Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1310/2016

Předložené texty :

B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0479

NÁVRH USNESENÍ
PDF 273kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Demokratické republice Kongo  (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na společné tiskové prohlášení OSN, Africké unie, Evropské unie a Mezinárodní organizace Frankofonie ze dne 16. února 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a na prohlášení její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v zemi, o volebním procesu a o tzv. národním dialogu,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 17. října 2016 a 23. května 2016,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 2. září 2015 vydala o Demokratické republice Kongo skupina mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer,

–  s ohledem na prohlášení mezinárodního vyslance pro oblast Velkých jezer ze dne 2. listopadu 2016 a 15. srpna 2016 týkající se situace v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu zvláštní zpravodajky Africké unie pro otázky týkající se obránců lidských práv v Africe a zvláštního zpravodaje Africké unie pro otázky související s věznicemi a vazebními podmínkami v Africe ze dne 12. února 2015 o situaci v oblasti lidských práv v návaznosti na události související se změnou volebního zákona v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na předběžnou vyšetřovací zprávu Společného úřadu OSN pro lidská práva MONUSCO-OHCHR o porušování lidských práv a násilí spáchaném při demonstracích v Kinshase ve dnech 19. až 21. září 2016,

–  s ohledem na tiskové prohlášení předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu ze dne 16. února 2016 o zadržení mládežnických aktivistů v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv a činnosti Společného úřadu OSN pro lidská práva v Demokratické republice Kongo ze dne 27. července 2015,

–  s ohledem na zprávu skupiny odborníků OSN ze dne 12. ledna 2015 o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o míru, bezpečnosti a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na dohodu o partnerství AKT-EU podepsanou dne 23. června 2000 v Cotonou a revidovanou dne 25. června 2005 a 22. června 2010,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na nairobská prohlášení z prosince 2013,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že volby jsou v souladu s konžskou ústavou naplánovány na rok 2016;

B.  vzhledem k tomu, že ústava stanoví, že prezident nemůže být v úřadě více než dvě volební období; vzhledem k tomu, že nynější prezident Joseph Kabila tedy nemůže zastávat svou funkci ve třetím období;

C.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila učinil vše pro to, aby odložil tyto volby, a vzhledem k tomu, že musí ještě veřejně prohlásit, že v určitý okamžik odstoupí;

D.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila prohlašuje, že cesta k volbám vede přes národní inkluzivní dialog; vzhledem k tomu, že podstatná část občanské společnosti a politická opozice odmítly tento dialog jako zdržovací taktiku;

E.  vzhledem k tomu, že konžská vláda uvedla, že prezidentské volby, které se mají konat v listopadu 2016, budou posunuty až o čtyři roky, a tvrdí, že země není na volby připravena;

F.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace Frankofonie naopak uvedla, že by bylo možné aktualizovat volební seznamy do tří měsíců;

G.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN vyzvala ve své rezoluci č. 2277 (2016) konžskou národní volební komisi, známou pod francouzskou zkratkou CENI, aby zveřejnila revidovaný komplexní kalendář celého volebního cyklu, a požádala, aby konžská vláda rychle připravila rozpočet a kodex chování pro volby a aktualizovala volební seznamy, čímž by umožnila, aby se uvedené volby konaly ve lhůtách stanovených ústavou;

H.  vzhledem k tomu, že účastníci takzvaného národního dialogu souhlasili s posunutím voleb alespoň do dubna 2018; vzhledem k tomu, že opoziční strany a organizace občanské společnosti odmítly tento závěr a trvají na tom, že je možné registrovat voliče počátkem roku 2017 a volby uspořádat ve stejném roce;

I.  vzhledem k tomu, že Evropská unie souhlasila s odložením voleb na rok 2017 za podmínky, že toto rozhodnutí bude přijato v rámci inkluzivního, nestranného a transparentního politického dialogu mezi konžskými zúčastněnými subjekty před koncem volebního období prezidenta Kabily v prosinci 2016;

J.  vzhledem k tomu, že zářijové protesty proti setrvání prezidenta Kabily v úřadě vedly k brutálnímu zákroku proti protestujícím a proti opozičním silám; vzhledem k tomu, že OSN uvádí 422 obětí porušování lidských práv v Kinshase ze strany státních orgánů, z toho 48 lidí bylo zabito a 143 zraněno, osm novinářů a 288 dalších osob bylo zatčeno a protiprávně zadržováno a byly zničeny prostory patřící politickým stranám;

K.  vzhledem k tomu, že pokus změnit volební zákon tak, aby organizace voleb byla vázána na sčítání lidu, což by mohlo volby odložit, se nezdařil již v roce 2015 po protestech, které vypukly v hlavním městě Kinshase a v jiných městech;

L.  vzhledem k tomu, že podle konžských orgánů zemřelo při protestech v lednu 2015 27 lidí, včetně dvou policistů, a vzhledem k tomu, že po střetech mezi protestujícími, policií a vojáky republikánské gardy bylo zadrženo 350 lidí;

M.  vzhledem k tomu, že dne 26. ledna 2016 byl ukončen provoz dvou televizních kanálů v provincii Horní Katanga – Nyota TV a Radio and Télévision Mapendo – pro údajné nezaplacení daní; vzhledem k tomu, že majitelem obou televizních kanálů je bývalý guvernér provincie Katanga Moïse Katumbi, který podporoval prezidenta Kabilu, ale v září 2015 opustil vládní stranu a nyní se staví proti třetímu volebnímu období prezidenta;

N.  vzhledem k tomu, že zpoždění v organizaci voleb vedlo k celostátní stávce („ville morte“) dne 16. února 2016;

O.  vzhledem k tomu, že v časných ranních hodinách dne 16. února, tedy dne „ville morte“, byl signál Radio France Internationale, jedné z nejposlouchanějších rozhlasových stanic v Demokratické republice Kongo, přerušen, zřejmě ve snaze narušit stávku; vzhledem k tomu, že řada opozičních aktivistů byla v předvečer stávky záměrně zatčena a zadržována, včetně jednoho poslance, který byl při tomto zadržování údajně zbit;

P.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo se za poslední dva roky značně zhoršila; vzhledem k tomu, že opoziční vůdci a aktivisté čelí neustálému obtěžování ze strany konžských bezpečnostních sil, včetně záměrného zadržování v izolaci, bití, přerušování schůzí a politicky motivovaných procesů;

Q.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a shromažďování byla v zemi silně omezena, a to i za použití nepřiměřené síly proti pokojným demonstrantům, novinářům, politickým vůdcům a dalším osobám, které se staví proti pokusům umožnit prezidentu Kabilovi setrvat u moci déle, než je ústavou stanovená hranice dvou volebních období;

R.  vzhledem k tomu, že vysílání rozhlasové stanice podporované OSN Radio Okapi a Radio Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF) bylo dočasně rušeno; vzhledem k tomu, že vysílání rozhlasové stanice Radio France Internationale (RFI) v Kinshase bylo ukončeno;

S.  vzhledem k tomu, že po zářijových protestech je v platnosti zákaz politických demonstrací ve městech Kinshasa, Kalemie a Lubumbashi;

T.  vzhledem k tomu, že OSN a řada organizací hájících lidská práva uvedla, že státní úředníci se dopustili velkého počtu případů porušování lidských práv a že došlo jen k omezenému pokroku, pokud jde o snahu postavit hlavní pachatele před soud;

1.  vyjadřuje velké politování nad zpožděním v organizaci příštích prezidentských a parlamentních voleb v Demokratické republice Kongo, které představuje vážné porušení konžské ústavy;

2.  domnívá se, že prezident Kabila a konžská vláda jsou plně zodpovědní za tuto situaci, neboť se snaží oddálit volby; domnívá se, že jednání prezidenta Kabily a jeho vlády představuje vážné ohrožení míru a bezpečnosti v Demokratické republice Kongo;

3.  naléhavě žádá konžskou vládu, aby neprodleně řešila otevřené otázky týkající se posloupnosti volebního kalendáře, rozpočtu a aktualizace volebního registru s cílem umožnit konání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb v nadcházejících měsících;

4.  připomíná, že Nezávislá národní volební komise by měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

5.  vyzývá konžské úřady, aby co nejdříve ratifikovaly chartu Africké unie o demokracii, volbách a veřejné správě;

6.  vyjadřuje politování nad zhoršením situace v Demokratické republice Kongo v posledních dvou letech, pokud jde o svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků a práva na sdružování; domnívá se, že tento trend jasně souvisí se snahou vlády posunout volby a prodloužit setrvání prezidenta ve funkci;

7.  připomíná závazek přijatý Demokratickou republikou Kongo v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost v politických funkcích; naléhavě žádá konžskou vládu, aby dodržovala tato ustanovení v souladu s články 11B, 96 a 97 Dohody z Cotonou;

8.  naléhavě žádá konžské orgány, aby znovunastolily prostředí napomáhající svobodnému a nenásilnému výkonu svobody projevu, sdružování a shromažďování a svobody tisku;

9.  domnívá se, že tento krok má zásadní význam pro to, aby plánované volby, pokud se nakonec uskuteční, byly svobodné a spravedlivé;

10.  naléhavě žádá konžské orgány, aby zrušily zákaz pokojných demonstrací ve městech Kinshasa, Kalemie a Lubumbashi zavedený v září 2016;

11.  vyzývá k neprodlenému obnovení vysílání Radio France Internationale (RFI) v Kinshase a k ukončení rušení rozhlasového signálu nezávislých sdělovacích prostředků;

12.  vyzývá konžskou vládu, aby neprodleně zrušila ministerské nařízení č. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 ze dne 12. listopadu 2016 o regulaci rozhlasového a televizního vysílání zahraničních subjektů, neboť omezuje právo na informace tak, jak je stanoveno v článku 24 konžské ústavy;

13.  vyzývá konžské orgány, aby zaručily nezávislost a odpovědnost konžských bezpečnostních služeb, včetně vnitrostátní rozvědky a policie; v této souvislosti vyzývá EU, aby použila stávající programy v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti v Demokratické republice Kongo jako páku k dialogu s konžskými orgány o aktuálních tvrdých zákrocích bezpečnostních sil a aby zvážila ukončení těchto programů, nedojde-li k žádnému pokroku;

14.  vyzývá konžské orgány, aby vyšetřily, stíhaly a odpovídajícím způsobem postihly bezpečnostní síly, pracovníky výzvědné služby a další osoby odpovědné za násilné a nezákonné zásahy proti aktivistům, opozičním vůdcům a dalším osobám, které se staví proti dalšímu setrvání prezidenta Kabily u moci;

15.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech zadržených osob uvězněných z politických důvodů, jako jsou zejména Jean-Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, Faustin Dunia a Jacques Muhindo, a ke zrušení všech obvinění, která proti nim byla vznesena;

16.  s politováním poukazuje na odsouzení osob, jako jsou Rebecca Kavugho, Serge Sivya, Justin Kambale, John Anipenda, Ghislain Muhiwa a Melka Kamundu, které nedělaly nic jiného, než že v klidu vykonávaly své právo na svobodu projevu;

17.  vyjadřuje politování nad shovívavým postojem EU, generálního tajemníka OSN a Africké unie ke krizi v Demokratické republice Kongo, když vyjádřili podporu tzv. národnímu dialogu, jehož jediným cílem je odložit ústavou dané volby; stejně tak vyjadřuje politování nad tím, že široce rozšířené tvrdé zásahy proti čelným opozičním představitelům a aktivistům a represe vůči nezávislým sdělovacím prostředkům stále ještě nevedly ke konzultacím podle článku 96 Dohody z Cotonou;

18.  vyzývá EU, aby jasně a jednoznačně sdělila, že setrvání prezidenta Kabily u moci po roce 2016 považuje za vážné porušení konžské ústavy a za ohrožení vztahů mezi EU a Demokratickou republikou Kongo;

19.  vyzývá EU, aby neprodleně zavedla cílené sankce vůči těm, kteří odpovídají za násilné zákroky, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv, s cílem pomoci předejít dalšímu násilí; připomíná, že USA již k takovým opatřením přikročily;

20.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vládě a parlamentu Demokratické republiky Kongo.

Právní upozornění