PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la inegalitățile în materie de dezvoltare economică dintre statele membre ale Uniunii Europene


Dominique Martin

Propunere de rezoluție referitoare la inegalitățile în materie de dezvoltare economică dintre statele membre ale Uniunii Europene   
B8-1236/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.întrucât, conform unui studiu al fundației Bertelsmann din 18 august 2016, discrepanțele în materie de dezvoltare economică dintre statele membre ale Uniunii Europene s-au accentuat;

B.întrucât statele membre nordice afișează performanțe economice mai bune decât statele membre din sudul Uniunii, care sunt victime ale crizei și ale politicilor de austeritate și întrucât, cu toate acestea, inegalitățile economice tind să se agraveze în toate aceste state;

C.întrucât raportul subliniază, de asemenea, sarcina aferentă politicii de primire a refugiaților impuse de Uniune,

1.  solicită Comisiei să redacteze un studiu privind impactul politicii de primire a refugiaților asupra cheltuielilor publice ale statelor membre.

Notă juridică