska služba trebala temeljiti na strukturi koja omogućava brz i jednostavan pristup mladih programu te stoga poziva na pojednostavljenje sustava za prijave koji se trenutačno primjenjuje;

9.  ističe potrebu za jačanjem daljnjeg djelovanja i lokalne dimenzije nakon stjecanja volonterskog iskustva u inozemstvu pružanjem podrške lokalnim zajednicama ne samo prije polaska, već i nakon povratka, u obliku osposobljavanja o naknadnoj orijentaciji i naknadnoj integraciji;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama država članica.

(1)

SL L 17, 22.1.2010., str. 43.

(2)

SL C 398, 22.12.2012., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0549.

(4)

SL C 332E, 15.11.2013., str. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(6)

SL C 259 E, 29.10.2009., str. 9.

Pravna napomena