FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
4.10.2016
PE593.643v01-00
 
B8-1217/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod at banker med kapitalunderskud kan udbetale udbytte


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbud mod at banker med kapitalunderskud kan udbetale udbytte  
B8-1217/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at de store europæiske banker har udgifter til tvister, der medfører store tab og dårligere resultater på børsen (deres kursværdi er i gennemsnit faldet med 50 % siden 2014);

B.  der henviser til, at bankernes store udbetalinger af udbytte (særlig udbytte til aktionærerne) er en af årsagerne til de europæiske bankers kapitalunderskud;

C.  der henviser til, at den utilstrækkelige egenkapital i 51 af de største europæiske banker i 2015 beløb sig til 123 mia. EUR, og at 28 af 34 børsnoterede banker samtidig udbetalte 40 mia. EUR i udbytte, hvilket svarer til 60 % af deres overskud;

D.  der henviser til, at hvis de europæiske reguleringsmyndigheder allerede i 2010 havde forbudt udbetaling af udbytte i banker med kapitalunderskud, ville 50 % af kapitalunderskuddet været dækket;

1.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at overveje at forbyde enhver form for udbetaling af udbytte i banker med kapitalunderskud (som det er tilfældet i USA).

Juridisk meddelelse