Процедура : 2016/2993(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1277/2016

Внесени текстове :

B8-1277/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0450

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 474kWORD 64k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.711v01-00
 
B8-1277/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))


Ги Верхофстад, Александър Граф Ламбсдорф, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Мариел дьо Сарнез, Мартина Длабайова, Жузе Инасиу Фария, Мария Тереса Хименес Барбат, Натали Гризбек, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Хану Такула, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))  
B8-1277/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция(1) , и тази от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.(2),

–  като взе предвид Рамката на ЕС за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г., и по-специално параграфи 4 и 5 от нея,

–  като взе предвид годишния доклад за напредъка на Турция за 2016 г., публикуван от Комисията на 9 ноември 2016 г. (SWD(2016)0366),

–  като взе предвид резултатите от Съвета на ЕС по външни работи от 14 ноември 2016 г,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Европейският парламент категорично осъдиха неуспешния опит за военен преврат в Турция и признаха законната отговорност на турските органи да подведат под съдебна отговорност лицата, отговорни за този опит и взели участие в него;

Б.  като има предвид, че репресивните мерки на турското правителство срещу опозиционни партии, включително арестите на опозиционни лидери и членове на турското Велико народно събрание, както и на журналисти и други лица, са непропорционални и противоречат на турското национално законодателство, а също така са в разрез със задълженията на държава – членка на Съвета на Европа, и с Международния пакт за граждански и политически права;

В.  като има предвид, че президентът Ердоган и турското правителство многократно са се изказвали за връщане на смъртното наказание и че съществуват сериозни опасения относно условията за задържани и арестувани след преврата, относно мащабното уволняване на държавни служители, както и относно строгите ограничения на свободата на изразяване и ограниченията върху печата и медиите в Турция;

Г.  като има предвид, че параграф 5 от преговорната рамка за преговорите за присъединяване с Турция постановява, че Комисията, „в случай на сериозно и постоянно нарушаване на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, може да препоръча на Съвета да преустанови преговорите и да предложи условия за тяхното възобновяване“;

1.  строго осъжда несъразмерните репресивни мерки, провеждани в Турция след неуспешния опит за военен преврат през юли; призовава Комисията и държавите членки да пристъпят към незабавно преустановяване на продължаващите преговори с Турция; подчертава, че работата по либерализирането на визовия режим ще бъде подновена едва след като Турция адекватно изпълни условията, определени в графика за либерализиране на визовия режим;

2.  възлага на Комисията да определи ясни критерии за подновяването на преговорите за присъединяване, заедно с условията на критериите от Копенхаген и в съответствие със задълженията на Турция като член на Съвета на Европа; подчертава, че в условията за възобновяване на преговорите за присъединяване следва да бъде включено ясно отхвърляне на смъртното наказание, както и пълно завръщане към демократичния и плуралистичен политически живот;

3.  посочва, че преустановяването на преговорите следва да бъде придружено от замразяване на предприсъединителната помощ, предоставена на Турция, считано от началото на новата бюджетна година на 1 януари 2017 г.; подчертава, че част от финансирането по ИПП трябва да бъде насочена към увеличаване на подкрепата за бежанците и мигрантите в Турция;

4.  насърчава Комисията, Съвета на Европа и Венецианската комисия да предложат допълнителна правна помощ на турските органи, за да се гарантират стабилни правни процедури и подходящи и безопасни условия на задържане на лицата, арестувани за участие в опитите за военен преврат от 15 юли 2016 г.;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството и парламента на Турция, както и на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0423.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0133.

Правна информация