Процедура : 2016/2993(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1281/2016

Внесени текстове :

B8-1281/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0450

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 488kWORD 80k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отношенията между ЕС и Турция  (2016/2993(RSP))


Чарлз Танък, Ангел Джамбазки, Ружа Томашич, Ян Захрадил от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между ЕС и Турция  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция(1), резолюцията от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.(2) и резолюцията от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите(3),

–  като взе предвид доклада на Комисията за Турция за 2016 г.,

–  като взе предвид предходните заключения на Съвета по тези въпроси,

–  като взе предвид съответните изявления на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията Йоханес Хан,

–  като взе предвид политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 9 септември 2016 г.,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Турция от 12 септември 1963 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз, неговите държави членки и Турция са близки партньори в множество области; като има предвид, че Турция е страна – кандидатка за членство, и партньор на ЕС с първостепенно значение; като има предвид, че Турция е член на Съвета на Европа от 1950 г. и член на НАТО от 1952 г.;

Б.  като има предвид, че на 15 юли 2016 г. в Турция се извърши опит за преврат; като има предвид, че опитът за преврат беше потушен след намесата на военните сили и на силите за сигурност на Турция, както и на обикновените граждани; като има предвид, че всички основни политически партии категорично осъдиха събитията; като има предвид, че стотици хора, включително много цивилни лица, загубиха живота си;

В.  като има предвид, че непосредствено след това органите на властта обявиха извънредно положение, чийто срок впоследствие беше удължен с още три месеца, считано от 19 октомври, като то предоставя на изпълнителната власт много широки правомощия да управлява чрез декрети;

Г.  като има предвид, че Турция представи официално уведомление за дерогация от Европейската конвенция за правата на човека; като има предвид, че по членове 2 и 3, член 4, параграф 1, и член 7 от Конвенцията не се допускат дерогации; като има предвид, че правителството на Турция посочи също така, че ще дерогира от 13 члена на Международния пакт за граждански и политически права;

Д.  като има предвид, че след неуспешния преврат турските органи отстраниха от длъжност, уволниха или задържаха над 40 000 войници, офицери, полицаи, съдии, прокурори, учители, журналисти и други;

Е.  като има предвид, че Турция е на 151-во място според световния индекс за свобода на печата за 2016 г.; като има предвид, че реакцията на правителството при неуспешния опит за преврат доведе до задържането на десетки журналисти и до закриването на множество медии;

Ж.  като има предвид, че военните действия между турската държава и силите на Кюрдската работническа партия (ПКК) се разраснаха значително през последните месеци, в резултат на което загинаха стотици военни и цивилни лица; като има предвид, че турските войски участват все по-активно в конфликтите в Сирия и Ирак, като една от основните им цели е да се предотврати създаването на пограничен район под контрола на кюрдите в северната част на Сирия; като има предвид, че за тази цел турските войски подлагат на артилерийски обстрел и въздушни нападения кюрдската милиция в Сирия, включително водещите борба срещу „Ислямска държава“;

З.  като има предвид, че Турция дава убежище на около три милиона души, избягали от войната в Сирия; като има предвид, че Турция е важна регионална сила и съюзник на НАТО в справянето с последствията от конфликта в Сирия, в международната борба срещу джихадския тероризъм в региона и в преодоляването на кризата с миграцията в източната част на Средиземно море;

И.  като има предвид, че ЕС сключи с Турция споразумение по въпроса за управлението на потоците от бежанци и мигранти; като има предвид, че това споразумение, въпреки че далеч не е съвършено, значително намали безконтролните миграционни потоци към ЕС; като има предвид, че след бавното начало размяната на мигранти и бежанци „един за един“ започва да функционира;

Й.  като има предвид, че принципите на правовата държава и основните права са основни демократични ценности, за зачитането на които Турция пое официално ангажимент чрез своята кандидатура за членство в ЕС и чрез членството си в Съвета на Европа;

К.  като има предвид, че президентът Реджеп Тайип Ердоган спомена възможността да се организира национален референдум относно преговорите с ЕС по присъединяването на Турция; като има предвид, че президентът Ердоган посочи също, че Турция може да въведе отново смъртното наказание;

1.  изразява дълбоко съжаление за загубата на човешки живот вследствие на терористичните нападения в Турция и поема ангажимент за непрекъсната подкрепа за борбата на страната срещу тероризма;

2.  подкрепя волята на турския народ в неговия стремеж да бъдат запазени демократичните структури и свободи и в неговото противопоставяне на силите, които ги застрашават;

3.  осъжда извършителите на опита за държавен преврат срещу демократично избраното правителство на Турция и потвърждава правото и отговорността на турското правителство да предприеме действия в отговор на опита за преврат, включително като обяви извънредно положение; подчертава, че органите следва да спазват най-високите стандарти по отношение на зачитането на основните права и на принципите на правовата държава, в съответствие с международните ангажименти на Турция; подчертава, че е необходимо Турция да въведе механизми за защита срещу злоупотреби и да запази разделението на властите и върховенството на закона; насърчава правителството на Турция да предприема добре обмислени, пропорционални действия в отговор на преврата през юли; припомня освен това на правителството на Турция за неговата отговорност, в качеството си на член на Съвета на Европа, да спазва Европейската конвенция за правата на човека;

4.  осъжда засилените репресии срещу медиите, гражданското общество и политическата опозиция след неуспешния опит за преврат; призовава правителството на Турция да прекрати все по-честото използване на законодателството за борба с тероризма срещу журналистите и опозицията;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка с използването на извънредното положение, за да се възпират критиките срещу турското правителство чрез закриването на медии и задържането и лишаването от свобода на журналисти; решително подкрепя кампанията #journalismisnotacrime и счита, че свободата и плурализмът на медиите укрепват демокрацията и свободите в Турция, също както и в другите държави;

6.  призовава Турция да зачита правата на религиозните малцинства да упражняват своята свобода на вероизповедание или убеждения и свързаните с нея свободи на изразяване, сдружения и мирни събрания;

7.  изразява съжаление за провала на мирния процес между турските органи и Кюрдската работническа партия (ПКК) и настоятелно призовава да се положат по-големи усилия за намиране на мирно решение на дългогодишните различия;

8.  приветства ролята на Турция за действията в отговор на хуманитарната криза, причинена от конфликта в Сирия, и поема ангажимент за постоянна подкрепа за турските органи и агенциите за предоставяне на помощ в Турция;

9.  призовава турските военни сили да престанат да насочват ударите си срещу кюрдските сили в северната част на Сирия, които водят борба срещу терористичната организация „Ислямска държава“;

10.  насърчава развитието и подобряването на отношенията между Европейския съюз, неговите държави членки и Турция в множество области от взаимен интерес, в т.ч. търговията, сигурността и междуличностните контакти; по тази причина настоятелно призовава президента Ердоган да прекрати своите антиевропейски изказвания, да даде възможност за посещения на (избраните чрез избори) длъжностни лица на ЕС и да се въздържа от допълнително подкопаване на демокрацията и на принципите на правовата държава в Турция;

11.  изразява надежда, че на двамата чешки граждани, Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас, които бяха задържани от турските органи и обвинени, че подкрепят Частите за защита на кюрдския народ в Сирия, ще бъде осигурен справедлив съдебен процес в съответствие с най-високите международни стандарти и че техните основни права ще бъдат гарантирани; изисква на посолството на Чешката република и на делегацията на ЕС в Турция да се предоставя изчерпателна информация относно разследването и съдебното производство във връзка с този случай;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Република Турция.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0423.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0133.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0014.

Правна информация