Postupak : 2016/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1284/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1284/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 166kWORD 72k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana u ime Kluba zastupnika ENF-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su od kolovoza do listopada 2016. tri razorna potresa pogodila središnje Apenine i prouzročila 290 mrtvih, više od 400 ozlijeđenih te dovela do evakuacije desetaka tisuća osoba; budući da je posljednji od tih potresa, onaj od 30. listopada, bio najjači zabilježen u Italiji od 1980. (u Irpiniji);

B.  budući da je u pogođenim područjima prisutna deformacija koja je zahvatila površinu od oko 130 četvornih kilometara, uz maksimalni pomak od najmanje 70 centimetara, a koja je dovela i do znatnog uništenja naseljenih mjesta, infrastrukture te povijesne, umjetničke i kulturne baštine, čak i svjetske važnosti, kao i do potpunoga zaustavljanja proizvodnih i turističkih djelatnosti;

C.  budući da valja podsjetiti da su države članice koje su u opasnosti od potresa primorane na stalna i znatna ulaganja u aktivnosti spašavanja, obnove i prevencije; budući da su slijedom toga u kontekstu proračunskih ograničenja koja je nametnuo EU te države članice stavljene u nepovoljan strukturni položaj u odnosu na druge članice;

D.budući da Europski fond solidarnosti doprinosi samo troškovima koji se odnose na pomoć i hitnoće;

E.  budući da je, u skladu s Uredbom (EU) br. 651/2014(1), dopušteno, jer se ne smatra državnom pomoći, samo nadoknađivanje materijalne štete nastale nad imovinom (primjerice nad nekretninama, opremom, strojevima, zalihama), kao i gubitka prihoda zbog potpune ili djelomične obustave djelatnosti tijekom najviše šest mjeseci od datuma kad je došlo do prirodne katastrofe; budući da je ta mjera posve nedostatna, posebno u slučaju potresa, u kojem se posljedice šteta duže osjećaju zbog potpunoga ili djelomičnoga gubitka čitavoga niza stručnih lokalnih proizvodnih postrojenja;

F.  budući da je vjerojatno da će se Italija radi suočavanja s troškovima obnove naći u položaju da mora pribjeći zahtjevu za izmjenu vlastitih nacionalnih i regionalnih operativnih programa u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1303/2013(2), kako bi namijenila veća sredstva za tematski cilj br. 5 („promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje”) na štetu strukturnih ulaganja koja su već planirana;

G.  budući da bi usklađeni planovi javnih ulaganja država članica u radove obnove i prevencije prirodnih katastrofa znatno doprinijeli ponovnom stvaranju kvalitetnih, stabilnih i trajnih radnih mjesta, čime se doprinosi postizanju ciljeva pune zaposlenosti i ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije utvrđenih u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji;

1.  iznimno žali zbog žrtava i suosjeća sa svim građanima koji su pogođeni potresima te iskazuje divljenje zbog samoprijegora i revnosti svih dionika u organiziranju i pružanju pomoći, posebno civilne zaštite, dobrovoljaca, policije, vatrogasaca i načelnika općina;

2.  žali zbog činjenice da ograničenja koja nameću propisi Unije o proračunu koji su na snazi i državna pomoć čine u praksi nemogućim da države članice koje su u opasnosti od potresa ostvare usklađene planove ulaganja u obnovu i sprečavanja potresa, kao i planove potpore pogođenim ekonomskim djelatnostima, a da te države članice pritom ne moraju uskratiti usluge ili sredstva namijenjena za druga, već planirana strukturna ulaganja;

3.  smatra da je nužno i hitno: a) da troškovi država članica na ulaganja u obnovu i sprečavanje potresa ni na koji način ne budu podvrgnute ograničenjima proračuna Unije; b) da se porezne olakšice koje države članice namjenjuju za stanovništvo i ekonomske djelatnosti pogođene prirodnom katastrofom ni u kojem slučaju ne smatraju državnom pomoći i da stoga svakako budu dopuštene; c) da se uloži golem trud, koji će poteći iz europskih institucija, u očuvanje, promicanje i razvoj proizvodnih i turističkih djelatnosti u područjima pogođenima potresima;

4.  traži od Komisije da hitno predstavi prijedlog izmjene odgovarajućega zakonodavstva Unije u tom smislu;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

 

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17 lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str.1.).

(2)

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Pravna napomena