FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 47k
9.11.2016
PE593.651v01-00
 
B8-1222/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om bekæmpelse af madspild


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af madspild  
B8-1222/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at 100 mio. ton fødevarer hvert år går til spilde i EU, og at dette tal risikere at nå op på 120 mio. ton inden 2020, selv om underernæring og fattigdom stiger;

B. der henviser til, at 80 mio. mennesker i EU lever under fattigdomsgrænsen, og at 16 mio. af dem har modtaget bistand fra velgørenhedsorganisationer;

C. der henviser til, at madspild har sociale, ernæringsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser, idet fødevareaffald producerer metan;

D. der henviser til, at nogle medlemsstater forbyder, at fødevarer sælges under kostprisen;

1. anmoder Kommissionen om at samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at undgå madspild hele vejen igennem fødevarekæden, fra produktionen til det endelige forbrug;

2. opfordrer Kommissionen til at indgå i en dialog med de berørte stater og interessenter, således at det bliver tilladt at sælge usolgte, spiselige fødevarer under kostprisen eller at stille dem gratis til rådighed for velgørenhedsorganisationer;

3. tilskynder Kommissionen til at lancere en fremmende og bevidsthedsskabende kampagne med henblik på at undgå madspild.

Juridisk meddelelse