Postup : 2016/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1281/2016

Predkladané texty :

B8-1281/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0450

NÁVRH UZNESENIA
PDF 267kWORD 76k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom  (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku(1), zo 14. apríla 2016 o správe o pokroku Turecka za rok 2015(2) a na uznesenie z 15. januára 2015 o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o Turecku za rok 2016,

–  so zreteľom na príslušné predchádzajúce závery Rady,

–  so zreteľom na príslušné vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej a komisára Johannesa Hahna,

–  so zreteľom na politický dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Tureckom, ktorý sa uskutočnil 9. septembra 2016,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Tureckom z 12. septembra 1963,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia, jej členské štáty a Turecko sú blízkymi partnermi v širokom spektre oblastí; keďže Turecko je kandidátskou krajinou a kľúčovým partnerom EÚ; keďže Turecko je od roku 1950 členom Rady Európy a od roku 1952 je členom NATO;

B.  keďže 15. júla 2016 sa v Turecku uskutočnil pokus o štátny prevrat; keďže pokus o štátny prevrat zlyhal po tom, ako ho potlačili turecké vojenské a bezpečnostné sily, ale aj radoví občania; keďže všetky hlavné politické strany tieto udalosti dôrazne odsúdili; kedže o život prišli stovky ľudí, medzi nimi mnohí civilisti;

C.  keďže bezprostredne po pokuse o prevrat vyhlásili štátne orgány výnimočný stav, ktorým sa výkonnej moci zveruje rozsiahla právomoc vládnuť prostredníctvom výnosov a ktorý sa 19. októbra predĺžil o ďalšie tri mesiace,

D.  keďže Turecko predložilo formálnu žiadosť o výnimku z uplatňovania Európskeho dohovoru o ľudských právach; keďže uplatňovať výnimky z článku 2, článku 3, článku 4 ods. 1 a článku 7 nie je možné; keďže turecká vláda tiež uviedla, že sa odchýli od 13 článkov Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

E.  keďže od neúspešného pokusu o prevrat turecké orgány suspendovali, prepustili a zadržali vyše 40 000 vojakov, dôstojníkov, policajtov, sudcov, prokurátorov, učiteľov, novinárov a ďalších;

F.  keďže vo svetovom rebríčku slobody tlače (World Press Freedom Index) Turecko v roku 2016 obsadilo 151. priečku; keďže reakcia vlády na neúspešný pokus o štátny prevrat vyústila do zatknutia desiatok novinárov a zatvorenia množstva médií;

G.  keďže násilnosti medzi tureckým štátom a Stranou kurdských pracujúcich sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšili, čo viedlo mnohým stovkám vojenských a civilných obetí; keďže turecká armáda sa čoraz viac zapája do konfliktov v Sýrii a Iraku, pričom jeden z jej hlavných cieľov je zabrániť ovládnutiu priľahlého regiónu na severe Sýrie Kurdami; keďže s týmto cieľom turecká armáda ostreľuje a bombarduje kurdské milície v Sýrii vrátane tých, ktoré bojujú proti IŠ/Dá’iš;

H.  keďže Turecko poskytuje útočisko približne trom miliónom ľudí, ktorí utiekli pred vojnou v Sýrii; keďže Turecko je dôležitou regionálnou mocnosťou a spojencom NATO, pokiaľ ide o riešenie následkov konfliktu v Sýrii, v rámci medzinárodného boja proti džihádistickému terorizmu v tomto regióne a o riešenie migračnej krízy vo východnej časti Stredozemného mora;

I.  keďže EÚ uzavrela s Tureckom dohodu o otázke riadenia utečeneckých a migračných tokov; keďže táto dohoda síce zďaleka nie je dokonalá, ale výrazne znížila nekontrolované migračné toky do EÚ; keďže po pomalom rozbehu začína fungovať výmena migrantov a utečencov podľa zásady „jeden za jedného“;

J.  keďže zásada právneho štátu a základné práva sú základnými demokratickými hodnotami, ku ktorým sa Turecko formálne zaviazalo podaním prihlášky o členstvo v EÚ, ako aj členstvom v Rade Európy;

K.  keďže prezident Recep Tayyip Erdogan naznačil možnosť usporiadania celoštátneho referenda o prístupových rokovaniach Turecka s EÚ; keďže prezident Erdogan zároveň naznačil, že Turecko možno znova zavedie trest smrti;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch v dôsledku teroristických útokov v Turecku a vyjadruje svoju trvalú podporu tejto krajine v jej boji proti terorizmu;

2.  podporuje vôľu tureckého ľudu v úsilí o zachovanie demokratických štruktúr a slobôd a v jeho odpore proti silám, ktoré ich ohrozujú;

3.  odsudzuje páchateľov o pokus o prevrat proti demokraticky zvolenej vláde Turecka a uznáva právo a povinnosť tureckej vlády reagovať na pokus o prevrat, a to vrátane vyhlásenia výnimočného stavu; zdôrazňuje, že orgány by mali dodržiavať najvyššie možné štandardy, pokiaľ ide o rešpektovanie základných práv a zásad právneho štátu, v súlade s medzinárodnými záväzkami Turecka; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Turecko zaviedlo mechanizmy na zabezpečenie ochrany proti zneužívaniu moci a na zachovanie deľby moci a právneho štátu; nabáda tureckú vládu, aby na júlový štátny prevrat reagovala uvážene a primerane; ďalej pripomína tureckej vláde, že ako člen Rady Európy je zodpovedná za dodržiavanie Európskeho dohovoru o ľudských právach;

4.  odsudzuje skutočnosť, že po neúspešnom pokuse o prevrat dochádza voči médiám, občianskej spoločnosti a politickej opozícii k tvrdším zásahom; vyzýva tureckú vládu, aby ukončila rastúce využívanie protiteroristických právnych predpisov proti novinárom a opozícii;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad používaním výnimočného stavu na umlčanie kritiky tureckej vlády prostredníctvom uzatvárania médií a zatýkania a väznenia novinárov; dôrazne podporuje kampaň # journalismisnotacrime a je presvedčený, že slobodné a pluralitné médiá posilňujú demokraciu a slobody v Turecku, ale aj v iných častiach sveta;

6.  vyzýva Turecko, aby rešpektovalo práva náboženských menšín na uplatňovanie slobody náboženského vyznania alebo viery a súvisiacich slobôd prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania;

7.  vyjadruje poľutovanie nad prerušením mierového procesu medzi tureckými orgánmi a Stranou kurdských pracujúcich (PKK) a dôrazne nabáda na obnovenie úsilia o nájdenie mierového riešenia dlhotrvajúcich rozdielov;

8.  víta úlohu, ktorú zohráva Turecko pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej konfliktom v Sýrii, a zaväzuje sa naďalej poskytovať podporu tureckým orgánom a agentúram poskytujúcim pomoc v Turecku;

9.  vyzýva na ukončenie cielených útokov tureckých vojenských síl na kurdské sily v severnej Sýrii, ktoré sa zapájajú do boja proti teroristickej organizácii IŠ/Dá’iš;

10.  nabáda na rozvoj a zlepšenie vzťahov medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Tureckom v širokej škále oblastí spoločného záujmu vrátane obchodu, bezpečnosti a medziľudských kontaktov; preto naliehavo vyzýva prezidenta Erdogana, aby ukončil svoje prejavy namierené proti EÚ, aby umožnil návštevy (zvolených) úradníkov EÚ a aby upustil od ďalšieho narúšania demokracie a právneho štátu v Turecku;

11.  vyjadruje nádej, že dvaja českí občania, Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, ktorých turecké orgány zatkli a obvinili z podpory kurdskej skupiny YPG v Sýrii, dostanú možnosť spravodlivého súdneho procesu v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami a že budú zaručené ich základné práva; žiada, aby veľvyslanectvo Českej republiky a delegácia EÚ v Turecku boli plne informovaní o vyšetrovaní a súdnych konaniach týkajúcich sa tohto prípadu;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0133.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0014.

Právne oznámenie