PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 245kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o informacijama i komunikaciji u vezi s potporom iz europskih fondova


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o informacijama i komunikaciji u vezi s potporom iz europskih fondova  
B8-1293/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim odredbama za Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da tzv. europski fondovi postoje samo zahvaljujući doprinosu država članica, a time i oporezivanju poreznih obveznika u državama članicama;

B.  budući da su korisnici i upravitelji tih fondova obvezni javno izvijestiti o korištenju tim fondovima;

C.  budući da je svrha obveznog izvješćivanja informiranje građana;

1.  smatra da građani moraju raspolagati potpunim informacijama u vezi s korištenjem sredstava iz europskih fondovima, ali i njihovim porijeklom;

2.  traži da je obvezno navesti iznos doprinosa države članice u kojoj se odvija financirani projekt, te iznos sredstava ponovno uplaćenih toj državi;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću i Komisiji.

 

Pravna napomena