Eljárás : 2016/2988(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1286/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1286/2016

Viták :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0476

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 263kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

a B8-1812/2016.; B8-1813/2016 és B8-1814/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendeletet módosító 2014. május 15-i 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra(3) irányuló javaslatról szóló 2009. október 8-i állásfoglalására (az olaszországi Abruzzo tartományban történt földrengés tekintetében),

–  tekintettel a földrengések regionális hatásáról szóló, 2007. november 14-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Számvevőszék „A 2009-es abruzzói földrengést követően az Európai Unió Szolidaritási Alapja által nyújtott támogatás: az intézkedések helytállósága és költsége” című, 24/2012. sz. különjelentésére,

–  tekintettel az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról szóló, 2016. március 15-i (EU) 2016/369 tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendeletre(7),

–  tekintettel a katasztrófakezeléssel kapcsolatos európai uniós kockázatértékelés továbbfejlesztéséről szóló, 2011. április 11-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a polgári védelmi képességeknek a polgári védelem moduláris megközelítésére épülő európai kölcsönös segítségnyújtási rendszeren keresztüli megerősítéséről szóló, 2008. november 28-i tanácsi következtetésekre (16474/08),

–  tekintettel az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről szóló, 2008. június 19-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetre vonatkozó, a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 és O-000141 – B8-1814/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2016. augusztus 24-én Olaszország középső részét érő pusztító földrengést még számos rengés követte a közép-olaszországi régiókban, köztük három nagy rengéssel, október 26-án egy 5,5-ös és egy 6,1-es, október 30-án pedig egy 6,5-ös erősségű földrengéssel;

B.  mivel a rengések és az utórengések az elmúlt hónapban is folytatódtak Közép-Olaszországban; mivel 1980 óta az október 30-i volt a legerősebb földrengés Olaszországban;

C.  mivel a beszámolók szerint a legutóbbi rengések következtében több mint 400 ember megsérült, és 290-en életüket vesztették;

D.  mivel a pusztító földrengések összeadódva „dominóhatást” okozhatnak, és 100 000 embert kényszeríthetnek lakóhelyük elhagyására;

E.  mivel a rengések városokat romboltak le, súlyos károkat okoztak a helyi és a regionális infrastruktúrákban, történelmi és kulturális műemlékeket döntöttek romba, kárt okoztak a gazdasági tevékenységekben, különösen a kkv-k, a mezőgazdaság, a táj, valamint az idegenforgalmi és gasztronómiai források tekintetében;

F.  mivel az érintett területeken bekövetkezett deformálódás kiterjedése kb. 130 négyzetkilométer, és a maximális elmozdulás legalább 70 centiméter;

G.  mivel a fenntartható újjáépítést szolgáló erőfeszítéseket megfelelően koordinálni kell a gazdasági és társadalmi veszteségek pótlása érdekében;

H.  mivel a földrengések kezelésére irányuló megelőző intézkedések és a rehabilitációs intézkedések erősítésére különböző uniós eszközök használhatók fel, mint például az európai strukturális és beruházási alapok vagy a polgári védelmi mechanizmus és pénzügyi eszköz;

1.  legmélyebb szolidaritását és együttérzését fejezi ki a földrengések által érintett minden személlyel és családdal, továbbá a katasztrófa-elhárítási erőfeszítésekben részt vevő olasz nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal;

2.  nagyra értékeli a mentőegységek, a polgári védelmi feladatokat ellátók, az önkéntesek, a civil társadalmi szervezetek és a helyi, regionális és nemzeti hatóságok annak érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseit, hogy életeket mentsenek, és enyhítsék a károkat a katasztrófa sújtotta területeken;

3.  hangsúlyozza az egymást követő földrengések és az utánuk maradt rombolás súlyos következményeit;

4.  felhívja a figyelmet a többi tagállam, európai régió és a nemzetközi szereplők szolidaritására, amely vészhelyzetekben nyújtott kölcsönös segítség formájában nyilvánult meg;

5.  hangsúlyozza a földrengés-előrejelző rendszerekhez kapcsolódó problémákat és Délkelet-Európa magas szeizmicitását; aggodalommal jegyzi meg, hogy ezrek veszítették életüket, és több százan váltak hajléktalanná az elmúlt 15 évben az Európát sújtó pusztító földrengések következtében;

6.  emlékeztet, hogy be kell tartani a földrengésbiztos épületek építésére vonatkozó követelményeket, különösen a középületek és az infrastruktúra tekintetében; sürgeti a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az építmények megfeleljenek a földrengés esetére előírt hatályos normáknak, és hogy fordítsanak kellő figyelmet erre, amikor építési engedélyeket bocsátanak ki;

7.  sürgeti a Bizottságot, hogy javasolja az „Eurocode 8: földrengésbiztos szerkezetek tervezése” szabvány előírásainak az összes veszélyeztetett tagállam tervezési szabályzatába való belefoglalását, továbbá felhívja az uniós és tagállami szinten illetékes hatóságokat, hogy szigorúan alkalmazzák ezeket az előírásokat az új épületek mellett a régiekre vonatkozóan is;

8.  aggodalmát fejezi ki a küszöbön álló téli időszak zord időjárási körülményeinek kitett, lakóhelyüket elhagyni kényszerülő tömegek miatt; felszólítja a Bizottságot, hogy ajánljon fel minden szükséges segítséget az olasz hatóságoknak, hogy biztosítani tudják az otthonuktól megfosztott emberek számára a megfelelő életkörülményeket;

9.  hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmusnak az európai nemzeti polgári védelmi hatóságok között a válsághelyzetekben történő együttműködés előmozdításában és a rendkívüli események által okozott hatások minimalizálásában betöltött fontos szerepét; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tovább egyszerűsítsék az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválására vonatkozó eljárásokat annak érdekében, hogy a mechanizmust gyorsan és hatékonyan rendelkezésre tudják bocsátani közvetlenül a katasztrófát követően;

10.   felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, hogy lehetővé tegye és biztosítsa az Európai Unió Szolidaritási Alapjából történő gyors és lehető legnagyobb mértékű finanszírozást; üdvözli, hogy az olasz kormány már benyújtotta kérelmét; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy lehetőség szerint mielőbb bocsássa rendelkezésre értékelését az olasz hatóságok által a katasztrófák megelőzése, a károk mérséklése és a polgárok életének védelme érdekében, többek között jogi kötelezettségek megállapítása révén hozott intézkedések kellő figyelembevételével;

11.   felszólítja a Bizottságot hogy az olasz nemzeti és regionális hatóságokkal együttműködve biztosítsa a kohéziós és regionális alapokon belül rendelkezésre álló valamennyi eszköznek a helyreállítási és minden más szükséges tevékenység céljából történő hatékony felhasználását ; felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználásának lehetőségét a földrengés által érintett vidéki területek és mezőgazdasági tevékenységek fenntartása céljára;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Olaszország kormányának és az érintett területek regionális és helyi önkormányzatainak.

(1)

HL L 189., 2014.6.27., 143. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(3)

HL C 230. E, 2010.8.26., 13. o.

(4)

HL C 282. E, 2008.11.6., 269. o.

(5)

HL L 70., 2016.3.16., 1. o.

(6)

HL L 122., 2014.4.24., 1. o.

(7)

HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

(8)

HL C 286. E, 2009.11.27., 15. o.

Jogi nyilatkozat