Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1294/2016

Texte depuse :

B8-1294/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0476

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 399kWORD 52k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1812/2016, B8-1813/2016 și B8-1814/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))


Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”)(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 aprilie 2011 privind dezvoltarea în continuare a evaluării riscurilor pentru gestionarea dezastrelor în Uniunea Europeană,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 noiembrie 2008 care invită la îmbunătățirea capacităților de protecție civilă printr-un sistem de asistență reciprocă europeană bazat pe abordarea modulară a protecției civile (16474/08),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2008 referitoare la consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de catastrofe(4),

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei privind situația din Italia după cutremure (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 și O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după cutremurul devastator care a lovit centrul Italiei la 24 august 2016, alte trei seisme puternice au zguduit regiunile din Italia centrală, la 26 octombrie cu magnitudini de 5,5 și 6,1, respectiv la 30 octombrie cu o magnitudine de 6,5;

B.  întrucât seismele și replicile au continuat să afecteze centrul Italiei în ultimele luni; întrucât cutremurul din 30 octombrie a fost cel mai puternic seism care a lovit Italia din 1980;

C.  întrucât s-a raportat că peste 400 de persoane au fost rănite și 290 de persoane au decedat ca urmare a cutremurelor recente;

D.  întrucât seismele devastatoare s-ar putea acumula într-un „efect de domino” și ar putea cauza strămutarea a 100 000 de rezidenți;

E.  întrucât impactul celor mai recente seisme a distrus orașe, a deteriorat grav infrastructura locală și regională, a distrus elemente ale patrimoniului istoric și cultural și a afectat activitățile economice, în special ale IMM-urilor, agricultura și potențialul turistic și gastronomic;

F.  întrucât teritoriile în cauză suferă din cauza unei deformări care se întinde pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri;

G.  întrucât eforturile de reconstrucție durabilă trebuie să fie coordonate în mod corespunzător pentru a compensa pierderile economice și sociale,

1.  își exprimă profunda solidaritate și empatie față de toate persoanele și familiile aflate pe teritoriile afectate de seisme, precum și față de autoritățile naționale, regionale și locale italiene implicate în eforturile de ajutorare în urma dezastrului;

2.   apreciază eforturile susținute ale unităților de salvare, ale lucrătorilor în domeniul protecției civile, ale voluntarilor, ale organizațiilor societății civile, precum și ale autorităților locale, regionale și naționale, eforturi depuse pentru a salva vieți și pentru a limita daunele din zonele devastate;

3.  subliniază efectele economice grave ale seismelor succesive și distrugerile rămase în urma acestora;

4.  remarcă solidaritatea exprimată de alte state membre, de regiuni europene și de actori internaționali sub formă de asistență reciprocă acordată în situații de urgență;

5.  subliniază problemele de predicție ale sistemelor de protecție împotriva seismelor și gradul ridicat de seismicitate din sud-estul Europei; constată cu îngrijorare faptul că mii de persoane au decedat și că sute de mii de persoane au rămas fără adăpost în ultimii 15 ani ca rezultat al seismelor distructive care afectează Europa;

6.  își exprimă îngrijorarea în privința numărului mare de persoane strămutate expuse condițiilor meteorologice aspre din sezonul de iarnă care se apropie; invită Comisia să ofere tot ajutorul necesar autorităților italiene pentru a le permite să garanteze condiții de viață decente pentru persoanele rămase fără locuințe;

7.  subliniază importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru promovarea cooperării în rândul autorităților naționale de protecție civilă în Europa în situații nefavorabile și pentru reducerea la minimum a efectelor cauzate de evenimentele extraordinare; invită Comisia și statele membre să simplifice în continuare procedurile de activare a mecanismului pentru a-l pune la dispoziție rapid și cu eficacitate în perioada imediat următoare unui dezastru;

8.  invită Comisia să adopte toate măsurile necesare pentru a permite și a acorda rapid cea mai mare finanțare posibilă din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene;

9.  invită Comisia să se asigure că toate instrumentele disponibile în cadrul fondurilor de coeziune și regionale sunt utilizate în mod eficace pentru activitățile de reconstrucție și pentru toate celelalte acțiuni necesare, în deplină cooperare cu autoritățile naționale și regionale italiene ; invită Comisia să ia în considerare posibilitatea utilizării Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală pentru a sprijini zonele rurale și activitățile agricole care au fost afectate de cutremure;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Italiei și autorităților regionale și locale din zonele afectate.

(1)

JO L 70, 16.3.2016, p. 1.

(2)

JO L 122, 24.4.2014, p. 1.

(3)

JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(4)

JO C 286 E, 27.11.2009, p. 15.

Notă juridică