ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 249kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az európai alapok által nyújtott támogatással kapcsolatos információkról és tájékoztatásról


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az európai alapok által nyújtott támogatással kapcsolatos információkról és tájékoztatásról  
B8-1293/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az úgynevezett európai alapok csak a tagállamok hozzájárulásainak, tehát az uniós adófizetőktől levont adóknak köszönhetően léteznek;

B.  mivel ezen alapok kedvezményezettjeire és kezelőire közzétételi kötelezettség vonatkozik ezen alapok felhasználását illetően;

C.  mivel ez a közzétételi kötelezettség a polgárok tájékoztatása címén történik;

1.  úgy véli, hogy a polgároknak teljes körű információkkal kell rendelkezniük az európai alapok felhasználásáról és származásáról is;

2.  kéri, hogy a kötelező adatok ismertessék azon tagállam hozzájárulásának összegét, ahol a finanszírozott projekt zajlik, valamint az ennek a tagállamnak juttatott összegeket;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Jogi nyilatkozat