Postopek : 2016/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1238/2016

Predložena besedila :

B8-1238/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 234kWORD 73k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 13. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju predhodnih ugotovitev OVSE/ODIHR, parlamentarne skupščine OVSE in parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN o stanju človekovih pravic v Belorusiji z dne 21. septembra 2016,

–  ob upoštevanju parlamentarnih volitev z dne 11. septembra 2016 in predsedniških volitev z dne 11. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se smatra, da predsedniške volitve v Belorusiji leta 2015 niso bile svobodne in poštene, saj so opazovalci volitev poudarili pomembne pomanjkljivosti, misija OVSE/ODIHR pa je ugotovila, da je Belorusija še vedno daleč od izpolnjevanja svojih demokratičnih zavez; ker je bil beloruskim oblastem v razmislek posredovan niz priporočil za izboljšanje volilnega procesa in njegovo uskladitev z mednarodnimi standardi;

B.  ker je Evropska unija po izpustitvi političnih zapornikov avgusta 2015 sklenila, da ne bo podaljšala omejevalnih ukrepov proti nekaterim beloruskim posameznikom in pravnim osebam; ker se beloruske oblasti doslej niso odzvale na pozive, da izpuščenim političnim zapornikom povrnejo državljanske in politične pravice; ker so bile v preteklem letu izrečene nove politično motivirane priporne kazni;

C.  ker je predsednik Belorusije 6. junija 2016 sklical volitve v poslansko zbornico; ker so te volitve potekale 11. septembra 2016; ker je bilo za volitve akreditiranih več kot 827 mednarodnih opazovalcev in 32.100 državljanov v vlogi opazovalcev; ker je bila misija OVSE/ODIHR za opazovanje volitev napotena na opazovanje volitev na povabilo beloruskega ministrstva za zunanje zadeve;

D.  ker kljub temu, da je osrednja volilna komisija sprejela šest resolucij o nekaterih tehničnih vidikih volilnega procesa, veliko število prejšnjih ključnih priporočil OVSE/ODIHR in Beneške komisije ostaja še vedno nerešenih;

E.  ker je vloga političnih strank v Belorusiji še vedno zelo šibka, od leta 2000 pa ni bila registrirana nobena nova stranka;

F.  ker so omejitve temeljnih svoboščin združevanja, izražanja in zbiranja vplivale na okolje, v katerem so potekale volitve, neenak dostop do državnih in javnih institucij ter virov pa je izkrivil enake konkurenčne pogoje; ker v Belorusiji ustavni in pravni okvir ne zagotavljata v zadostni meri izvedbe volitev v skladu z mednarodnimi standardi;

G.  ker volilni sistem ne predvideva posebnih ukrepov za povečanje zastopanosti žensk;

H.  ker je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvaja smrtno kazen; ker so bili od februarja vsaj štirje ljudje obsojeni na smrt, odkar je država leta 1991 postala samostojna pa je bilo usmrčenih 400 ljudi;

I.  ker je EU 13. oktobra 2016 uradno začela izvajati partnerstvo za mobilnost z Republiko Belorusijo; ker pogajanja o vizumskem sporazumu potekajo;

J.  ker je stanje na področju človekovih pravic v Belorusiji še vedno zelo problematično, saj ni prišlo do vsebinskih sprememb; ker Belorusija še vedno ne sodeluje s posebnim poročevalcem OZN o stanju človekovih pravic v Belorusiji;

K.  ker se je Evropska unija zavezala k stabilni, demokratični in uspešni Belorusiji;

1.  pozdravlja korake naprej, ki so bili vidni na parlamentarnih volitvah leta 2016, vključno s prvo izvolitvijo dveh opozicijskih kandidatov po letu 2000, učinkovito organizacijo volitev, in dejstvo, da je volilni dan potekal mirno in je bilo glasovanje ocenjeno pozitivno;

2.  ostaja zaskrbljen, ker številne sistemske pomanjkljivosti še vedno kvarijo celotni volilni proces, vključno z resnimi postopkovnimi pomanjkljivostmi ter nedoslednostmi in nepravilnostmi pri predčasnem glasovanju, štetju in tabelaričnem prikazu;

3.  poudarja številne strukturne težave, ki še vedno onemogočajo izvedbo svobodnih in poštenih volitev, zlasti: pravni okvir, ki se razlaga preveč restriktivno, kar omejuje politične pravice in temeljne svoboščine; pristransko sestavo volilne komisije; preveč omejevalen pristop glede registracije kandidatov, ki ustvarja nerazumne in nesorazmerne ovire za kandidaturo; omejitve svobode združevanja, izražanja in zbiranja, kar negativno vpliva na volilno okolje; in stroge predpise za medije in medijsko pokritost, ki volivcem omejujejo možnosti za prejemanje informacij o kandidatih;

4.  pozdravlja nedavne spremembe volilne zakonodaje po predsedniških volitvah leta 2015, vendar ugotavlja, da take spremembe ne obravnavajo nekaterih ključnih priporočil, ki so bila izdana po teh volitvah; poziva beloruske oblasti, naj v sodelovanju z mednarodnimi partnerji v celoti izvedejo priporočila OVSE/ODIHR in Beneške komisije;

5.  poudarja, da potrebujemo celovito volilno reformo, kot del širšega procesa demokratizacije, da bi pregledali ustavni in pravni okvir, ki v sedanji obliki ne zagotavlja, da bi volitve potekale v skladu z mednarodnimi obvezami in standardi;

6.  pozdravlja pripravljenost beloruskih oblasti, da povabijo številne opazovalce, ter odprt pristop uprave do njih; pozdravlja konstruktivno vlogo civilne družbe med volitvami, ter poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj še naprej podpirata organizacije civilne družbe v Belorusiji;

7.  je zaskrbljen zaradi vse številnejših novih in potrjenih smrtnih obsodb v Belorusiji v zadnjem letu; poziva beloruske oblasti, naj premislijo o moratoriju za uporabo smrtne kazni, kar bi bil prvi korak k njeni odpravi, v skladu z zavezami Belorusije v odziv na priporočila Sveta OZN za človekove pravice v okviru splošnega rednega pregleda; poudarja, da bi takšen moratorij pomenil odločilen korak, ki bi Belorusijo približal vrednotam EU;

8.  poziva belorusko vlado, naj izpusti vse politične zapornike, ki so še priprti, in naj izpuščene politične zapornike rehabilitira ter jim povrne državljanske in politične pravice;

9.  poziva beloruske oblasti, naj v celoti sodelujejo z mehanizmi OZN za človekove pravice, pri čemer naj priznajo in razširijo polno sodelovanje s posebnim poročevalcem OZN, tako da se vključijo v dialog in omogočijo obisk držav leta 2017 ter stopijo na resnično pot reforme človekovih pravic; poziva belorusko vlado, naj pokaže poseben in konkreten napredek na področju referenčnih meril za človekove pravice; poziva Svet in Komisijo, naj vsako finančno pomoč državi povežeta z napredkom na tem področju;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, OVSE/ODIHR, Svetu Evrope in beloruskim oblastem.

Pravno obvestilo