REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par nevienlīdzību Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas attīstībā


Dominique Martin

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nevienlīdzību Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas attīstībā   
B8-1236/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.tā kā saskaņā ar “Bertelsmann” fonda 2016. gada 18. augusta pētījumu ir palielinājušās atšķirības starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomikas attīstības ziņā;

B.tā kā Savienības ziemeļu dalībvalstis uzrāda labāku ekonomikas sniegumu salīdzinājumā ar tās dienvidu dalībvalstīm, kas ir krīzes un taupības politikas upuri, un tā kā nevienlīdzībai ekonomikā tomēr ir tendence padziļināties visās šajās valstīs;

C.tā kā ziņojumā minēts arī slogs, ko rada Savienības bēgļu uzņemšanas politika,

1.  pieprasa Komisijai veikt pētījumu par bēgļu uzņemšanas radīto slogu dalībvalstu publiskajiem izdevumiem.

Juridisks paziņojums