Procedūra : 2016/2993(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1281/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1281/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0450

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 546kWORD 77k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Turcijas attiecībām  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Turciju, it īpaši 2016. gada 27. oktobra rezolūciju par žurnālistu stāvokli Turcijā(1), 2016. gada 14. aprīļa rezolūciju par 2015. gada ziņojumu par Turciju(2) un 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par vārda brīvību Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā(3),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada ziņojumu par Turciju,

–  ņemot vērā attiecīgos iepriekšējos Padomes secinājumus,

–  ņemot vērā priekšsēdētāja vietnieces/ augstās pārstāves Federikas Mogerīni un komisāra Johannesa Hāna attiecīgos paziņojumus,

–  ņemot vērā ES un Turcijas 2016. gada 9. septembra augsta līmeņa politisko dialogu,

–  ņemot vērā ES un Turcijas 1963. gada 12. septembra Asociācijas nolīgumu,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā plašs ir to jomu klāsts, kurās Eiropas Savienībai, tās dalībvalstīm un Turcijai ir ciešas partnerattiecības; tā kā Turcija ir ES kandidātvalsts un svarīga tās partnere; tā kā Turcija kopš 1950. gada ir Eiropas Padomes dalībvalsts un kopš 1952. gada — NATO dalībvalsts;

B.  tā kā 2016. gada 15. jūlijā Turcijā notika valsts apvērsuma mēģinājuma; tā kā šis valsts apvērsuma mēģinājums neizdevās, jo Turcijas militārie un drošības spēki, kā arī parastie iedzīvotāji tam izrādīja pretestību; tā kā šos notikumus stingri nosodīja visas galvenās politiskās partijas; tā kā dzīvību zaudēja simtiem cilvēku, tostarp daudz civiliedzīvotāju;

C.  tā kā tūlīt pēc tam valsts varas iestādes izsludināja ārkārtas stāvokli, kas tika pagarināts vēl par trim mēnešiem, sākot ar 19. oktobri, un kas valdībai sniedz plašas izpildu pilnvaras pārvaldīt valsti ar dekrētu palīdzību;

D.  tā kā Turcija ir iesniegusi oficiālu paziņojumu par atkāpšanos no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas; tā kā attiecībā uz šīs konvencijas 2. un 3. pantu, 4. panta 1. punktu un 7. pantu atkāpes nav paredzētas; tā kā Turcijas valdība arī ir norādījusi, ka tā atkāpsies no Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

E.  tā kā kopš neveiksmīgā valsts apvērsuma mēģinājuma Turcijas iestādes ir atcēlušas no amata, atlaidušas no darba vai aizturējušas vairāk nekā 40 000 karavīru, virsnieku, policistu, tiesnešu, prokuroru, skolotāju, žurnālistu un citu profesiju pārstāvju;

F.  tā kā saskaņā ar 2016. gada pasaules preses brīvības indeksu izveidotajā klasifikācijā Turcija ieņem 151. vietu; tā kā, reaģējot uz neveiksmīgo valsts apvērsuma mēģinājumu, Turcijas valdība arestēja desmitiem žurnālistu un slēdza daudzus plašsaziņas līdzekļus;

G.  tā kā pēdējos mēnešos ir būtiski saasinājies bruņotais konflikts starp Turcijas valsti un PKK spēkiem, kā rezultātā dzīvību ir zaudējuši daudzi simti militārpersonu un civiliedzīvotāju; tā kā Turcijas militārie spēki aizvien vairāk iesaistās konfliktos Sīrijā un Irākā un tā kā viens no galvenajiem šīs iesaistīšanās mērķiem ir nepieļaut, ka līdzās — Sīrijas ziemeļos — atrodas kurdu kontrolēts reģions; tā kā tādēļ Turcijas militārie spēki apšauda un bombardē kurdu paramilitāros grupējumus Sīrijā, tostarp tos, kuri cīnās pret IS/Da’esh;

H.  tā kā Turcija sniedz patvērumu aptuveni trim miljoniem cilvēku, kas bēg no kara Sīrijā; tā kā Turcija ir svarīga reģionālā lielvara un NATO sabiedrotā Sīrijā notiekošā konflikta seku novēršanā, starptautiskajā cīņā pret džihāda terorismu attiecīgajā reģionā un migrācijas krīzes pārvarēšanā Vidusjūras reģiona austrumos;

I.  tā kā ES ar Turciju ir noslēgusi nolīgumu par bēgļu un migrācijas plūsmu pārvaldību; tā kā šis nolīgums — lai gan tas nav nevainojams — ir būtiski samazinājis nekontrolētas migrācijas plūsmas uz ES; tā kā — lai gan lēni — sāk darboties migrantu un bēgļu apmaiņa pēc principa “viens pret vienu”;

J.  tā kā tiesiskums un pamattiesības ir demokrātijas pamatvērtības, ko Turcija ir oficiāli apņēmusies ievērot, iesniedzot pieteikumu dalībai ES un kļūstot par Eiropas Padomes locekli;

K.  tā kā Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans ir devis mājienu, ka valstī varētu tikt rīkots referendums par Turcijas pievienošanās sarunām ar ES; tā kā prezidents Erdoans ir arī vedinājis uz domām, ka Turcija varētu atjaunot nāvessodu,

1.  pauž dziļu nožēlu par teroristu uzbrukumos Turcijā zaudētajām dzīvībām un apliecina savu pastāvīgo atbalstu valstij cīņā pret terorismu;

2.  atbalsta Turcijas tautas gribu tās centienos saglabāt demokrātiskās struktūras un brīvības un tās pretestības izrādīšanā spēkiem, kas šīs vērtības apdraud;

3.  nosoda likumpārkāpējus, kas mēģināja gāzt Turcijas demokrātiski ievēlēto valdību, un atzīst tās tiesības un pienākumu reaģēt uz šo valsts apvērsuma mēģinājumu, tostarp izsludinot ārkārtas stāvokli; uzsver, ka Turcijas varas iestādēm atbilstoši savām starptautiskajām saistībām būtu jāievēro augstākie iespējamie standarti pamattiesību un tiesiskuma ievērošanā; uzsver, ka Turcijai ir jāievieš mehānismi, kas aizsargā pret ļaunprātīgu izmantošanu un saglabā varas dalīšanu un tiesiskumu; mudina Turcijas valdību uz š. g. jūlijā notikušo valsts apvērsuma mēģinājumu reaģēt pārdomāti un samērīgi; turklāt atgādina Turcijas valdībai, ka tai kā Eiropas Padomes dalībvalstij ir jāievēro Eiropas Cilvēktiesību konvencija;

4.  nosoda pastiprināti bargos pasākumus pret plašsaziņas līdzekļiem, pilsonisko sabiedrību un politisko opozīciju pēc neveiksmīgā apvērsuma mēģinājuma; aicina Turcijas valdību izbeigt aizvien biežāko pretterorisma tiesību aktu izmantošanu pret žurnālistiem un opozīciju;

5.  pauž dziļas bažas par ārkārtas stāvokļa izmantošanu pret Turcijas valdību vērstās kritikas apslāpēšanai, slēdzot plašsaziņas līdzekļus un arestējot un ieslogot cietumā žurnālistus; stingri atbalsta kampaņu “#journalismisnotacrime” un uzskata, ka brīvi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi stiprina demokrātiju un brīvības gan Turcijā, gan citur;

6.  aicina Turciju ievērot reliģisko minoritāšu tiesības uz reliģijas vai ticības brīvību un ar to saistīto vārda, biedrošanās un mierīgas pulcēšanās brīvību;

7.  pauž nožēlu par to, ka tika pārtraukts miera process starp Turcijas varas iestādēm un Kurdistānas strādnieku partiju (PKK), un neatlaidīgi mudina atjaunot centienus rast miermīlīgu risinājumu ieilgušajām nesaskaņām;

8.  atzinīgi vērtē Turcijas lomu reaģēšanā uz Sīrijā notiekošā konflikta izraisīto humanitāro krīzi un apņemas arī turpmāk atbalstīt Turcijas varas iestādes un palīdzības sniegšanas aģentūras Turcijā;

9.  prasa, lai Turcijas militārie spēki izbeigtu uzbrukumus cīņā pret IS/Da’esh teroristisko organizāciju iesaistītajiem kurdu spēkiem Sīrijas ziemeļos;

10.  mudina veidot un uzlabot attiecības starp Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un Turciju daudzās savstarpēju interešu jomas, tostarp tirdzniecības, drošības un tiešu personisko kontaktu jomā; tādēļ mudina prezidentu Erdoanu izbeigt pret ES vērsto retoriku, atļaut ES (vēlētām) amatpersonām apmeklēt Turciju, kā arī atturēties no demokrātijas un tiesiskuma turpmākas apdraudēšanas Turcijā;

11.  pauž cerību, ka abiem Čehijas pilsoņiem — Markéta Všelichová un Miroslav Farkas, kurus Turcijas varas iestādes arestēja un apsūdzēja par Kurdu Tautas aizsardzības vienību (YPG) atbalstīšanu Sīrijā, tiks nodrošināta taisnīga tiesas prāva atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem standartiem un ka tiks garantētas viņu pamattiesības; prasa pastāvīgi pilnībā informēt Čehijas vēstniecību un ES delegāciju Turcijā par šajā lietā notiekošo izmeklēšanu un tiesvedību;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0423.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0133.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0014.

Juridisks paziņojums