Postupak : 2016/2993(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1282/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1282/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0450

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 161kWORD 69k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.716v01-00
 
B8-1282/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))  
B8-1282/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj, a posebno Rezoluciju od 27. listopada 2016. o položaju novinara u Turskoj(1),

–  uzimajući u obzir pregovarački okvir za Tursku od 3. listopada 2005.,

–  uzimajući u obzir Izvješće o Turskoj za 2016. od 9. studenog 2016. (SWD(2015)0216),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II)(2),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Europski parlament oštro osudili neuspjeli vojni udar u Turskoj i priznali legitimnu odgovornost turskih vlasti da kazneno gone osobe koje su odgovorne za taj pokušaj i koje su sudjelovale u njemu;

B.  budući da su represivne mjere turskih vlasti protiv oporbenih stranaka, uključujući uhićenje oporbenih vođa i zastupnika Velike narodne skupštine Turske, novinara i drugih osoba, nerazmjerne i da se protive turskom zakonodavstvu i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima te se njima krše obveze koje imaju države članice Vijeća Europe;

C.  budući da su predsjednik Erdogan i članovi turske vlade u više navrata dali izjave o ponovnom uvođenju smrtne kazne;

D.  budući da postoji velika zabrinutost zbog položaja osoba koje su pritvorene i uhićene nakon vojnog udara, velikog broja otpuštanja državnih dužnosnika te ozbiljnih ograničenja slobode izražavanja i ograničenja slobode tiska i medija u Turskoj;

E.  budući da je u stavku 5. pregovaračkog okvira utvrđeno da će Komisija, u slučaju da Turska ozbiljno i trajno krši načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava na kojima se Unija temelji, na vlastitu ili na inicijativu trećine država članica preporučiti privremenu obustavu pregovora i predložiti uvjete za njihovo ponovno pokretanje;

1.  oštro osuđuje nerazmjerne represivne mjere koje se u Turskoj primjenjuju od neuspjelog vojnog udara u srpnju 2016., koji je Parlament također osudio; poziva Komisiju i države članice da, barem prema sadašnjem stanju, pokrenu privremeno odgađanje tekućih pregovora s Turskom;

2.  konstatira da je produbljenje carinske unije važno za Tursku; ističe da obustava rada na produbljenju carinske unije ima ozbiljne ekonomske posljedice za zemlju;

3.  ističe da bi ponovno uvođenje smrtne kazne dovelo do prekida pregovora;

4.  priznaje da je sigurnosno stanje u Turskoj ozbiljno te da postoje i unutarnje i vanjske prijetnje za njezinu stabilnosti, no ponavlja da se time ne mogu opravdati politički motivirana uhićenja nevinih osoba, uključujući pritvaranje stranih državljana;

5.  konstatira da do danas Turska nije ispunila sedam od 72 mjerila iz plana za liberalizaciju viznog režima, a neki su od njih iznimno važni;

6.  poziva Komisiju da uspostavi jasne kriterije za ponovno pokretanje pristupnih pregovora, uzimajući u obzir kriterija iz Kopenhagena i obveze koje Turska ima kao članica Vijeća Europe;

7.  poziva Komisiju da razmotri privremenu obustavu sredstava koja se pružaju u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II); ističe da bi dio sredstava instrumenta pretpristupne pomoći mogao biti usmjeren na povećanje potpore za izbjeglice i migrante u Turskoj;

8.  potiče Komisiju, Vijeće Europe i Venecijansku komisiju da ponude dodatnu sudsku pomoć turskim vlastima kako bi se osigurali zakoniti sudski postupci te adekvatni i sigurni uvjeti pritvora za osobe koje su uhićene i optužene za sudjelovanja u pokušaju državnog udara 15. srpnja 2016.;

9.  ističe stratešku važnost odnosa EU-a i Turske za obje strane; primjećuje da je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku izjavila 14. studenog 2016. da su se ministri vanjskih poslova dogovorili da će i dalje na razini 28 država članica prije svega imati čvrsto i ujedinjeno stajalište;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, Vijeću, državama članicama te vladi i parlamentu Turske.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0423.

(2)

SL L 77, 15.3.2014., str. 11.

Pravna napomena