Процедура : 2016/2956(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1164/2016

Внесени текстове :

B8-1164/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 483kWORD 76k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.590v01-00
 
B8-1164/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))


Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина, Патрик Льо Ярик, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))  
B8-1164/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Ирак и Сирия, и по-специално резолюцията от 12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и в Сирия, и особено във връзка с ИДИЛ(1),

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че хуманитарното положение в Ирак продължава да се влошава от 2003 г. насам след нашествието на САЩ; като има предвид, че по неотдавнашни данни на ООН насилието е причинило вътрешното разселване в Ирак на 3,3, милиона души и е оставило повече от 10 милиона в положение, в което се нуждаят от хуманитарна помощ;

Б.  като има предвид, че въоръжената групировка „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ) завладя няколко града в централен и северен Ирак, включително Мосул – вторият по-големина град в Ирак в население от 2 милиона души – и Тикрит; като има предвид, че коалиция на иракски и кюрдски въоръжени сили започна широкомащабна военна операция, за да възвърне Мосул;

В.  като има предвид, че една мащабна хуманитарна криза в Ирак, която продължава да расте от 2003 г. насам след воденото от САЩ нашествие, се изостри в резултат на военните действия; като има предвид, че по оценки на ООН офанзивата за Мосул би могла да причини разселването на близо 1 милион души, 700 000 от които вероятно ще се нуждаят от подкрепа за спешно подслоняване;

Г.  като има предвид, че Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и нейните партньори правят всичко, което е по силите им, за да са подготвени да посрещнат нуждите на хората, които могат да бъдат разселени и засегнати от настоящата военна операция; като има предвид, че финансирането на хуманитарната помощ досега е абсолютно недостатъчно за постигане на пълна готовност за тази ситуация; като има предвид, че понастоящем подслон в лагери и центрове за спешно приемане е налице едва за 60 000 души; като има предвид, че в ход изграждането на допълнителни структури с капацитет 250 000 души; като има предвид, че е опасен острият недостиг на питейна вода; като има предвид, че са готови за раздаване хранителни дажби само за 220 000 семейства;

Д.  като има предвид, че от избухването на конфликта в Сирия, повече от 240 000 души са избягали от насилията в Ирак, и основни в неговия кюрдски регион;

Е.  като има предвид, че регионалните и международните участници злоупотребяват с конфликта в Ирак, като преследват своите собствени интереси и дневен ред; като има предвид, че Турция, под претекста на борбата срещу т. нар. „Ислямска държава“ се намесва в Ирак срещу кюрдите и по оценки е разположила 2 000 войници в Северен Ирак, без да координира това с правителството на Ирак, нито да поиска неговото съгласие; като има предвид, че турското военно присъствие в Ирак е явно нарушение на националния суверенитет на Ирак;

1.  изразява дълбока загриженост относно безопасността на около 1,5 милиона души, които живеят в Мосул и могат да бъдат засегнати от военни операции за отнемането на града от контрола на ИДИЛ;

2.  отново подчертава, че в борбата срещу ИДИЛ е необходимо да се спазват правата на човека и международното хуманитарно право; призовава всички страни в конфликта да предприемат конкретни стъпки, за да гарантират, че всички цивилни граждани са защитени и че им се предоставя помощ в съответствие с международното хуманитарно право и хуманитарните принципи, включително по време на всички военни кампании; категорично призовава всички участващи страни да избягват установяването на военни позиции в населени райони и да се въздържат от нападения, насочени срещу цивилни обекти; подчертава необходимостта от това страните да се споразумеят за хуманитарно прекратяване на огъня, локално прекратяване на огъня и примирия с цел да се предостави на агенциите за хуманитарна помощ безопасен и безпрепятствен достъп до всички засегнати области;

3.  призовава ЕС да осигури по-значима подкрепа за нарасналия брой бежанци; насърчава Комисията да предостави повече финансови и човешки ресурси с цел подпомагане на бежанците; осъжда продължаващото недостатъчно финансиране на работата, извършвана от ВКБООН;

4.  призовава ЕС да предостави помощ на бежанците в кюрдската част на Ирак;

5.  оценява военните усилия за борба с терористичните групировки, които действат като нередовни въоръжени сили, и настоятелно призовава иракската армия да действа като истинска национална сила и да се откаже от старите сектантски нагласи, които водят до влошаване на положението;

6.  подчертава, че най-добрият начин за подпомагане на борбата на народа на Ирак срещу въоръжена групировка ИДИЛ е да се сложи край на финансирането на всички милиции и, по-специално, да се преустанови купуването на нефт, добит от нефтени находища под контрола на ИДИЛ и транспортиран с камиони през Турция; подчертава факта, че конфликтът е бил изострен от търговията с оръжие и доставките на оръжие;

7.  призовава за провеждането на международна конференция за Ирак, под егидата на Организацията на обединените нации, с участието на съседни държави; подчертава, че единствено едно политическо решение, което да отговаря на опасенията и интересите на всички части на иракското общество, може да сложи край на сектантските конфликти и на насилието в страната;

8.  категорично осъжда ролята, която различните западни интервенции през последните години изиграха за насърчаване на радикализирането на някои лица, особено в Близкия изток; подчертава, че подобни политики насърчават непредприемането на мерки срещу тероризма и следователно следва да бъдат премахнати; подчертава, че тези страни носят отговорност за конфликтите в региона на Близкия изток и ги призовава по-конкретно да облекчат страданията на лицата, засегнати от насилието, и да предоставят убежище на бежанците;

9.  осъжда по-специално нашествието от 2003 г., което доведе до разпадането на националната държава в Ирак и настоятелно призовава регионалните и международните участници да спазват Устава на ООН и да се въздържат от намеса във вътрешните работи на други държави;

10.  настоятелно призовава Турция да изтегли войските си от иракска територия, както и всички държави – да зачитат суверенитета и териториалната цялост на Ирак;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на ръководителя на делегацията на ЕС в Ирак, на председателите на парламентите на държавите членки, на правителството и на Съвета на представителите на Република Ирак, на генералния секретар на Съюза за Средиземноморието и на Лигата на арабските държави.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0040.

Правна информация