Διαδικασία : 2016/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1281/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1281/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0450

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 420kWORD 80k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας  (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα αυτά της 27ης Oκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(1), της 14ης Aπριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία(2) και της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την ελευθερία έκφραση στην Tουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου Johannes Hahn,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας της 9ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, της 12ης Σεπτεμβρίου 1963,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Τουρκία είναι στενοί εταίροι σε ένα ευρύ φάσμα τομέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη χώρα και βασικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1950 και μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2016 έγινε στην Τουρκία απόπειρα πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόπειρα πραξικοπήματος απέτυχε μετά την αντιμετώπισή του από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας της Τουρκίας, καθώς και από τους απλούς πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα σημαντικά πολιτικά κόμματα καταδίκασαν έντονα τα γεγονότα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμάχων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αμέσως μετά, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρατάθηκε για άλλο ένα τρίμηνο στις 19 Οκτωβρίου και παρέχει στην κυβέρνηση εκτεταμένες εξουσίες να κυβερνά με διατάγματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει υποβάλει προειδοποιητική επιστολή για παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τα άρθρα 2, 3, 4, παράγραφος 1 και 7 της εν λόγω σύμβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι θα παρεκκλίνει από άρθρα 13 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στον απόταξη και έθεσαν υπό κράτηση πάνω από 40 000 στρατιώτες, αξιωματικούς, αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και άλλους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Tουρκία κατατάσσεται 151η επί συνόλου 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση της κυβέρνησης στην αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δεκάδων δημοσιογράφων και το κλείσιμο πολλών μέσων ενημέρωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ του τουρκικού κράτους και δυνάμεων του PKK έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα πολλές εκατοντάδες θανάτους στρατιωτικών και πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρκικός στρατός εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ, με έναν από τους κύριους στόχους του να είναι η αποτροπή της δημιουργίας γεωγραφικά συνεχόμενης περιοχής υπό τον έλεγχο των Κούρδων στη βόρεια Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς τον σκοπό αυτό, ο τουρκικός στρατός πλήττει και βομβαρδίζει τις κουρδικές παραστρατιωτικές ομάδες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μάχονται κατά του Ισλαμικού Kράτους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία παρέχει καταφύγιο σε σχεδόν τρία εκατομμύρια άτομα που διέφυγαν από τον πόλεμο στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική περιφερειακή δύναμη και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σύρραξης στη Συρία, τη διεθνή καταπολέμηση της τζιχαντικής τρομοκρατίας στην περιοχή και την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία με την Τουρκία σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή, ενώ απέχει πολύ από το να είναι άρτια, περιόρισε σημαντικά τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από ένα αργό ξεκίνημα, η «ένας προς έναν» ανταλλαγή μεταναστών και προσφύγων έχει αρχίσει να λειτουργεί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν βασικές δημοκρατικές αξίες, για τις οποίες η Τουρκία έχει δεσμευτεί επίσημα με την υποβολή της αίτησής της για προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς και με την ιδιότητά της του μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενίχθη τη διενέργεια εθνικού δημοψηφίσματος σχετικά με τις ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν ανάφερε επίσης ότι η Τουρκία ενδέχεται να επαναφέρει τη θανατική ποινή·

1.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ζωών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία και δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τη χώρα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας·

2.  υποστηρίζει τη βούληση του τουρκικού λαού στις επιδιώξεις του για διατήρηση των δημοκρατικών δομών και ελευθεριών, καθώς και για την αντίθεσή του στις δυνάμεις που τις απειλούν·

3.  καταδικάζει τους δράστες της απόπειρας πραξικοπήματος κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας και αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην απόπειρα πραξικοπήματος, μεταξύ άλλων, με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης· τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας· τονίζει ότι η Τουρκία χρειάζεται να προβλέψει μηχανισμούς που θα αποτρέπουν την κατάχρηση εξουσίας και θα διασφαλίζουν τον διαχωρισμό των εξουσιών και το κράτος δικαίου· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να αντιδράσει στο πραξικόπημα του Ιουλίου, κατά τρόπο μετρημένο και αναλογικό· περαιτέρω, υπενθυμίζει στην τουρκική κυβέρνηση την ευθύνη της, ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

4.  καταδικάζει την εντατικοποίηση της καταστολής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να θέσει τέλος στην αυξανόμενη προσφυγή στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία εις βάρος δημοσιογράφων και της αντιπολίτευσης·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αξιοποίηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να καταπνιγεί η κριτική στην τουρκική κυβέρνηση με το κλείσιμο μέσων ενημέρωσης, καθώς και τη σύλληψη και φυλάκιση δημοσιογράφων· υποστηρίζει σθεναρά την εκστρατεία # journalismisnotacrime και πιστεύει ότι τα ελεύθερα και πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης ενισχύουν τη δημοκρατία και τις ελευθερίες στην Τουρκία, όπως και αλλού·

6.  καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων να ασκούν ελεύθερα τη θρησκευτική τους πίστη και τις πεποιθήσεις τους καθώς και τις συναφείς ελευθερίες έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τη διακοπή της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ των τουρκικών αρχών και του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), και ενθαρρύνει σθεναρά τις νέες προσπάθειες ειρηνικής διευθέτησης των μακροχρόνιων διαφορών·

8.  επικροτεί τον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία για να ανταποκριθεί στην ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Συρία, και υπόσχεται να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις τουρκικές αρχές και τους οργανισμούς παροχής βοήθειας στην Τουρκία·

9.  ζητεί να πάψει η στοχοποίηση από τις τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία που δραστηριοποιούνται στη μάχη κατά της τρομοκρατική οργάνωσης του Ισλαμικού Kράτους·

10.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Τουρκίας, σε ευρύ φάσμα τομέων αμοιβαίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της ασφάλειας και των διαπροσωπικών επαφών· προτρέπει, ως εκ τούτου, τον Πρόεδρο Ερντογάν να δώσει τέλος στη ρητορική κατά της ΕΕ, να επιτρέψει επισκέψεις εκλεγμένων παραγόντων της ΕΕ και να απόσχει από περαιτέρω υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Τουρκία·

11.  εκφράζει την ελπίδα ότι οι δύο τσέχοι πολίτες, οι Markéta Všelichová και Miroslav Farkas, που συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές και κατηγορούνται για την υποστήριξη της κουρδικής ομάδας YPG στη Συρία, θα τύχουν δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, και ότι θα γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητεί από την πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις έρευνες και τις δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την υπόθεση αυτή·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0133.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου