Postupak : 2016/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1286/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1286/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0476

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 254kWORD 50k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Italiji nakon potresa  (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Italiji nakon potresa  (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006(2),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 8. listopada 2009. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije(3) (u pogledu potresa u regiji Abruzzo, u Italiji)

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenog 2007. o regionalnom utjecaju potresa(4),

–  uzimajući obzir tematsko izvješće br. 24/2012 Revizorskog suda naslovljeno „Reakcija Fonda solidarnosti Europske unije na potres u regiji Abruzzo 2009. godine: relevantnost i troškovi operacija.”

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije(5),

–  uzimajući u obzir Uredbe (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći(7),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. travnja 2011. o daljnjem razvijanju procjene rizika za upravljanje katastrofama u Europskoj uniji;

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. studenog 2008. u kojima se poziva da se kapaciteti civilne zaštite pojačaju europskim sustavom uzajamne pomoći koji bi se temeljio na modularnom pristupu civilne zaštite (16474/08);

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 19. lipnja 2008. o jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na katastrofe(8),

–  uzimajući u obzir pitanja Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su nakon razornog potresa koji je pogodio središnju Italiju 24. kolovoza 2016. još tri veća potresa, uz niz manjih potresa, pogodila regije u središnjoj Italiji, 26. listopada jačine 5,5 i 6,1 te 30. listopada jačine 6,5;

B.  budući da su potresi i naknadni potresi nastavili tresti središnju Italiju tijekom proteklih mjeseci; budući da je potres koji se u Italiji dogodio 30. listopada najjači potres koji je pogodio tu zemlju od 1980. godine;

C.  budući da je u nedavnim potresima prema izvješćima ozlijeđeno više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo;

D.  budući da bi se razorni potresi mogli gomilati u „domino-efektu” i rezultirati raseljavanjem 100 000 osoba;

E.  budući da su nedavni potresi uništili gradove, ozbiljno oštetili lokalnu i regionalnu infrastrukturu, uništili povijesnu i kulturnu baštinu, nanijeli štetu gospodarskim aktivnostima, posebno onima malih i srednjih poduzeća, poljoprivredi i pejzažima te turističkim i gastronomskim resursima;

F.  budući da je na pogođenim područjima prisutna deformacija koja se proteže na oko 130 kvadratnih kilometara, uz maksimalni pomak od barem 70 centimetara;

G.  budući da napore koji se ulažu u održivu obnovu treba na odgovarajući način koordinirati kako bi se nadoknadili ekonomski i društveni gubici;

H.  budući da se različiti instrumenti Unije, poput europskih strukturnih i investicijskih fondova ili mehanizma civilne zaštite i financijskog instrumenta civilne zaštite mogu upotrijebiti za jačanje preventivnih mjera za odgovaranje na potrese i mjera obnove;

1.  izražava snažnu solidarnost i suosjećanje sa svim pojedincima i obiteljima u područjima pogođenima potresima, kao i talijanskim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima uključenima u aktivnosti pružanja pomoći nakon katastrofe;

2.  cijeni neumorne napore spasilačkih jedinica, djelatnika civilne zaštite, volontera, organizacija civilnog društva te lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela u cilju spašavanja života i ograničavanja štete u razorenim područjima;

3.  ističe ozbiljnost učinka uzastopnih potresa i štetu koju su prouzročili;

4.  prima na znanje solidarnost koju su druge države članice, europske regije i međunarodni akteri pokazali u obliku uzajamne pomoći u izvanrednim situacijama;

5.  ističe probleme s predviđanjem potresa povezane sa sustavima za predviđanje potresa i činjenicu da je jugoistočna Europa područje velike seizmičke aktivnosti; sa zabrinutošću napominje da su tisuće osoba poginule, a stotine tisuća ostale bez domova u posljednjih 15 godina kao posljedica razornih potresa koji su pogodili Europu;

6.  podsjeća na važnost toga da se poštuju uvjeti za izgradnju zgrada koje su otporne na potrese, posebno javnih zgrada i infrastruktura; potiče nacionalna, regionalna i lokalna tijela da pojačaju napore kako bi građevine poštovale postojeće standarde u pogledu potresa i da obrate potrebnu pozornost na taj aspekt prilikom izdavanja građevinskih dozvola;

7.  potiče Komisiju da preporuči da se upute iz „Eurokoda 8: dizajniranje struktura za otpornost na potrese” uključe u prostorno planiranje svih ugroženih država članica te poziva nadležna tijela na razini EU-a i na razini država članica da striktno primjenjuju te upute i na nove i na stare zgrade;

8.  izražava zabrinutost zbog velikog broja raseljenih osoba koje će tijekom predstojeće zime biti izložene oštrim vremenskim uvjetima; poziva Komisiju da talijanskim vlastima pruži svu potrebnu pomoć kako bi im omogućila da zajamče dostojne životne uvjete osobama koje su ostale bez domova;

9.  ističe važnost koju mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu ima u poticanju suradnje u kriznim situacijama među nacionalnim tijelima civilne zaštite diljem Europe te u minimiziranju učinaka izvanrednih događaja; poziva Komisiju i države članice da dodatno pojednostave postupke za aktivaciju mehanizma kako bi bio brzo i učinkovito dostupan odmah nakon katastrofe;

10.   poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere kako bi omogućila i pružila brzo financiranje na najvišoj mogućoj razini iz Fonda solidarnosti Europske unije; pozdravlja činjenicu da je talijanska vlada već podnijela svoj zahtjev; stoga poziva Komisiju da čim prije pruži svoju ocjenu, uzimajući u obzir djelovanja talijanskih vlasti u cilju sprečavanja katastrofa, ograničavanja štete i štićenja života građana, uključujući uspostavljanjem zakonskih obveza;

11.   poziva Komisiju da zajamči da se svi dostupni instrumenti u okviru kohezijskih i regionalnih fondova zaista koriste za aktivnosti obnove i sva druga potrebna djelovanja u punoj suradnji s talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima; poziva Komisiju da razmotri mogućnost uporabe Europskog fonda za ruralni razvoj za podržavanje ruralnih područja i poljoprivrednih aktivnosti pogođenih potresima;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, talijanskoj vladi te regionalnim i lokalnim vlastima pogođenih područja.

(1)

SL L 189, 27.6.2014., str. 143.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(3)

SL C 230 E, 26.8.2010., str. 13.

(4)

SL C 282 E, 6.11.2008., str. 269.

(5)

SL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(6)

SL L 122, 24.4.2014., str. 1.

(7)

SL L 163, 2.7.1996., str. 1.

(8)

SL C 286 E, 27.11.2009., str. 15.

Pravna napomena