ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно неравномерното икономическо развитие на държавите – членки на Европейския съюз


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно неравномерното икономическо развитие на държавите – членки на Европейския съюз   
B8-1236/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.като има предвид, че според проучване на Фондация “Бертелсман” от 18 август 2016 г. различията в икономическото развитие между държавите – членки на Европейския съюз, са се изострили;

Б.  като има предвид, че северните държави членки имат по-добри икономически показатели отколкото държавите членки от южната част на Съюза, засегнати от кризата и от политиките на строги икономии, и че въпреки това има тенденция за засилване на икономическите неравенства във всички тези държави;

B.като има предвид, че в доклада се посочва също така тежестта на политиката за приемане на бежанци, наложена от Европейския съюз;

1.  изисква от Комисията да изготви проучване относно тежестта на приема на бежанци върху публичните разходи на държавите членки.

Правна информация