Eljárás : 2016/2988(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1284/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1284/2016

Viták :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 259kWORD 74k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

a B8-1812/2016., a B8-1813/2016. és a B8-1814/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetről (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana az ENF képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetről (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetre vonatkozó, a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 és O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2016 októbere és augusztusa között három pusztító erejű földrengés rázta meg az Appenninek középső vonulatát, amelynek során 290 ember vesztette életét, több mint 400 fő megsebesült, és több tízezren kényszerültek elhagyni lakóhelyüket; mivel a legutolsó, október 30-i rengés az 1980-as irpiniai rengés óta a legerősebb volt Olaszországban;

B.  mivel az érintett helyeken bekövetkezett deformálódás kiterjedése megközelítőleg 130 négyzetkilométer és a maximális elmozdulás legalább 70 centiméter, és mivel a rengések városokat romboltak le, súlyos károkat okoztak az infrastruktúrákban és a – többek között világhírű – történelmi, művészeti és kulturális örökség részét képező tárgyakban, valamint teljesen megbénították az ipart és az idegenforgalmat;

C.  mivel a földrengések kockázatának kitett tagállamok arra kényszerülnek, hogy folyamatosan jelentős összegeket fordítsanak a vészhelyzeti reagálásra, az újjáépítésre és a megelőzésre; mivel ennek folytán az Unió által bevezetett költségvetési megszorításokat illetően ezek a tagállamok strukturális hátrányba kerülnek a többi tagállamhoz képest;

D.mivel az Európai Szolidaritási Alap csak a mentési és a sürgősségi műveletekkel kapcsolatos kiadásokhoz járul hozzá;

E.  mivel a 651/2014/EU rendelettel(1) összhangban csak azok a kiadások számolhatók el, amelyek az anyagi károkkal (pl. épületekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel, raktárkészletekkel), illetve a kereső tevékenység – a természeti katasztrófa bekövetkeztét követő legfeljebb hat hónapig történő – teljes vagy részleges felfüggesztése miatti bevételkieséssel kapcsolatban merülnek fel, mivel az így kapott kártérítés nem minősül állami támogatásnak; mivel ez egyáltalán nem elégséges, különösen a földrengések esetében, amikor a károk jóval hosszabb időre hatnak ki, és az elismert helyi termelők egész sora veszíti el részben vagy egészben megélhetését;

F.  mivel valószínű, hogy az újjáépítési költségek fedezése érdekében Olaszország kénytelen lesz az 1303/2013/EU rendelet(2) 30. cikke értelmében folyó nemzeti és regionális operatív programjainak módosítására irányuló kérelmet benyújtani annak érdekében, hogy több forrást tudjon elkülöníteni az 5. tematikus célkitűzés megvalósítására (az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés és -kezelés), ami a már betervezett strukturális beruházások kárára fog történni;

G.  mivel a természeti katasztrófák megelőzési és helyreállítási munkálataiba történő tagállami közberuházásokra vonatkozó megfelelő tervek alapvető módon járulnának hozzá a stabil és tartós, minőségi munkahelyek visszaállításához, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke szerinti teljes foglalkoztatottság, illetve a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzésének megvalósításához;

1.  mélységes együttérzését fejezi ki a földrengés által érintett összes áldozat és családtagjai felé, valamint csodálatának ad hangot azon személyek önzetlensége és segítőkészsége kapcsán, akik a mentési műveleteket szervezték és azokban részt vettek, külön kiemelve a polgári védelmet, az önkénteseket, a rendőrséget, a tűzoltóságot és a polgármestereket;

2.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a költségvetésre és az állami támogatásokra vonatkozó hatályos uniós szabályok által szabott korlátok miatt gyakorlatilag lehetetlen a földrengések kockázatának kitett tagállamok számára, hogy a földrengések kapcsán megfelelő megelőző és újjáépítési beruházási terveket készítsenek, vagy hogy a kárt szenvedett gazdasági tevékenységeknek segítséget nyújtsanak, hacsak nem úgy, hogy a már betervezett strukturális beruházásokra lekötött forrásokat vagy szolgáltatásokat megvonják;

3.  alapvetően fontosnak és sürgősnek tartja, hogy: a) a tagállamok által a földrengések utáni újjáépítésre, valamint a megelőzésre fordított befektetéseket semmilyen módon ne kössék az Unió költségvetési korlátozásai; b) a tagállamok által a természeti katasztrófa által érintett lakosság vagy gazdasági tevékenység támogatása érdekében hozott adóügyi intézkedések semmiképpen se minősüljenek állami támogatásnak, és ezért szabályszerűek lehessenek; c) az uniós intézményektől induljon el egy határozott kötelezettségvállalás a földrengések által sújtott területek gazdasági és idegenforgalmi tevékenységének megőrzésére, előmozdítására és fejlesztésére;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen terjesszen be javaslatot a vonatkozó uniós jogszabályok ezirányú módosításáról;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

(1)

A Bizottság 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi nyilatkozat