Postup : 2016/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1249/2016

Predkladané texty :

B8-1249/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0449

NÁVRH UZNESENIA
PDF 273kWORD 74k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.683v01-00
 
B8-1249/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))  
B8-1249/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sýrii, najmä na uznesenie zo 6. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a opčný protokol k nemu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch z roku 2000,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy z 9. decembra 1948,

–  so zreteľom na závery londýnskej konferencie o Sýrii z februára 2016;

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Sýrii, najmä na rezolúciu 2254 (2015),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu Christosa Stylianidesa o situácii v Aleppe,

–  so zreteľom na zasadnutie ministrov zahraničných vecí v Londýne 16. októbra 2016,

–  so zreteľom na rozhodnutia Rady týkajúce sa reštriktívnych opatrení EÚ voči osobám zodpovedným za násilné represie v Sýrii vrátane rozhodnutia zo 14. novembra 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže šesť rokov konfliktu, extrémne násilie a brutalita v Sýrii viedli k smrti viac než 400 000 ľudí, pričom viac ako 13 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc;

B.  keďže do vojny v Sýrii boli postupne zatiahnutí hlavní regionálni a svetoví hráči, odhalili sa hlboké rozpory a je ohrozená širšia regionálna a medzinárodná bezpečnosť;

C.  keďže systémy vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v Sýrii v dôsledku krvavého konfliktu kolabujú;

D.  keďže od začiatku konfliktu v Sýrii sa priemerná dĺžka života znížila o približne 15 rokov, takmer polovica detí nechodí do školy, polovica všetkých nemocníc je čiastočne alebo úplne zničená, celková hospodárska strata predstavuje 468 % HDP krajiny v roku 2010 a štyria z piatich Sýrčanov v súčasnosti žijú v chudobe, pričom 30 % z nich v extrémnej chudobe;

E.  keďže v správe OSN z marca 2015 sa celkové hospodárske straty od začiatku konfliktu odhadli na 202 miliárd USD;

F.  keďže Rusko je jedným z najvýznamnejších medzinárodných podporovateľov sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada a prežitie tohto režimu je zásadne dôležité z hľadiska ruských záujmov v krajine; keďže Rusko v Bezpečnostnej rade OSN vetovalo rezolúcie, v ktorých sa kritizuje prezident Asad, a napriek medzinárodnej kritike naďalej poskytuje vojenskú podporu sýrskemu režimu;

G.  keďže Irán pravdepodobne tiež poskytuje významnú vojenskú a finančnú podporu s cieľom posilniť Asadov režim a chrániť vlastné regionálne záujmy;

H.  keďže medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje prenasledovanie jednotlivcov alebo skupín na základe náboženskej alebo etnickej identity, ako aj útoky proti civilným obyvateľom, ktorí sa nezúčastňujú na nepriateľských akciách, a proti osobám zabezpečujúcim humanitárnu pomoc pre tých, ktorých postihol konflikt; keďže podobné akcie môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

I.  keďže 19. septembra 2016 bolo najmenej 18 z 31 nákladných vozidiel v konvoji, ktoré doručovali humanitárnu pomoc pre 78 000 ľudí do oblastí Aleppa kontrolovaných povstalcami, zasiahnutých leteckým útokom, pri ktorom bolo zabitých minimálne 12 ľudí; keďže takéto útoky ohrozujú bezpečné doručovanie humanitárnej pomoci aj inde v Sýrii;

J.  keďže v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu, ktorý podpísali a ratifikovali všetky členské štáty EÚ, sa potvrdzuje, že najzávažnejšie zločiny, ktoré vyvolávajú znepokojenie medzinárodného spoločenstva ako celku, najmä genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, nesmú zostať nepotrestané;

K.  keďže používanie mučenia, masové zatýkanie a rozsiahle ničenie obývaných oblastí sa dramaticky stupňuje, pričom veľký počet Sýrčanov je vysídlených a mnohí sú nútení sťahovať ešte ďalej od tak veľmi potrebnej humanitárnej pomoci;

L.  keďže Rada 14. novembra 2016 súhlasila so zaradením 17 ministrov a guvernéra centrálnej banky Sýrie na zoznam osôb, voči ktorým sú namierené reštriktívne opatrenia EÚ voči sýrskemu režimu;

1.  odsudzuje nezmyselné utrpenie nevinných civilistov v dôsledku bombardovania, ostreľovania a iných vojenských operácií, ako aj odopierania humanitárnej pomoci, a domnieva sa, že používanie zápalnej a inej munície proti civilným cieľom a infraštruktúre predstavuje vojnový zločin;

2.  žiada okamžité ukončenie bombardovania a bezohľadných útokov na civilistov, humanitárnych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia, aby sa umožnila evakuácia najnaliehavejších prípadov vyžadujúcich si lekársku starostlivosť z Aleppa a iných obliehaných oblastí a aby sa uľahčili naliehavé a zmysluplné rozhovory zamerané na zabezpečenie mieru v Sýrii;

3.  oceňuje úsilie humanitárnych pracovníkov o poskytovanie potrebnej pomoci, potravín, vody a liekov tým, ktorých postihol konflikt, a vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby zaistili bezpečný, neobmedzený prístup pre humanitárne organizácie k civilným obyvateľom postihnutým vojnou;

4.  bezvýhradne odsudzuje letecký útok na konvoj nákladných áut doručujúcich pomoc neďaleko Aleppa 19. septembra 2016 a vyjadruje hlboký žiaľ nad smrťou všetkých obetí; ďalej žiada o dôkladné vyšetrenie leteckého útoku a domnieva sa, že takéto akty oslabujú úsilie o mierové ukončenie konfliktu;

5.  zdôrazňuje naliehavú potrebu sústredeného medzinárodného a regionálneho úsilia o vyriešenie krízy v Sýrii; naďalej nalieha na všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, aby si v súvislosti s touto krízou plnili svoje povinnosti; naliehavo vyzýva všetky krajiny, ktoré sa aktívne angažujú v riešení krízy, aby toto úsilie podporili; ďalej odsudzuje Rusko za vetovanie množstva rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN o konflikte v Sýrii;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami, že napriek ničeniu deklarovaných zásob chemických zbraní sa zdá, že opätovne došlo k útokom plynným chlórom v mestách Idlib a Aleppo;

7.  podporuje stíhanie zo strany Medzinárodného trestného súdu osôb obvinených z bezohľadných útokov na civilné obyvateľstvo, zo zámerného zadržiavania humanitárnej pomoci pre hladujúcich na smrť, z používania chemických zbraní proti nevinným ľuďom, ako aj organizovania mučenia a sexuálneho násilia, a zaväzuje sa pokračovať vo vyvodzovaní zodpovednosti v Sýrii;

8.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby rozšírili sankčný režim na ďalšie osoby a skupiny zodpovedné za porušovanie ľudských práv v Sýrii;

9.  požaduje, aby Rusko využilo svoj vplyv na Asadov režim v záujme ukončenia všetkých útokov na civilné obyvateľstvo v Sýrii;

10.  naliehavo vyzýva na čo najrýchlejšie obnovenie politických rokovaní pod záštitou OSN v Ženeve s cieľom ukončiť konflikt a zmierniť utrpenie sýrskeho ľudu; vyjadruje v tejto súvislosti hlbokú ľútosť nad zlyhaním rozhovorov medzi USA a Ruskom zameraných na vyriešenie konfliktu a nabáda obe strany, aby obnovili rokovania čo najskôr;

11.  oceňuje veľkorysosť susedných krajín Sýrie pri poskytovaní útočiska pre všetky osoby utekajúce pred konfliktom; ďalej víta podporu EÚ, jej členských štátov a tretích krajín pri mobilizovaní finančných prostriedkov na naliehavo potrebnú humanitárnu pomoc;

12.  uvedomuje si výrazný tlak, ktorý vojna spôsobila vo vzťahu k spoločenstvám a financiám susedov Sýrie, a ďalej vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby splnilo záväzky prijaté na konferencii Podpora Sýrie v Londýne vo februári 2016 v súvislosti s poskytovaním pomoci ľuďom postihnutým vojnou;

13.  oceňuje prácu osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu a všetkých, ktorí sa zaviazali zabezpečiť trvalé mierové riešenie súčasnej krízy;

14.  dôrazne nabáda Radu a medzinárodné spoločenstvo, aby aj naďalej uplatňovali najprísnejšie možné sankcie voči osobám zodpovedným za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám, ktoré majú z režimu prospech alebo ho podporujú, a/alebo sú s týmito osobami prepojené; ďalej poznamenáva, že rozhodnutím Rady zo 14. novembra 2016 sa stanovil celkový počet osôb, na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie aktív za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, na 234;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky a vládam a parlamentom krajín susediacich so Sýriou.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0382.

Právne oznámenie