Postopek : 2016/2956(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1161/2016

Predložena besedila :

B8-1161/2016

Razprave :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0422

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 340kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.587v01-00
 
B8-1161/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v severnem Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v severnem Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP))  
B8-1161/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Navi Pillay z dne 16. junija 2014, v kateri je obsodila usmrtitve po hitrem postopku, ki jih je izvedla skupina ISIL, in izrazila stališče, da te usmrtitve skoraj zagotovo pomenijo vojna hudodelstva,

–  ob upoštevanju nedavnih resolucij varnostnega sveta Združenih narodov o Iraku, zlasti resolucij št. 2299 (2016) in 2249 (2015), v katerih je obsodil nedavne teroristične napade Daiša,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Iraku(1), z dne 18. septembra 2014 o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin(2), in z dne 12. februarja 2015 o humanitarni krizi v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo(3),

–  ob upoštevanju pripomb podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Federice Mogherini z dne 18. oktobra 2016, ki jih je podala po drugi seji Sveta za sodelovanje med EU in Irakom v okviru sporazuma med EU in Irakom o partnerstvu in sodelovanju,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je iraška vojska ob podpori globalne koalicije proti Daišu, pešmerg kurdske regionalne vlade in milice Ljudska mobilizacija (Hašed Al Šabi) začela operacijo, da bi izpod nadvlade Daiša osvobodili Mosul, drugo največje mesto v Iraku, ter številna mesta in vasi v mosulskem koridorju;

B.  ker bi vojaške operacije za osvoboditev Mosula izpod nadvlade Daiša lahko vplivale na 1,5 milijona prebivalcev tega mesta; ker Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev ocenjuje, da bi lahko bilo – odvisno od intenzivnosti in obsega spopadov – več kot milijon ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove;

C.  ker je EU, na podlagi humanitarnih načel in potreb, ena od glavnih donatoric humanitarne pomoči za ljudi, ki jih je prizadel konflikt v Iraku, in je – s tem ko najbolj ranljivim ljudem zagotavlja življenjsko pomembno nujno pomoč – aktivno vključena v humanitarni odziv na trenutne izredne humanitarne razmere v Mosulu in Haviji;

D.  ker je bil Mosul večetnično mesto, v katerem so večinski arabski suniti sobivali s pripadniki kaldejske/sirske/asirske krščanske skupnosti ter kurdske, jazidske, šabaške, kakajske in turkmenske skupnosti (šiiti in suniti); ker tudi zgodovino območij v okolici mesta zaznamuje etnično-verska raznolikost, s koncentracijo kristjanov v nižini Ninive, jazidov okrog gorovja Sindžar in muslimanskih Turkmenov v Tal Afarju;

E.  ker je način, na katerega se izvajajo sovražnosti in civilisti obravnavajo, pomemben politični temelj za spravo in razvoj;

F.  ker je Evropski parlament 4. februarja 2016 ugotovil, da Daiš izvaja genocid nad kristjani in jazidi ter pripadniki drugih verskih manjšin, pa tudi, da Daiš muslimane, ki se ne strinjajo z njegovo razlago islama, preganja, nad njimi izvaja grozodejstva in hudodelstva, ki pomenijo vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost;

G.  ker se je Svet za sodelovanje v okviru sporazuma med EU in Irakom o partnerstvu in sodelovanju drugič sestal 18. oktobra 2016 v Bruslju, da bi razpravljal o nujnih izzivih Iraka v zvezi s humanitarnim stanjem in stabilizacijo;

1.  odločno podpira operacijo, ki jo je Irak sprožil za osvoboditev Mosula izpod nadvlade Daiša; meni, da ta operacija predstavlja odločilen element sedanjih prizadevanj na svetovni ravni za trajen poraz Daiša; izraža prepričanje, da bo Irak v tem boju proti skupnemu sovražniku zmagal ter Mosul in druge dele države dokončno osvobodil Daiša;

2.  ponovno potrjuje, da v celoti podpira neodvisnost, ozemeljsko celovitost in suverenost Iraka ter njegovo pravico, da sprejme ukrepe, ki so potrebni za njihovo ohranitev;

3.  poziva Evropsko unijo, Združene narode in celotno mednarodno skupnost, naj iraški vladi med operacijami za osvoboditev, ki trenutno potekajo v številnih regijah Iraka, še naprej nudijo humanitarno in vojaško pomoč; pozdravlja, da je Evropska unija regiji Mosul namenila 50 milijonov EUR v humanitarni pomoči;

4.  poziva EU in njene države članice, naj sodelujejo ter iraškim organom in organom regionalne vlade Kurdistana pomagajo zaščititi in obnoviti osvobojena območja, kot so gorovje Sindžar, nižina Ninive in mesto Mosul, da se bodo begunci in notranje razseljene osebe lahko vrnili in se ponovno naselili;

5.  je zaskrbljen zaradi nedavnih napetosti med Turčijo in Irakom; poziva Turčijo, naj v celoti spoštuje ozemeljsko celovitost in suverenost Iraka in se vzdrži kakršnega koli vojaškega ukrepanja v Iraku brez soglasja iraške vlade; poudarja, da je treba spodbujati dialog med Irakom in drugimi državami v regiji s ciljem vzpostavitve varnejšega Bližnjega vzhoda;

6.  poudarja, da je Daiš simptom širših težav v Iraku in regiji, predvsem pa poudarja, da si je nujno treba prizadevati za politični kompromis med šiiti in suniti v Iraku, zlasti po osvoboditvi Mosula, in v širši regiji; poudarja, da sta boja proti Daišu v Iraku in v Siriji med seboj prepletena; je zato zaskrbljen zaradi poročanj o tem, da se borci Daiša iz Mosula selijo v Sirijo; vztraja, da boj proti Daišu, Fronti Al Nusra (ki se zdaj imenuje Fatah Al Šam) in drugim organizacija, ki jih je varnostni svet Združenih narodov označil za teroristične, ostaja prednostna naloga tako v Iraku kot v Siriji, ter opozarja vse strani v konfliktu, da morata biti zaščita civilistov in spoštovanje mednarodnega prava absolutna prednostna naloga;

7.  poziva vse strani v konfliktu, naj v času sovražnosti in po njih spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, v času konflikta pa načela sorazmernosti, razlikovanja in previdnosti; poziva vse strani v konfliktu, naj vzpostavijo humanitarne koridorje, da bodo civilisti lahko ubežali konfliktu in da se jim pri tem pomaga, da se prepreči, da bi ostali ujeti v Mosulu in bi jih Daiš uporabil kot živi ščit, za zagotovitev dostopa do varnosti in humanitarne pomoči ter da se v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi civilistom med postopkom varnostnega preverjanja zagotovita pomoč in zaščita, predvsem pa poskrbi za to, da družine ne bodo ločene, otroci pa ne ogroženi, jih nadalje poziva, naj vzpostavijo mehanizem Združenih narodov za zunanji nadzor; zlasti poziva, naj se sprejmejo vsi previdnostni ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev, da bodo otroci in njihove družine zaščiteni pred bombardiranjem, pa tudi da bo smrtnih žrtev čim manj, civilna infrastruktura, predvsem šole in bolnišnice, pa zaščitena;

8.  želi spomniti, da je reševanje življenj civilistov in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava pomemben politični temelj za spravo in razvoj, edini način za končanje sovraštva in delitev, in da je bistvenega pomena ne povzročiti dodatnih napetosti med skupnostmi, pa tudi postaviti temelje za stabilen in uspešen Irak;

9.  poziva vojaško koalicijo pod vodstvom Iraka, naj sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za hrambo dokazov o vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, ki jih je storil Daiš, ter tako zagotovi, da bodo tisti, ki so odgovorni zanje, za svoja dejanja odgovarjali;

10.  poudarja, kako pomembno je pravočasno in učinkovito poskrbeti za varnost, in sicer prek resnično varnih poti, na katerih je mogoče zagotavljati varnost, tudi z odstranitvijo min in ponovno vzpostavitvijo pravne države, pa tudi osnovnih storitev na osvobojenih območjih, kot so zdravstvena oskrba, elektrika in izobraževanje; opozarja, da bi se lahko – če ne bodo zagotovljene osnovne storitve, varnost in dolgoročna strategija za odpravo temeljnih vzrokov in če ne bo prizadevanj za socialno kohezijo – ponovno pojavile ekstremistične sile; zato poziva k močni povezavi med humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem, da bi zagotovili kontinuiteto humanitarne pomoči za stabilizacijo, odpornost in razvoj Iraka;

11.  poudarja pomen Mosula za ves Irak ter poziva k zagotovitvi zastopanosti manjšin v novi upravi Mosula; poudarja legitimno pravico pripadnikov etničnih in verskih manjšin do političnega udejstvovanja, pa tudi do tega, da se jim povrnejo lastninske pravice; poziva k mirnemu sobivanju in polnemu spoštovanju pravic pripadnikov različnih etničnih in verskih manjšin, ki so, zgodovinsko gledano, močno zastopani in drug z drugim mirno sobivajo, zlasti v gorovju Sindžar (pripadniki jazidske skupnosti), v nižini Ninive (pripadniki kaldejske/sirske/asirske krščanske skupnosti), v Tel Afaru in v nekaterih delih guvernata Kirkuk, poziva pa tudi k ukrepom za zagotovitev varnega povratka razseljenih beguncev;

12.  poziva EU in njene države članice ter Združene narode in njihove države članice, naj sodelujejo z nacionalno vlado in regionalnimi vladami Iraka ter z vsemi ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi akterji za nadzor nad mirnim ponovnim vključevanjem avtohtonega prebivalstva, pri čemer gre za osebe, ki so trenutno notranje razseljene, begunci ali pa prosilci za azil drugod, da se bodo iz nižine Ninive, Tal Afarja in iz gorovja Sindžar lahko vrnile v svojo domovino;

13.  poudarja, da se je treba – tudi po osvoboditvi Mosula – še naprej boriti proti nadaljnjemu širjenju islamistično-džihadističnih ideologij v regiji in drugod, vključno s salafističnim džihadizmom, s pomočjo katerega Daiš teološko in politično napeljuje k hudodelstvom; poziva države članice EU, naj si prizadevajo za to, da bodo vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, ki so jih borci Daiša storili v Libiji, Siriji, Iraku in drugod, vključno s poskusom genocida nad jazidi, obravnavana pred Mednarodnim kazenskim sodiščem;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, vladi in predstavniškemu svetu Iraka, regionalni vladi Kurdistana, vladi Turčije, generalnemu sekretarju Združenih narodov in Svetu Združenih narodov za človekove pravice.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0171.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0027.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0040.

Pravno obvestilo