FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 46k
29.9.2016
PE593.645v01-00
 
B8-1219/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om støtteprogrammet for reformer og medlemsstaternes involvering


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtteprogrammet for reformer og medlemsstaternes involvering  
B8-1219/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at støtteprogrammet for reformer er en teknisk bistand, som tilbydes til de medlemsstater, der anmoder Kommissionen herom;

B.  der henviser til, at denne bistand skal lette indførelsen af de strukturreformer, som anbefales i forbindelse med det europæiske semester;

C.  der henviser til, at den i princippet vedrører foranstaltninger med en europæisk merværdi og skal give mulighed for at anvende Samhørighedsfonden med den bedst mulige synergi;

D.  der henviser til, at dette instrument hovedsageligt har til formål at støtte reformer inden for områderne uddannelse, social sikring eller sågar sundhed;

1.  kræver, at Kommissionen fastsætter meget præcise kriterier for tildeling af midler og sikrer fuld gennemsigtighed med hensyn til de udvalgte emner.

Juridisk meddelelse