NÁVRH UZNESENIA
PDF 240kWORD 46k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nerovnostiach v hospodárskom rozvoji medzi členskými štátmi Európskej únie


Dominique Martin

návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nerovnostiach v hospodárskom rozvoji medzi členskými štátmi Európskej únie   
B8-1236/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.keďže podľa štúdie nadácie Bertelsmann z 18. augusta 2016 sa rozdiely v hospodárskom rozvoji medzi členskými štátmi Európskej únie zvýraznili;

B.keďže severské členské štáty dosahujú lepšiu hospodársku výkonnosť ako členské štáty na juhu Únie, ktoré sú obeťami krízy a politiky úsporných opatrení, avšak hospodárske nerovnosti sa prehlbujú vo všetkých týchto štátoch;

C.keďže v správe sa upozorňuje aj na vplyv politiky prijímania utečencov, ktorú presadzuje Únia;

1.  žiada, aby Komisia vypracovala štúdiu o tom, aký vplyv má prijímanie utečencov na verejné výdavky členských štátov.

Právne oznámenie