Postupak : 2016/2933(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1249/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1249/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0449

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 270kWORD 78k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.683v01-00
 
B8-1249/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Siriji (2016/2933(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Siriji (2016/2933(RSP))  
B8-1249/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Siriji, a posebno onu od 6. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Ženevske konvencije iz 1949. i njihove dodatne protokole,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta iz 1989. i njezin Fakultativni protokol o uključivanju djece u oružani sukob iz 2000.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a iz 1981. o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti i uvjerenja,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida od 9. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir zaključke s konferencije o Siriji održane u veljači 2016. u Londonu,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Siriji, a posebno rezoluciju 2254 (2015),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu od 2. listopada 2016. o stanju u Aleppu, koju su dali potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i povjerenik za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Christos Stylianides,

–  uzimajući u obzir sastanak ministara vanjskih poslova u Londonu od 16. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir odluke Vijeća o mjerama ograničavanja EU-a protiv onih koji su odgovorni za nasilnu represiju u Siriji, uključujući odluku od 14. studenog 2016.;

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je tijekom šest godina sukoba, ekstremnog nasilja i brutalnosti u Siriji više od 400 000 osoba izgubilo život te više od 13 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć;

B.  budući da su u rat u Siriji postupno uvučene velike regionalne i globalne sile, da su ratom razotkrivene duboke podjele i da predstavlja opasnost za širu regionalnu i međunarodnu sigurnost;

C.  budući da se sirijski sustav obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi urušio kao posljedica krvavog sukoba;

D.  budući da je od početka sukoba očekivani životni vijek u Siriji pao za otprilike 15 godina, da gotovo polovica djece više ne ide u školu, da je svaka druga bolnica djelomično ili u potpunosti uništena, da ukupan ekonomski gubitak odgovora iznosu od 468 % od nacionalnog BDP-a 2010. godine te da četiri od pet Sirijaca žive u siromaštvu, a njih čak 30 % u potpunom siromaštvu;

E.  budući da se u izvješću UN-a iz ožujka 2015. procjenjuje da ukupan gospodarski gubitak od početka sukoba iznosi 202 milijarde USD;

F.  budući da je Rusija jedan od najvažnijih međunarodnih saveznika sirijskoga predsjednika Bašara al-Asada te da je opstanak režima od ključne važnosti za održavanje ruskih interesa u Siriji; budući da je Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a uložila veto na rezolucije u kojima se kritizira predsjednika al-Asada te da unatoč međunarodnoj kritici i dalje pruža vojnu potporu sirijskom režimu;

G.  budući da se smatra da i Iran pruža znatnu vojnu i financijsku potporu kako bi podržao Asadov režim i zaštitio vlastite regionalne interese;

H.  budući da su prema međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnim propisima o ljudskim pravima zabranjeni napadi na pojedince ili skupine na temelju vjerskog ili etničkog identiteta, kao i napadi na civile koji ne sudjeluju u neprijateljstvima te pojedince koji pružaju humanitarnu pomoć osobama zatočenima u područjima sukoba; budući da takva djela mogu predstavljati ratne zločine i zločine protiv čovječnosti;

I.  budući da je 19. rujna 2016. u zračnom napadu pogođeno najmanje 18 od 31 kamiona u konvoju humanitarne pomoći namijenjene za 78 tisuća ljudi u područjima Aleppa koja se nalaze pod kontrolom pobunjenika, te je ubijeno najmanje 12 ljudi; budući da takvi napadi ugrožavaju sigurnu dostavu humanitarne pomoći na drugim mjestima u Siriji;

J.  budući da se u Rimskom statutu Međunarodnoga kaznenog suda, koji su potpisale i ratificirale sve države članice EU-a, potvrđuje da najteži zločini koji se tiču međunarodne zajednice u cjelini, a posebno genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini, ne smiju ostati nekažnjeni;

K.  budući da je došlo do velikog porasta mučenja, masovnih uhićenja i raširenog uništavanja naseljenih područja te su mnogi Sirijci raseljeni i prisiljeni na to da se dodatno udalje od prijeko potrebne humanitarne pomoći;

L.  budući da je 14. studenoga 2016. Vijeće pristalo dodati na popis onih na koje se primjenjuju mjere ograničavanja EU-a protiv sirijskog režima sedamnaest ministara te guvernera sirijske središnje banke;

1.  osuđuje neselektivnu patnju nedužnih civila zbog bombardiranja, granatiranja i drugih vojnih djelovanja, kao i oduzimanje humanitarne pomoći te smatra da je upotreba zapaljivih bombi i drugih streljiva protiv civilnih ciljeva i infrastrukture istovjetna ratnom zločinu;

2.  traži trenutno zaustavljanje bombardiranja i neselektivnih napada na civile, humanitarne djelatnike i medicinske ustanove kako bi se omogućila evakuacija najhitnijih medicinskih slučajeva iz Aleppa i drugih opkoljenih područja te olakšali hitni i značajni pregovori usmjereni na osiguranje mira u Siriji;

3.  pohvaljuje napore humanitarnih radnika koji osobama zatočenima u područjima sukoba nastoje osigurati prijeko potrebnu pomoć, hranu, vodu i lijekove te apelira na sve strane uključene u sukob da zajamče siguran i neograničen pristup humanitarnih agencija civilnom stanovništvu koje je pogođeno ratnim djelovanjima;

4.  najoštrije osuđuje zračni napad na humanitarni konvoj 19. rujna 2016. nedaleko od Aleppa te žali zbog svih smrtno stradalih osoba; nadalje traži temeljitu istragu zračnog napada te smatra da se takvim radnjama dovode u pitanje napori za mirno okončanje sukoba;

5.  ističe hitnu potrebu za ciljanim međunarodnim i regionalnim naporima za rješenje krize u Siriji; i dalje poziva sve članice Vijeća sigurnosti UN-a da poštuju svoje odgovornosti u vezi s krizom; poziva sve zemlje koje aktivno promiču rješenje krize da podupru te napore; nadalje osuđuje Rusiju zbog toga što je uložila veto na brojne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o sukobu u Siriji;

6.  izražava veliku zabrinutost izvješćima o tome da očito unatoč uništavanju deklariranih sirijskih zaliha kemijskog oružja ponovno i opetovano dolazi do napada klornim plinom u Idlibu i Aleppu;

7.  podržava progon pred Međunarodnim kaznenim sudom onih pojedinaca optuženih za neselektivne napade na civilno stanovništvo, namjerno uskraćivanje humanitarne pomoći osobama koje umiru od gladi, upotrebu kemijskog oružja protiv nedužnih ljudi i organiziranje upotrebe mučenja i seksualnog nasilja te se obvezuje da će se i dalje zalagati za to da u Siriji počinitelji snose odgovornost;

8.  odlučno apelira na EU i njegove države članice da prošire režim sankcija kako bi se njime obuhvatilo više osoba i subjekata odgovornih za kršenje ljudskih prava u Siriji;

9.  traži da Rusija iskoristi svoj utjecaj na Asadov režim kako bi se zaustavili napadi na civile u Siriji;

10.  poziva na to da se što prije ponovno pokrenu politički pregovori pod pokroviteljstvom UN-a u Ženevi kako bi se zaustavio sukob i smanjile patnje sirijskoga naroda; u tom pogledu duboko žali zbog propalih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije usmjerenih na rješavanje sukoba te potiče obje strane da se što prije vrate za pregovarački stol;

11.  pohvaljuje velikodušnost susjednih zemalja Sirije u smislu pružanja utočišta svima onima koji bježe od sukoba; nadalje pozdravlja potporu EU-a, njegovih država članica i trećih zemalja u prikupljanju sredstava za hitno potrebnu humanitarnu pomoć;

12.  prepoznaje da rat predstavlja golemi teret za zajednice i financije susjednih zemalja Sirije te još jednom potiče međunarodnu zajednicu da ispuni obećanja izrečena u okviru konferencije o potpori Siriji održanoj u veljači 2016. u Londonu te da pruži pomoć osobama pogođenima ratnim zbivanjima;

13.  pohvaljuje rad posebnog izaslanika Ujedinjenih naroda za Siriju Staffana de Misture i svih onih koji predano rade na osiguranju trajnog i mirnog rješenja aktualne krize;

14.  snažno potiče Vijeće i međunarodnu zajednicu u širem kontekstu da nastave izricati najoštrije sankcije protiv svih onih koji su odgovorni za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji te onih koji pružaju potporu sirijskom režimu ili ostvaruju korist od njega i/ili su povezani s takvim osobama; nadalje napominje da je Odlukom Vijeća od 14. studenog 2016. za ukupno 234 osobe na snazi zabrana putovanja i zamrzavanje imovine zbog njihove uloge u nasilnoj represiji nad civilnim stanovništvom u Siriji;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, glavnom tajniku Arapske lige, vladi i parlamentu Sirijske Arapske Republike te vladama i parlamentima sirijskih susjednih zemalja.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0382.

Pravna napomena