Eljárás : 2016/2993(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1281/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1281/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0450

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 266kWORD 77k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen „Az újságírók helyzetéről Törökországban” című 2016. október 27-i(1), a Törökországról szóló 2015. évi jelentésről szóló 2016. április 14-i(2) és „A véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzete: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlás” című, 2015. január 15-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a Bizottság Törökországról szóló 2016. évi jelentésére,

–  tekintettel a Tanács vonatkozó korábbi következtetéseire,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Johannes Hahn biztos vonatkozó nyilatkozataira,

–  tekintettel a 2016. szeptember 9-én az EU és Törökország között tartott magas szintű politikai párbeszédre,

–  tekintettel az EU és Törökország között létrejött, 1963. szeptember 12-i társulási megállapodásra,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió, annak tagállamai és Törökország számos területen szoros partneri kapcsolatban állnak egymással; mivel Törökország az EU tagjelölt országa és kulcsfontosságú partnere; mivel Törökország 1950 óta az Európa Tanács, 1952 óta pedig a NATO tagja;

B.  mivel 2016. július 15-én puccskísérletre került sor Törökországban; mivel a puccskísérletet a török katonai és biztonsági erők, valamint hétköznapi polgárok visszaverték, így az kudarcba fulladt; mivel minden fő politikai párt határozottan elítélte a történteket; mivel emberek százai vesztették életüket, köztük sok polgári személy is;

C.  mivel közvetlenül ezután a hatóságok szükségállapotot hirdettek, amelyet október 19-én további három hónappal meghosszabbítottak, és amely széles körű hatáskört biztosít a rendeleti kormányzásra;

D.  mivel Törökország hivatalos értesítést nyújtott be az emberi jogok európai egyezményétől való eltérésről; mivel az egyezmény 2. és 3. cikkétől, 4. cikkének (1) bekezdésétől és 7. cikkétől eltérés nem lehetséges; mivel a török kormány azt is jelezte, hogy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (ICCPR) 13. cikkétől szintén el fog térni;

E.  mivel a meghiúsult puccskísérlet óta a török hatóságok több mint 40 000 katonát, tisztviselőt, rendőrt, bírót, ügyészt, tanárt, újságírót és egyéb személyt függesztettek fel, bocsátottak el állásából és tartanak fogva;

F.  mivel Törökország 2016-ban a sajtószabadságra vonatkozó globális indexen a 151. helyet foglalja el; mivel a kormány által a meghiúsult puccskísérletre adott válasz több tucat újságíró letartóztatásához és számos médiaorgánum bezárásához vezetett;

G.  mivel az elmúlt hónapokban jelentősen megszaporodtak a török állam és a PKK erői közötti összecsapások, amelyek több száz katona és polgári személy halálát okozták; mivel a török hadsereg egyre nagyobb mértékben vesz részt a szíriai és iraki konfliktusokban, és egyik fő célja annak megakadályozása, hogy Észak-Szíriában kurdok által ellenőrzött egybefüggő térség jöjjön létre; mivel a török hadsereg e célból tüzérségi támadásokat és bombázásokat hajt végre a szíriai kurd milíciával, többek között az IS/Dáis ellen harcolókkal szemben;

H.  mivel Törökország mintegy hárommillió, a szíriai háború elől menekülő személy számára ad menedéket; mivel Törökország jelentős regionális hatalom és a NATO szövetségese a szíriai konfliktus következményeinek kezelésében, a térségben zajló dzsihádista terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemben és a Földközi-tenger keleti térségében kialakult migrációs válság kezelésében;

I.  mivel az EU megállapodást kötött Törökországgal a menekült- és migrációs áramlások kezeléséről; mivel e megállapodás, noha távolról sem tökéletes, jelentősen csökkentette az Unióba irányuló ellenőrizetlen migrációs mozgásokat; mivel a lassú kezdés után a migránsok és menekültek „egy az egyhez” arányú cseréje kezd megfelelően működni;

J.  mivel a jogállamiság és az alapvető jogok alapvető demokratikus értékek, amelyek mellett Törökország hivatalosan is elkötelezte magát az uniós tagság iránti kérelme és az Európa Tanácson belüli tagsága révén;

K.  mivel Recep Tayyip Erdogan elnök utalt rá, hogy nemzeti népszavazást tartanak Törökország uniós csatlakozási tárgyalásairól; mivel Erdogan elnök arra is utalást tett, hogy Törökország esetleg újra bevezetheti a halálbüntetést;

1.  mélységes sajnálatát fejezi ki a törökországi terrortámadások során kioltott életek miatt, és további támogatásáról biztosítja az ország terrorizmus elleni küzdelmét;

2.  egyetért a török népnek a demokratikus struktúrák és a szabadságjogok fenntartására irányuló törekvésével, illetve az azokat fenyegető erők elleni tiltakozásával;

3.  elítéli a demokratikusan megválasztott török kormány elleni puccskísérlet elkövetőit, és elismeri a török kormány azon jogát és felelősségét, hogy választ adjon a puccskísérletre, többek között szükségállapot kihirdetése révén; hangsúlyozza, hogy a hatóságoknak be kell tartaniuk a lehető legmagasabb szintű normákat az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása terén, összhangban Törökország nemzetközi kötelezettségeivel; hangsúlyozza, hogy Törökországnak olyan mechanizmusokat kell életbe léptetnie, amelyek biztosítékokat jelentenek a visszaélésekkel szemben, és fenntartják a hatalmi ágak szétválasztását és a jogállamiságot; arra ösztönzi a török kormányt, hogy a júliusi puccsra mértékletes, arányos választ adjon; emlékezteti továbbá a török kormányt azon kötelezettségére, hogy az Európa Tanács tagjaként tiszteletben tartsa az emberi jogok európai egyezményét;

4.  elítéli a médiával, a civil társadalommal és a politikai ellenzékkel szemben a meghiúsult puccskísérlet után alkalmazott erélyes elnyomást; felszólítja a török kormányt, hogy vessen véget a terrorizmus elleni jogszabályok újságírókkal és ellenzékkel szembeni felhasználásának;

5.  mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szükségállapotot arra használják, hogy médiaorgánumok bezárása és újságírók letartóztatás és bebörtönzése révén elfojtsák a török kormánnyal szembeni bírálatokat; határozottan támogatja a #journalismisnotacrime kampányt, és hisz abban, hogy a szabad, pluralista média Törökországban – mint mindenütt máshol is – megerősíti a demokráciát és a szabadságjogokat;

6.  felszólítja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben a vallási kisebbségek azon jogát, hogy éljenek a vallás és meggyőződés szabadságával és az ahhoz kapcsolódó véleménynyilvánítás, egyesülés és békés gyülekezés szabadságával;

7.  fájlalja a török hatóságok és a Kurd Munkáspárt (PKK) közötti békefolyamat megakadását, és határozottan támogatja a hosszú ideje fennálló nézetkülönbségek békés rendezésére irányuló újabb erőfeszítéseket;

8.  üdvözli, hogy Törökország fontos szerepet vállal a szíriai konfliktus által kiváltott humanitárius válság kezelésében, és további támogatásáról biztosítja a török hatóságokat és a törökországi segélyszervezeteket;

9.  kéri, hogy a török katonai erők vessenek véget az IS/Dáis terrorista szervezet ellen harcoló, észak-szíriai kurd erők ellen intézett, célzott támadásaiknak;

10.  ösztönzi az Európai Unió és tagállamai és Törökország közötti kapcsolatok fejlesztését és javítását számos kölcsönös érdeket képviselő területen, ideértve a kereskedelmet, a biztonságot és az emberek közötti kapcsolatokat; ezért nyomatékosan kéri Erdogan elnököt, hogy hagyjon fel unióellenes retorikájával, tegye lehetővé a (választott) uniós tisztviselők látogatásait, és tartózkodjon a törökországi demokrácia és jogállamiság további aláásásától;

11.  abbéli reményének ad hangot, hogy a török hatóságok által letartóztatott és a szíriai YPG kurd csoport támogatásával vádolt két cseh állampolgár, Markéta Všelichovának és Miroslav Farkasnak a legmagasabb szintű nemzetközi normákkal összhangban tisztességes eljárásban lesz része, és alapvető jogaikat biztosítják; kéri, hogy a Cseh Köztársaság nagykövetségét és az EU törökországi küldöttségét teljes körűen tájékoztassák az üggyel kapcsolatos vizsgálatokról és jogi eljárásokról;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0423.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0133.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0014.

Jogi nyilatkozat