Eljárás : 2016/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1171/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1171/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 15

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0423

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 259kWORD 70k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.597v01-00
 
B8-1171/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP))  
B8-1171/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen „A véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzete: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlás” című, 2015. január 15-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Törökország által elért haladásról szóló 2015. évi bizottsági jelentésre (2015. november 10.),

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Johannes Hahn, szomszédságpolitikáért és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos 2016. július 16-i közös nyilatkozatára a törökországi helyzetről,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Johannes Hahn biztos 2016. július 21-i nyilatkozatára a szükségállapot kihirdetéséről Törökországban,

–  tekintettel a Tanács Törökországról szóló 2016. július 18-i következtetéseire,

–  tekintettel a 2016. szeptember 9-én az EU és Törökország között tartott magas szintű politikai párbeszédre,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2016. július 15-én Törökországban puccskísérletre került sor, amelyben több százan meghaltak és 2100-nál többen megsebesültek;

B.  mivel 2016. július 20-án kihirdették a szükségállapotot, amely széleskörű rendeleti kormányzásra ad lehetőséget a végrehajtó hatalomnak; mivel az ideiglenes eltérés lehetőségét az Európa Tanács valamennyi tagállama számára biztosítja az Emberi Jogok Európai Egyezményének 15. cikke, és mivel erre „a nemzet életét fenyegető [...] nyilvános vészhelyzet esetén” nyílik lehetőség;

C.  mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága egyértelműen kimondta, hogy bármiféle eltérésnek arányosnak kell lennie a helyzettel és egy állam semmilyen körülmények között nem térhet el a 2. cikktől (az élethez való jog), a 3. cikktől (a kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma), valamint a 7. cikktől (büntetés kiszabásának tilalma törvényi rendelkezés nélkül);

D.  mivel 2016. július 21-én Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Johannes Hahn biztos kijelentették, hogy a szükségállapot kihirdetésére a legutóbbi – az oktatási rendszerre, a bíróságokra és a médiára vonatkozó – elfogadhatatlan döntések nyomán került sor;

E.  mivel az újságírók védelmével foglalkozó bizottság szerint a török hatóságok a puccskísérlet lezajlása után száznál több műsorszóró állomás, újság, magazin, kiadó és terjesztéssel foglalkozó vállalat irodáit zárták be; mivel több mint száz újságírót és médiamunkást fogva tartanak és legalább 330 újságíró sajtóigazolványát bevonták;

1.  határozottan elítéli a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletet; támogatja Törökország törvényes intézményeit; sajnálja az áldozatok magas számát; szolidaritását fejezi ki az áldozatok és családjaik iránt;

2.  hangsúlyozza a demokrácia védelmének fontosságát, teljes körű elkötelezettséggel a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság iránt; támogatja az EU, az Európa Tanács és Törökország közötti együttműködést e tekintetben; felhív Törökország alkotmányos rendjének maradéktalan tiszteletben tartására; üdvözli a 2016. szeptember 9-én az EU és Törökország között tartott magas szintű politikai párbeszédet; hangsúlyozza, hogy Törökország az Európai Unió kulcsfontosságú partnere;

3.  felszólítja a török hatóságokat, hogy bocsássák szabadon az újságírókat és médiamunkásokat, továbbá engedélyezzék a médiaorgánumok újbóli megnyitását;

4.  emlékeztet arra, hogy a szabad és sokszínű sajtó a demokrácia elengedhetetlen eleme, csakúgy, mint a jogszerű eljárás, az ártatlanság vélelme és a független igazságszolgáltatás;

5.  emlékezteti a török hatóságokat, hogy a médiával és az újságírókkal a lehető leggondosabban kell eljárni, valamint hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság a demokratikus és nyílt társadalom működésének továbbra is központi elemét képezik;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Törökország parlamentjének és kormányának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0014.

Jogi nyilatkozat