ONTWERPRESOLUTIE
PDF 149kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de verschillen in economische ontwikkeling tussen de lidstaten van de Europese Unie


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de verschillen in economische ontwikkeling tussen de lidstaten van de Europese Unie  
B8-1236/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.overwegende dat volgens een studie van de Bertelsmannstichting van 18 augustus 2016 de verschillen in economische ontwikkeling tussen de lidstaten van de Europese Unie groter zijn geworden;

B.overwegende dat de noordelijke lidstaten betere economische resultaten boeken dan de lidstaten in het zuiden van de Europese Unie, die lijden onder de crisis en het bezuinigingsbeleid, en dat desalniettemin de economische verschillen in al deze landen steeds groter worden;

C.overwegende dat in het verslag eveneens het gewicht wordt onderstreept van het door de Europese Unie opgelegde beleid voor de opvang van vluchtelingen;

1.  verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de impact van de opvang van vluchtelingen op de overheidsuitgaven van de lidstaten.

Juridische mededeling