FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 47k
10.11.2016
PE593.678v01-00
 
B8-1244/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om indførelse af kontrolmekanismer med henblik på at gøre de såkaldt innovative opstartsvirksomheder reelt effektive inden for innovation og digitalisering


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indførelse af kontrolmekanismer med henblik på at gøre de såkaldt innovative opstartsvirksomheder reelt effektive inden for innovation og digitalisering
 
 
B8-1244/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 173, stk. 1, og artikel 179 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til meddelelsen "Digitalisering af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked" (COM(2016) 180),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at innovation er et af de områder, hvor EU har investeret mest i den nuværende programmeringsperiode i et forsøg på at tilskynde medlemsstaterne til at gøre fremskridt inden for forskning og udvikling, herunder ved hjælp af EU-fonde;

B.  der henviser til, at der ifølge statistiske data er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til antallet af innovative opstartsvirksomheder;

C.  der henviser til, at antallet af virksomheder, der reelt er innovative og aktive på det digitale område – på trods af, at der er blevet etableret mange opstartsvirksomheder i de seneste år, bl.a. takket være de unge iværksætteres engagement – er lavere, ikke blot i forhold til det forventede, men også i forhold til de indsamlede statistiske data;

D.  der henviser til, at mange virksomheder, der betegner sig som innovative, ikke er aktive via digitale kanaler og har websteder, som ikke fungerer eller ikke er tilgængelige via tablet og smartphone;

1.  opfordrer Kommissionen til at etablere kontrolmekanismer for at sikre, at nye virksomheder reelt er effektive inden for innovation og bidrager konkret og aktivt til den europæiske digitale vækst.

Juridisk meddelelse