Eljárás : 2016/2988(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1291/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1291/2016

Viták :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0476

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 263kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

a B8-1812/2016., B8-1813/2016 és B8-1814/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról szóló, 2016. március 15-i (EU) 2016/369 tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a katasztrófakezeléssel kapcsolatos európai uniós kockázatértékelés továbbfejlesztéséről szóló, 2011. április 11-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a polgári védelmi képességeknek a polgári védelem moduláris megközelítésére épülő európai kölcsönös segítségnyújtási rendszeren keresztüli megerősítéséről szóló, 2008. november 28-i tanácsi következtetésekre (16474/08),

–  az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről szóló, 2008. június 19-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetre vonatkozó, a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 and O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2016. augusztus 24-én Olaszország középső részét érő pusztító földrengést még számos rengés követte a közép-olaszországi régiókban, köztük három nagy rengéssel, október 26-án egy 5,5-ös és egy 6,1-es, október 30-án pedig egy 6,5-ös erősségű földrengéssel;

B.  mivel a rengések és az utórengések az elmúlt hónapban is folytatódtak Közép-Olaszországban; mivel 1980 óta az október 30-i volt a legerősebb földrengés Olaszországban,

C.  mivel a beszámolók szerint a legutóbbi rengések következtében több mint 400 ember megsérült és 290-en életüket vesztették;

D.  mivel a pusztító földrengések összeadódva „dominóhatást” okozhatnak, és 100 000 embert kényszeríthetnek lakóhelyük elhagyására;

E.  mivel a legutóbbi rengések városokat romboltak le, súlyosan megrongálták a helyi és regionális infrastruktúrát, történelmi és kulturális műemlékeket döntöttek romba és kárt okoztak a gazdasági tevékenységekben, különösen a kkv-k esetében és a mezőgazdaságban, valamint rontották a turisztikai és vendéglátóipari ágazat lehetőségeit;

F.  mivel az érintett területeken bekövetkezett deformálódás kiterjedése meghaladja a 130 négyzetkilométert, és a maximális elmozdulás legalább 70 centiméter.

G.  mivel a fenntartható újjáépítést szolgáló erőfeszítéseket megfelelően koordinálni kell a gazdasági és társadalmi veszteségek pótlása érdekében;

H.  mivel az újjáépítés során figyelembe kell venni a múltban szerzett tapasztalatokat, és biztonságot és stabilitást kell nyújtani az érintett lakosságnak annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is e régiókban élhessenek, és mivel a lehető legsürgősebben el kell végezni a fenntartható újjáépítést, amelyet megfelelő forrásokkal, a bürokrácia egyszerűsítésével és átláthatósággal kell elősegíteni;

I.  mivel a megelőzéshez az információk terjesztésére, a figyelemfelhívásra és az oktatásra vonatkozó konkrét cselekvési programra van szükség;

1.  legmélyebb szolidaritását és együttérzését fejezi ki a földrengések által érintett minden személlyel és családdal, továbbá a katasztrófa elhárítási erőfeszítésekben részt vevő olasz nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal;

2.  nagyra értékeli a mentőegységek, a polgári védelmi feladatokat ellátók, az önkéntesek, a civil társadalmi szervezetek és a helyi, regionális és nemzeti hatóságok annak érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseit, hogy életeket mentsenek és enyhítsék a károkat a katasztrófa sújtotta területeken;

3.  hangsúlyozza az egymást követő földrengések és az utánuk maradt rombolás súlyos gazdasági következményeit;

4.  felhívja a figyelmet a többi tagállam, európai régió és a nemzetközi szereplők szolidaritására, amely vészhelyzetekben nyújtott kölcsönös segítség formájában nyilvánult meg;

5.  hangsúlyozza a földrengés-előrejelző rendszerekhez kapcsolódó problémákat és Délkelet-Európa magas szeizmicitását; aggodalommal jegyzi meg, hogy az elmúlt 15 évben az Európát sújtó pusztító földrengések következtében ezrek veszítették életüket, és több százan váltak hajléktalanná;

6.  aggodalmát fejezi ki, amiért igen sokan kényszerültek lakóhelyük elhagyására, és ki vannak téve a küszöbön álló téli időszak zord időjárási körülményeinek; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy ajánljon fel minden szükséges segítséget az olasz hatóságoknak ahhoz, hogy az otthonuktól megfosztott emberek számára megfelelő életkörülményeket tudjanak biztosítani;

7.   hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmusnak az európai nemzeti polgári védelmi hatóságok között a válsághelyzetekben történő együttműködés előmozdításában és a földrengések által okozott hatások minimalizálásában betöltött fontos szerepét; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék tovább az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválására vonatkozó eljárásokat a mechanizmus közvetlenül a katasztrófát követő gyors és hatékony rendelkezésre bocsátása érdekében;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon meg minden szükséges intézkedést az Európai Unió Szolidaritási Alapjából történő gyors és hatékony finanszírozás lehetővé tétele és biztosítása érdekében;

9.  szorgalmazza, hogy a Bizottság a megelőzés kultúrájára vonatkozó európai programot dolgozzon ki, amely enyhítené a gyakran drámai természeti katasztrófák hatásait, amelyek jól mutatják egy adott terület instabilitását és sebezhetőségét;

10.  felszólítja a Bizottságot, hogy teljes mértékben együttműködve az olasz nemzeti és regionális hatóságokkal, biztosítsa a kohéziós és regionális alapokon belül rendelkezésre álló valamennyi eszköznek a helyreállítási tevékenységek, továbbá a területi biztonság, az újjáépítési tevékenységek és minden más szükséges beavatkozás garantálása érdekében történő hatékony felhasználását; felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználásának lehetőségét a földrengés által érintett vidéki területek és mezőgazdasági tevékenységek megőrzése céljából;

11.  felszólítja a Bizottságot minden olyan kezdeményezés bátorítására, amelynek célja a nemrégiben Közép-Olaszországban bekövetkezett földrengés során megrongálódott történelmi, művészeti és kulturális örökség helyreállítására, megőrzésére, védelmére és előmozdítására vonatkozó terv végrehajtásának biztosítása;

12.  felszólítja a Bizottságot, hogy – szem előtt tartva, hogy az olasz kormány a kivételes és rendkívüli súlyos helyzet miatt rugalmasságot kért – biztosítsa, hogy az olasz kormány a helyzet enyhítésére szolgáló vagy elkülönített valamennyi forrást erre a konkrét célja használja;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Olaszország kormányának és az érintett területek regionális és helyi önkormányzatainak.

(1)

HL L 70., 2016.3.16., 1. o.

(2)

HL L 122., 2014.4.24., 1. o.

(3)

HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

(4)

HL C 286. E, 2009.11.27., 15. o.

Jogi nyilatkozat