PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 234kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o nejednakom gospodarskom razvoju država članica Europske unije


Dominique Martin

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nejednakom gospodarskom razvoju država članica Europske unije  
B8-1236/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.budući da su prema studiji zaklade Bertelsmann od 18. kolovoza 2016. nejednakosti u gospodarskom razvoju među državama članicama Europske unije sve izraženije;

B.budući da sjeverne države članice Unije bilježe bolje gospodarske rezultate u odnosu na južne države članice koje su žrtve krize i politika štednje, te da se unatoč tim politikama gospodarske nejednakosti sve više produbljuju;

C.budući da se u studiji također ističe teret politike prihvata izbjeglica koju je nametnula Unija;

1.  traži da Komisija izradi studiju o opterećenju koje prihvat izbjeglica stvara na javnu potrošnju u državama članicama.

Pravna napomena