Eljárás : 2016/2988(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1285/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1285/2016

Viták :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0476

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 267kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

a B8-1812/2016., B8-1813/2016 és B8-1814/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))  
B8-1285/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendeletet módosító 2014. május 15-i 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló 2009. október 8-i állásfoglalására (az olaszországi Abruzzo tartományban történt földrengés tekintetében) (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  tekintettel az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról szóló, 2016. március 15-i (EU) 2016/369 tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a katasztrófakezeléssel kapcsolatos európai uniós kockázatértékelés továbbfejlesztéséről szóló, 2011. április 11-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a polgári védelmi képességeknek a polgári védelem moduláris megközelítésére épülő európai kölcsönös segítségnyújtási rendszeren keresztüli megerősítéséről szóló, 2008. november 28-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről szóló, 2008. június 19-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetre vonatkozó, a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 és O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2016. augusztus 24-én Olaszország középső részét érő pusztító földrengést még számos rengés követte a közép-olaszországi régiókban, köztük három nagy rengéssel, október 26-án egy 5,5-ös és egy 6,1-es, október 30-án pedig egy 6,5-ös erősségű földrengéssel;

B.  mivel a rengések és az utórengések az elmúlt hónapban is folytatódtak Közép-Olaszországban; mivel 1980 óta az október 30-i volt a legerősebb földrengés Olaszországban;

C.  mivel a beszámolók szerint a legutóbbi rengések következtében több mint 400 ember megsérült, és 290-en életüket vesztették;

D.  mivel a pusztító földrengések összeadódva „dominóhatást” okozhatnak, és 100 000 embert kényszeríthetnek lakóhelyük elhagyására;

E.  mivel a legutóbbi rengések városokat romboltak le, súlyosan megrongálták a helyi és regionális infrastruktúrát, történelmi és kulturális műemlékeket döntöttek romba, és kárt okoztak a gazdasági tevékenységekben, különösen a kkv-k esetében és a mezőgazdaságban, valamint rontották a turisztikai és vendéglátóipari ágazat lehetőségeit;

F.  mivel az érintett területeken mintegy 130 négyzetkilométernyi térségre kiterjedően keletkeztek olyan elváltozások, amelyek esetében a maximális elmozdulás legalább 70 cm;

G.  mivel a fenntartható újjáépítést szolgáló erőfeszítéseket megfelelően koordinálni kell a gazdasági és társadalmi veszteségek pótlása érdekében;

1.  legmélyebb szolidaritását és együttérzését fejezi ki a földrengések által érintett minden személlyel és családdal, továbbá a katasztrófa-elhárítási erőfeszítésekben részt vevő olasz nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal;

2.  nagyra értékeli a mentőegységek, a polgári védelmi feladatokat ellátók, az önkéntesek, a civil társadalmi szervezetek és a helyi, regionális és nemzeti hatóságok annak érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseit, hogy életeket mentsenek, és enyhítsék a károkat a katasztrófa sújtotta területeken;

3.  hangsúlyozza az egymást követő földrengések és az utánuk maradt rombolás súlyos következményeit;

4.  felhívja a figyelmet a többi tagállam, európai régió és a nemzetközi szereplők szolidaritására, amely vészhelyzetekben nyújtott kölcsönös segítség formájában nyilvánult meg;

5.  hangsúlyozza a földrengés-előrejelző rendszerekhez kapcsolódó problémákat és Délkelet-Európa magas szeizmicitását; aggodalommal jegyzi meg, hogy ezrek veszítették életüket, és több százan váltak hajléktalanná az elmúlt 15 évben az Európát sújtó pusztító földrengések következtében;

6.  aggodalmát fejezi ki a küszöbön álló téli időszak zord időjárási körülményeinek kitett, jelentős számú, lakóhelyét elhagyni kényszerülő ember miatt; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy ragadjon meg minden lehetőséget az olasz hatóságoknak történő segítségnyújtásra annak érdekében, hogy az otthonuktól megfosztott emberek számára megfelelő életkörülményeket tudjanak biztosítani;

7.  hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmusnak az európai nemzeti polgári védelmi hatóságok között a válsághelyzetekben történő együttműködés előmozdításában és a rendkívüli események által okozott hatások minimalizálásában betöltött fontos szerepét; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tovább egyszerűsítsék az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválására vonatkozó eljárásokat annak érdekében, hogy a mechanizmust gyorsan és hatékonyan rendelkezésre tudják bocsátani közvetlenül a katasztrófát követően;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, hogy haladéktalanul megvizsgálja az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) történő segítségnyújtásra vonatkozó kérelmeket, hogy mielőbb biztosítani lehessen annak igénybevételét; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az előlegeket minél hamarabb a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani annak érdekében, hogy válaszolhassanak a helyzet okozta sürgős igényekre;

9.  úgy véli, hogy a javasolt salátarendeletben előírt, az Európai Unió Szolidaritási Alapja éves pénzügyi elosztásának költségvetésbe való részleges beemelése segíthetne a jövőben felgyorsítani az igénybevételi eljárást, hogy korábban és eredményesebben lehessen reagálni a katasztrófák áldozatainak igényeire; az esetleges jövőbeli reformokkal összefüggésben felkéri továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy megvalósítható-e az előlegfizetésre vonatkozó küszöbök emelése és a kérelmek feldolgozására irányadó határidők lerövidítése;

10.  hangsúlyozza az összes rendelkezésre álló eszköz – többek között az európai strukturális és beruházási alapok – közötti szinergiák megteremtésének fontosságát annak érdekében, hogy az erőforrásokat hatékonyan az újjáépítésre és az egyéb szükséges intézkedésekre használják fel, teljes mértékben együttműködve az olasz nemzeti és regionális hatóságokkal; felhívja a Bizottságot, hogy álljon készen a programok és az operatív programok ennek megfelelő módosítására a tagállam módosítási kérelmének előterjesztését követő lehető legrövidebb időn belül; hangsúlyozza továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnak (EMVA) a földrengés által érintett vidéki területek és mezőgazdasági tevékenységek fenntartása céljából történő felhasználási lehetőségét;

11.  hangsúlyozza továbbá, hogy optimalizálni kell a létező uniós alapok felhasználását olyan beruházásokra, amelyek célja a természeti katasztrófák megelőzése és az újjáépítési projektek megerősítésének és hosszú távú fenntartható fejlesztésének biztosítása, és ismételten felhívja a figyelmet az alapok összehangolására vonatkozó adminisztratív eljárások egyszerűsítésének szükségességére; hangsúlyozza, hogy az EUSZA-ból történő segítségnyújtás elfogadását követően az érintett tagállamoknak fokozott erőfeszítést kell tenniük megfelelő kockázatkezelési stratégiák kidolgozása és katasztrófa-megelőzési mechanizmusaik megerősítése érdekében;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Olaszország kormányának és az érintett területek regionális és helyi önkormányzatainak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)

HL C 230. E, 2010.8.26., 13. o.

(3)

HL L 70., 2016.3.16., 1. o.

(4)

HL L 122., 2014.4.24., 1. o.

(5)

HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

(6)

HL C 286. E, 2009.11.27., 15. o.

Jogi nyilatkozat