FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 46k
12.10.2016
PE593.642v01-00
 
B8-1216/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om beskyttelse af den europæiske hamster i Alsace


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af den europæiske hamster i Alsace  
B8-1216/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den europæiske hamster næsten ikke findes mere, da den førhen blev betragtet som et skadedyr og derfor blev slået ihjel;

B.  der henviser til, at hamsteren har fået sværere levevilkår på grund af dyrkningen af majsafgrøder i monokultur, der i stor grad har begrænset dens levesteder, men at den også siden 1993 er en beskyttet art;

C.  der henviser til, at det vurderes, at der i 2012 fandtes mellem 500 og 1000 hamstere, og at grænsen for artens overlevelse skønnes at ligge på 1500 hamstere;

D.  der henviser til programmet Life Alister og de forskellige nationale handlingsplaner, der er oprettet;

1.  anmoder Kommissionen om at optrappe sine bestræbelser for at bevare den europæiske hamster i Alsace for hurtigt at komme op på et niveau, hvor arten kan overleve, og anmoder generelt Kommissionen om at gøre alt, hvad den kan med henblik på at bevare de beskyttede arter og sikre biodiversiteten i vores natur;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og Frankrig.

Juridisk meddelelse