Eljárás : 2016/2934(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1238/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1238/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 256kWORD 70k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Belaruszról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének a belarusz parlamenti választásokról szóló 2016. szeptember 13-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (EBESZ/ODIHR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) a belarusz parlamenti választásokról szóló 2016. szeptember 12-i előzetes nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ különleges előadójának a belarusz emberi jogi helyzetről szóló, 2016. szeptember 21-i jelentésére,

–  tekintettel a 2016. szeptember 11-én tartott parlamenti választásokra, valamint a 2015. október 11-én tartott elnökválasztásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2015-ös belarusz elnökválasztás nem tekinthető szabadnak és tisztességesnek, ugyanis a választási megfigyelők jelentős hiányosságokra mutattak rá, és az EBESZ/ODIHR misszió arra a következtetésre jutott, hogy Belarusznak még mindig hosszú utat kell megtennie, hogy demokratikus kötelezettségeit teljesítse; mivel a választási folyamat javítására és a nemzetközi normákkal való összhangjának kialakítására megfontolás céljából ajánlásokat fogalmaztak meg a belarusz hatóságok számára;

B.  mivel a politikai foglyok 2015. augusztusi szabadon bocsátását követően az Európai Unió úgy határozott, hogy nem hosszabbítja meg számos belarusz személlyel és jogi személlyel szemben a korlátozó intézkedéseket; mivel a belarusz hatóságok eddig figyelmen kívül hagyták azokat a kéréseket, hogy állítsák vissza a szabadon bocsátott politikai foglyok polgári és politikai jogait; mivel az elmúlt év során újabb politikai indíttatású szabadságvesztési ítéleteket hoztak;

C.  mivel 2016. június 6-án a belarusz elnök képviselőházi választásokat hirdetett meg; mivel e választások 2016. szeptember 11-én zajlottak; mivel a választásokra több mint 827 nemzetközi és 32100 polgári választási megfigyelőt akkreditáltak; mivel a belarusz külügyminisztérium felkérését követően az EBESZ/ODIHR választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a választások megfigyelésére;

D.  mivel annak ellenére, hogy a Központi Választási Bizottság hat állásfoglalást fogadott el érintve a választási folyamat néhány technikai vonatkozását, az EBESZ/ODIHR és a Velencei Bizottság számos korábbi kulcsfontosságú ajánlását továbbra is figyelmen kívül hagyják;

E.  mivel Belaruszban a politikai pártok szerepe továbbra is rendkívül gyenge, és 2000 óta nem jegyeztek be új politikai pártot;

F.  mivel az alapvető szabadságok, így az egyesülési, a véleménynyilvánítási és a gyülekezési szabadság korlátozása befolyásolta a közeget, amelyben a választásokra sor került, és egyenlőtlen feltételek mellett lehetett hozzáférni az állami és közintézményekhez és a forrásokhoz; mivel az alkotmányos és jogszabályi keretek Belaruszban nem garantálják kielégítően, hogy egy választást a nemzetközi normákkal összhangban lehessen lefolytatni;

G.  mivel a választási rendszer nem ír elő különleges intézkedéseket a nők képviseletének növelésére;

H.  mivel Belarusz az egyetlen olyan ország az európai kontinensen, amely még mindig alkalmazza a halálbüntetést; mivel február óta legalább négy embert ítéltek halálra és körülbelül 400 embert végeztek ki az ország 1991-ben kivívott függetlensége óta;

I.  mivel 2016. október 13-án az EU hivatalosan mobilitási partnerséget kezdett a Belarusz Köztársasággal; mivel a vízummegállapodásról szóló tárgyalások folyamatban vannak;

J.  mivel a belarusz emberi jogi helyzet továbbra is rendkívül problémás, ugyanis lényeges változás nem volt megfigyelhető; mivel az emberi jogok belaruszbeli helyzetével kapcsolatban Belarusz még mindig nem működik együtt az ENSZ különleges előadójával;

K.  mivel az Európai Unió egy stabil, demokratikus és virágzó Belarusz mellett kötelezte el magát;

1.  üdvözli a 2016. évi parlamenti választások során tapasztalt előrelépést – többek között azt, hogy 2000 óta először 2 ellenzéki jelöltet megválasztottak –, a választások hatékony megszervezését, valamint azt, hogy a választás napja rendben lezajlott és a szavazást pozitívan értékelték;

2.  továbbra is aggódik az egész választási folyamatot sújtó, rendszeresen előforduló hiányosságok miatt, beleértve a szavazás korai szakaszában, a szavazatszámláláskor és az eredmény kihirdetésekor tapasztalt súlyos eljárási hiányosságokat, következetlenségeket és szabálytalanságokat;

3.  hangsúlyozza, hogy számos strukturális probléma továbbra is gátja a szabad és tisztességes választásoknak, nevezetesen: a jogszabályi keret túlságosan megszorító jellegű értelmezése, ezáltal korlátozva a polgári és politikai jogokat és az alapvető szabadságokat; a választási bizottság torz összetétele; a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos túlságosan korlátozó megközelítés, amely indokolatlan és aránytalanul nagy akadályokat gördít a jelöltté válás elé; az egyesülési, a véleménynyilvánítási és a gyülekezési szabadság korlátozása kedvezőtlenül befolyásolta a választási környezetet; valamint a média és a médiamegjelenés szigorú szabályozása, amely beszűkítette a szavazók jelöltekről való tájékozódási lehetőségét;

4.  üdvözli, hogy a 2015-ös elnökválasztást követően nemrégiben módosították a választási törvényt, ugyanakkor megjegyzi, hogy e módosítás figyelmen kívül hagyott az elnökválasztást követően kiadott néhány kulcsfontosságú ajánlást; felhívja a belarusz hatóságokat, hogy a nemzetközi partnerekkel együttműködve teljes mértékben hajtsák végre az EBESZ/ODIHR, valamint a Velencei Bizottság által kiadott ajánlásokat;

5.  hangsúlyozza, hogy az alkotmányos és jogszabályi keretek felülvizsgálata érdekében egy tágabb demokratizálódási folyamat részeként átfogó választási reformra van szükség, mivel a jelenlegi állapot nem garantálja a választások nemzetközi előírásoknak és normáknak megfelelő lebonyolítását;

6.  üdvözli, hogy a belarusz hatóságok hajlandóak voltak nagy számban megfigyelőket hívni, és hogy befogadóan álltak hozzájuk; üdvözli a civil társadalom választások során játszott konstruktív szerepét, és felszólítja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy Belaruszban továbbra is támogassák a civil társadalmi szervezeteket;

7.  aggodalmát fejezi ki az elmúlt év során Belaruszban bekövetkezett újabb és megerősített halálbüntetések miatt; felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy a Belarusz által – az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésében szereplő ajánlásokra válaszul – tett vállalásnak megfelelően, a halálbüntetés eltörlésének irányába tett első lépésként vegyék fontolóra a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratórium bevezetését; felhívja a figyelmet arra, hogy a moratórium bevezetése döntő lépés lenne afelé, hogy Belarusz közelebb kerüljön az EU értékeihez;

8.  felszólítja a belarusz kormányt, hogy engedjen szabadon minden őrizetben tartott politikai foglyot, rehabilitálja a szabadon bocsátott politikai foglyokat és állítsa vissza polgári és politikai jogaikat;

9.  felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy teljes mértékben működjenek együtt az ENSZ emberi jogi mechanizmusaival, és ismerjék el és terjesszék ki az ENSZ különleges előadójával való teljes körű együttműködést azáltal, hogy párbeszédet folytatnak vele, megkönnyítik, hogy 2017-ben látogatást tegyen az országban, továbbá hogy az emberi jogi reform valódi útjára lépnek; felszólítja a belarusz kormányt, hogy az emberi jogi referenciaértékkel kapcsolatban tegyen konkrét előrehaladásról tanúbizonyságot; felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az országnak nyújtott bármely pénzügyi támogatást kapcsolják össze az e téren történő előrehaladásra;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak, az EBESZ/ODIHR-nek, az Európa Tanácsnak, valamint a belarusz hatóságoknak.

Jogi nyilatkozat