REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 47k
9.11.2016
PE593.652v01-00
 
B8-1223/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Savienības ekonomisko sankciju pret Krievijas Federāciju atcelšanu


Bernard Monot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības ekonomisko sankciju pret Krievijas Federāciju atcelšanu   
B8-1223/2016

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014, (ES) Nr. 960/2014 un (ES) Nr. 1290/2014,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 215. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.tā kā Eiropas Savienība kopš 2014. gada marta, reaģējot uz situāciju Ukrainā, ir piemērojusi dažādas ekonomiskas sankcijas pret Krievijas Federāciju;

B. tā kā, atbildot uz to, Krievija 2014. gada augustā lēma par ļoti plaša mēroga embargo noteikšanu attiecībā uz Eiropas Savienības izcelsmes pārtikas produktiem;

C. tā kā Eiropas Savienības Padome un Krievijas valdība ir pagarinājušas lielāko daļu savu pasākumu attiecīgi līdz 2017. gada 23. jūnijam un 31. decembrim,

1.  konstatē, ka Savienības pieņemtās sankcijas ļoti negatīvi ietekmē Eiropas ekonomiku, jo īpaši lauksaimniecības, enerģētikas vai militārās jomas uzņēmumus;

2.    vēlreiz apstiprina, ka vajadzētu noteikt kā prioritāti sadarbību ar Krieviju, jo īpaši saistībā ar Tuvo Austrumu krīzes risināšanu un cīņu pret terorismu;

3.    prasa Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī Komisijai ierosināt Padomei pēc iespējas ātrāk atcelt visas ekonomiskās sankcijas pret Krievijas Federāciju.

 

Juridisks paziņojums