Процедура : 2016/2956(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1165/2016

Внесени текстове :

B8-1165/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0422

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 494kWORD 85k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))


Хавиер Нарт, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Жузе Инасиу Фария, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Александър Граф Ламбсдорф, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Паво Вяйрюнен, Илхан Кючюк. от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956 (RSP).  
B8-1165/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

–  като взе предвид Ръководните принципи на ООН относно вътрешното разселване от 1998 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния докладчик на ООН за правата на човека Нави Пилай от 16 юни 2014 г., в което се осъждат екзекуциите по бързата процедура, направени от ИДИЛ, и се изразява мнението, че те почти със сигурност са равнозначни на военни престъпления,

–  като взе предвид изявлението на заместник-генералния секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН — Жени Пхумзиле Мламбо-Нгука, в което се изразяват конкретни опасения за безопасността на жените и момичетата в Ирак, по-специално в районите, контролирани от ИДИЛ/Даеш,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Ирак, по-специално резолюции 2299 (2016) и 2249 (2015), осъждащи неотдавнашните терористични нападения от страна на ИДИЛ/Даеш,

–  като взе предвид Резолюция 2091 (2016) относно чуждестранни бойци в Сирия и Ирак, приета от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа на 27 януари 2016 г.,

–  като взе предвид своите предходни резолюции от 27 февруари 2014 г. относно положението в Ирак(1), от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия(2) и от 12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия(3),

–  като взе предвид забележките, отправени от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини след втория Съвет за сътрудничество между ЕС и Ирак по силата на Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че операцията за освобождаване на град Мосул от ИДИЛ/Даеш започна наскоро; като има предвид, че офанзивата би могла да доведе до изключително тревожно хуманитарно положение; като има предвид, че всички спорни въпроси относно вътрешните граници в Северен Ирак, ако не се решат от съответните военни участници, които се борят срещу ИДИЛ, и от международната общност като цяло, могат да попречат на възстановяването на областта и репатрирането на разселеното население, което представлява заплаха за бъдещото съществуване на уязвимите малцинства в района; като има предвид, че северната част на Ирак е дългогодишна родина на етнически и религиозни малцинства, характеризираща се с плурализъм, стабилност и междуобщностното сътрудничество, въпреки периоди на насилие и преследване;

Б.  като има предвид, че Мосул е отдавна многоетнически град, където сунитско арабско мнозинство е живяло редом с халдейци/асирийци/сирийски християни, кюрди, туркмени, йезиди; като има предвид, че районите около града също имат история на етническо-религиозни различия, с концентрация на християни в равнините на Ниневия, йезиди около планината Синджар и мюсюлмански туркмени в Тал Афар;

В.  като има предвид, че Европейският парламент призна на 4 февруари 2016 г., че „ИДИЛ/Даеш извършва геноцид спрямо християните и йезидите, както и спрямо други религиозни и етнически малцинства, които не са съгласни с нейното тълкуване на исляма“, и че „преследването, зверствата и международните престъпления се равняват на военни престъпления и престъпления срещу човечеството“;

Г.  като има предвид, че Парламентът е подкрепен от Съвета на Европа, Държавния департамент на САЩ, Конгреса на САЩ, Парламента на Обединеното кралство, парламента на Австралия и други нации и институции, като признава, че жестокостите, извършвани от ИДИЛ/Даеш срещу религиозни и етнически малцинства в Ирак включват военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

Д.  като има предвид, че според Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) около 3,3 милиона иракчани са изселени от войната от 2014 г. насам и над 1,5 милиона души са изложени на непосредствен риск от разселване в Мосул като пряк резултат от операцията за ново превземане област;

Е.  като има предвид, че ВКБООН има пет отворени лагера и е готов да даде подслон на 45 000 души, бягащи от Мосул и околните райони, като организацията планира да има общо 11 лагера, отворени през идните седмици, с капацитет за 120 000 души, при условие че може да бъде отделено пространство в безопасните зони далеч от фронтовите линии; като има предвид, че бюджетът на ВКБООН за реагиране в Мосул в момента е финансиран малко над 38 %; като има предвид, че финансиране е необходимо не само за първоначална подготовка, но също така за справяне с масовото разселване, което може да продължи през зимата;

Ж.  като има предвид, че децата във и около Мосул са особено уязвими и са изложени на риск от смърт или телесна повреда вследствие на сраженията, както и сексуално насилие, отвличане или наемане от въоръжени групи;

З.  като има предвид, че Европейският съюз играе ключова роля в рамките на Световната коалиция срещу ИДИЛ/Даеш в Ирак посредством предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за стабилизиране; като има предвид, че ЕС отпусна 134 милиона евро в хуманитарна помощ в Ирак, като 50 млн. евро от тях са за Мосул;

И.  като има предвид, че Парламентът е подчертавал колко е важно международната общност да предоставя защита и помощ, включително военна, в съответствие с международното право, на всички, които са мишена за т. нар. „ИДИЛ/Даеш“ и други терористични организации в Близкия изток, като например етническите и религиозните малцинства, и да гарантира участието им в трайни бъдещи политически решения;

Й.  като има предвид, че военната операция срещу ИДИЛ/Даеш в Северен Ирак се води по обща мисия за национална сигурност, която обединява усилията на иракските сили за сигурност, кюрдските сили „Пешмерга“ на регионалното правителство и местните сили за сигурност; като има предвид, че световната коалиция предоставя консултативна, въздушна и разузнавателна подкрепа;

К.  като има предвид, че запазването на идентичността и гарантирането на сигурността и закрилата за общностите в северната част на Ирак в рамките на федералната Република Ирак би възстановило и защитило основните права на човека, в това число правата на собственост, на коренното население на този регион;

Л.  като има предвид, че член 2 от Конституцията на Ирак „гарантира пълните религиозни права на всички лица на свобода на вероизповедание и практика“;

М.  като има предвид, че в Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак, и в частност в неговата клауза за правата на човека, се акцентира върху това, че политическият диалог между ЕС и Ирак следва да се съсредоточи върху правата на човека и укрепването на демократичните институции;

1.  категорично осъжда продължаващото насилие и масови екзекуции, извършени от ИДИЛ/Даеш в Ирак; изразява дълбоката си загриженост във връзка с постоянните доклади относно използването от страна на ИДИЛ/Даеш на деца, възрастни хора, жени и уязвими лица като щит срещу протичащите военни операции за освобождение, извършвани в северната част на Ирак; решително осъжда разселването на хиляди иракски граждани, включително етнически и религиозни малцинства, които живеят в северната част на Ирак; отбелязва с дълбока загриженост, че ИДИЛ/Даеш продължава да напада християни (халдейци/сирийски християни/асирийци, мелхити и арменци), язиди, туркмени, шиити, шабаки, сабейско население, какайско население и сунити, в своите усилия за унищожаване на всички религиозни и етнически малцинства от районите под неин контрол;

2.  подчертава значението на защитата на гражданското население по време на военни операции във и около Мосул;

3.  признава правото на правителството на Република Ирак да защити своята суверенна територия; настоятелно призовава иракските сили за сигурност да действат в рамките на международното и националното право, като изпълняват ангажиментите на Ирак по отношение на международните споразумения за защита на правата на човека и основните свободи;

4.  призовава Европейския съюз, ООН и международната общност да продължат да подкрепят иракското правителство по устойчив начин с хуманитарна и военна помощ по време на текущите операции за освобождение в няколко района на Ирак; приветства сумата от 50 милиона евро за хуманитарна помощ, предоставeна от Европейския съюз в региона на Мосул, попаднал в извънредна и безпрецедентна хуманитарна катастрофа;

5.  подчертава значението на Мосул за цялата територия на Ирак и призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират представителство на малцинствата в новата администрация на Мосул; счита, че връщането на бежанците и вътрешно разселените лица ще зависи от стабилността на новата администрация; подчертава законното право на етническите и религиозните малцинства на политическо участие, както и на възстановени права на собственост;

6.  настоятелно призовава правителството на Ирак и кюрдското регионално правителство, както и ЕС и неговите държави членки, международната общност и международните участници да осигурят териториалната цялост и сигурност на равнината на Ниневия;

7.  настоятелно призовава всички участници в борбата срещу ИДИЛ/Даеш в Република Ирак в да развият устойчиво, дългосрочно и приобщаващо политическо сътрудничество и диалог с цел да се осигури основата за Ирак без радикални и екстремистки движения; призовава ЕС и неговите държави членки, Световната коалиция за борба срещу Даеш (Ислямска държава), международната общност и международните участници да работят с националните и регионалните правителства на Република Ирак към устойчива сигурност при уреждане на спорове в равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар;

8.  призовава Европейския съюз, ООН и цялата международна общност да работят с националните и регионалните правителства на Република Ирак, за да осъществяват надзор върху реинтеграцията на всички иракчани и етнически и религиозни малцинства, които са били разселени; счита, че сигурни убежища за бежанците, които да се защитават от въоръжени сили с мандат на ООН, биха могли да бъдат част от отговора на огромното предизвикателство за предоставяне на временна закрила на милиони бежанци от конфликта в Сирия и Ирак;

9.  подчертава необходимостта от зачитане на правата на човека и основните свободи, включително свободата на изразяване, свободата на печата и цифровата свобода; счита, че е от ключово значение балансирана медия в Ирак и всички негови региони, която да насърчава мира и борбата с всички видове радикализация идеологии след ликвидиране на ИДИЛ/Даеш;

10.  призовава всички регионални организации да направят всичко по силите им за преустановяване на всякакви дейности на държавни или частни органи, насочени към пропагандирането и разпространяването на екстремистки ислямски идеологии; призовава ЕС да улесни регионалния диалог относно проблемите в Близкия Изток и да включи всички важни заинтересовани страни, по-специално Иран, Саудитска Арабия, и Турция; признава решаващия принос на Иран в Ирак, като Иран спря настъплението на ИДИЛ/Даеш и възстанови територии, които са били обект на джихадисткия тероризъм.

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан, правителството на Турция, генералния секретар на Организацията на обединените нации и Съвета на Организацията на обединените нации по правата на човека.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0171.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0027.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0040.

Правна информация