Eljárás : 2016/2988(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1288/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1288/2016

Viták :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0476

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 267kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

a B8-1812/2016., B8-1813/2016 és B8-1814/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról szóló, 2016. március 15-i (EU) 2016/369 tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a katasztrófakezeléssel kapcsolatos európai uniós kockázatértékelés továbbfejlesztéséről szóló, 2011. április 11-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a polgári védelmi képességeknek a polgári védelem moduláris megközelítésére épülő európai kölcsönös segítségnyújtási rendszeren keresztüli megerősítéséről szóló, 2008. november 28-i tanácsi következtetésekre (16474/08),

–  tekintettel az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről szóló, 2008. június 19-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel „Az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról – végrehajtás és alkalmazás” című 2013. január 15-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló 2013. november 28-i véleményére(6),

–  tekintettel a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetre vonatkozó, a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 and O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2016. augusztus 24-én Olaszország középső részét érő pusztító földrengést még számos rengés követte a közép-olaszországi régiókban, köztük három nagy rengéssel, október 26-án egy 5,5-ös és egy 6,1-es, október 30-án pedig egy 6,5-ös erősségű földrengéssel;

B.  mivel a rengések és az utórengések az elmúlt hónapban is folytatódtak Közép-Olaszországban; mivel 1980 óta az október 30-i volt a legerősebb földrengés Olaszországban;

C.  mivel a beszámolók szerint a legutóbbi rengések következtében több mint 400 ember megsérült, és 290-en életüket vesztették;

D.  mivel a pusztító földrengések összeadódva „dominóhatást” okozhatnak, és 100 000 embert kényszeríthetnek lakóhelyük elhagyására;

E.  mivel a legutóbbi rengések városokat romboltak le, súlyosan megrongálták a helyi és regionális infrastruktúrát, történelmi és kulturális műemlékeket döntöttek romba és kárt okoztak a gazdasági tevékenységekben, különösen a kkv-k esetében és a mezőgazdaságban, valamint rontották a turisztikai és vendéglátóipari ágazat lehetőségeit;

F.  mivel az érintett helyeken bekövetkezett deformálódás kiterjedése kb. 130 négyzetkilométer, és a maximális elmozdulás legalább 70 centiméter;

G.  mivel a fenntartható újjáépítést szolgáló erőfeszítéseket megfelelően koordinálni kell a gazdasági és társadalmi veszteségek pótlása érdekében;

1.  legmélyebb szolidaritását és együttérzését fejezi ki a földrengések által érintett minden személlyel és családdal, továbbá a katasztrófaelhárítási erőfeszítésekben részt vevő olasz nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal;

2.  üdvözli a mentőegységek, a polgári védelmi erők, az önkéntesek, a civil társadalmi szervezetek és a helyi, regionális és nemzeti hatóságok annak érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseit, hogy életeket mentsenek, enyhítsék a károkat és biztosítsák az emberhez méltó életszínvonal fenntartásához szükséges alapvető közös tevékenységeket a katasztrófa sújtotta területeken;

3.  hangsúlyozza az egymást követő földrengések és a maguk után hagyott rombolás súlyos gazdasági következményeit;

4.  hangsúlyozza a helyszíni helyzet súlyosságát, amely jelentős és intenzív pénzügyi nyomást jelent az olasz nemzeti, regionális, és helyi közhatóságokra;

5.  üdvözli a földrengéssel összefüggő kiadások miatti deficit számításának nagyobb rugalmasságát, amit Olaszországnak a Szerződésekkel összhangban engedélyeztek a jelenlegi veszélyhelyzet hatékony és gyors kezelése érdekében, valamint az érintett terület biztonságossá tételéhez szükséges jövőbeli intervenciók kezelhetősége érdekében;

6.  üdvözli az uniós intézmények, a többi tagállam, az európai régiók és a nemzetközi szereplők szolidaritását, amelyet vészhelyzetekben nyújtott kölcsönös segítséggel juttatnak kifejezésre;

7.  hangsúlyozza földrengés-előrejelző rendszerekhez kapcsolódó problémákat és Délkelet-Európa magas szeizmicitását; aggodalommal jegyzi meg, hogy ezrek veszítették életüket, és több százan váltak hajléktalanná az elmúlt 15 évben Európát sújtó pusztító földrengések következtében;

8.  aggodalmát fejezi ki a küszöbön álló téli időszak zord időjárási körülményeinek kitett, lakóhelyüket elhagyni kényszerülő tömegek miatt;

9.  hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmusnak az európai nemzeti polgári védelmi hatóságok közötti együttműködés előmozdításában, válsághelyzetekben és a rendkívüli események által okozott hatások minimalizálásában betöltött fontos szerepét; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék tovább az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválására vonatkozó eljárásokat annak érdekében, hogy a mechanizmus gyorsan és hatékonyan rendelkezésre álljon közvetlenül a katasztrófákat követően;

10.  úgy véli, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjához (EUSZA) rendelt pénzügyi forrásoknak a költségvetésbe való részleges beemelése a javasolt salátarendelet rendelkezéseinek megfelelően a jövőben elősegítheti, hogy felgyorsuljon a mozgósítási eljárás annak érdekében, hogy korábban és eredményesebben lehessen reagálni a katasztrófa sújtotta polgárok igényeire; ezenfelül az esetleges jövőbeli reformokkal összefüggésben felkéri a Bizottságot annak elemzésére, hogy megvalósítható-e az előlegfizetésre vonatkozó küszöbök emelése és a kérelmek feldolgozására irányadó határidők lerövidítése;

11.  hangsúlyozza az összes rendelkezésre álló eszköz – többek között az európai strukturális és beruházási alapok – közötti szinergiák megteremtésének, valamint annak fontosságát, hogy az erőforrásokat hatékonyan az újjáépítésre és az egyéb szükséges intézkedésekre használják fel, teljes mértékben együttműködve az olasz nemzeti és regionális hatóságokkal; felhívja a Bizottságot, hogy álljon készen a programok és az operatív programok ennek megfelelő módosítására a tagállam módosítási kérelmének előterjesztését követő lehető legrövidebb időn belül; hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) felhasználható a földrengés által érintett vidéki területek és mezőgazdasági tevékenységek fenntartása céljából;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Olaszország kormányának és az érintett területek regionális és helyi önkormányzatainak.

(1)

HL L 70., 2016.3.16., 1. o.

(2)

HL L 122., 2014.4.24., 1. o.

(3)

HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

(4)

HL C 286. E, 2009.11.27., 15. o.

(5)

HL C 440., 2015.12.30., 13. o.

(6)

HL C 114., 2014.4.15., 48. o.

Jogi nyilatkozat