Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1310/2016

Predkladané texty :

B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0479

NÁVRH UZNESENIA
PDF 278kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,


o situácii v Konžskej demokratickej republike  (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie Organizácie Spojených národov, Africkej únie, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine, o volebnom procese a tzv. národnom dialógu,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 a z 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier z 2. septembra 2015 o voľbách v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia medzinárodného vyslanca pre oblasť Veľkých jazier z 2. novembra 2016 a 15. augusta 2016 o situácii v oblasti a vo východnom Kongu,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu osobitného spravodajcu Africkej únie pre obhajcov ľudských práv a osobitného spravodajcu Africkej únie pre otázky súvisiace s väznicami a podmienkami zadržiavania v Afrike z 12. februára 2015 o situácii v oblasti ľudských práv po udalostiach, ktoré sprevádzali zmenu volebného práva v KDR,

–  so zreteľom na správu o predbežnom vyšetrovaní Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva MONUSCO-OHCHR o porušovaní ľudských práv a násilí spáchanom počas demonštrácií v Kinshase v dňoch 19. až 21. septembra 2016,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie predsedu Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva zo 16. februára 2016 o zatknutí aktivistov z radov mládeže v KDR,

–  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva v KDR,

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN z 12. januára 2015 o KDR,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región podpísanú v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii OSN v KDR a o vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú 23. júna 2000 a revidovanú 25. júna 2005 a 22. júna 2010,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súlade s konžskou ústavou sa voľby majú konať v roku 2016;

B.  keďže v ústave sa stanovuje, že prezident nemôže byť vo funkcii viac ako dve funkčné obdobia; keďže súčasný prezident Joseph Kabila preto nemôže byť vo funkcii tretie funkčné obdobie;

C.  keďže prezident Kabila vynaložil všemožné úsilie o odloženie týchto volieb a keďže zatiaľ verejne nevyhlásil, že v určitom okamihu odstúpi;

D.  keďže prezident Kabila argumentoval, že cesta k voľbám spočíva v inkluzívnom národnom dialógu; keďže podstatná časť občianskej spoločnosti a politickej opozície odmietla tento dialóg ako taktiku odďaľovania;

E.  keďže konžská vláda vyhlásila, že prezidentské voľby, ktoré sa mali konať v novembri 2016, sa oneskoria až o štyri roky, pričom tvrdí, že krajina nie je pripravená na voľby;

F.  keďže Medzinárodná organizácia frankofónie naopak uviedla, že zoznamy voličov by bolo možné aktualizovať do troch mesiacov;

G.  keďže v rezolúcii č. 2277 (2016) Bezpečnostná rada OSN vyzvala konžskú národnú volebnú komisiu, známu pod francúzskou skratkou CENI, aby uverejnila revidovaný komplexný kalendár na celý volebný cyklus, a žiadala, aby konžská vláda urýchlene zostavila rozpočet, pripravila kódex správania pre voľby a aktualizovala zoznamy voličov, aby sa príslušné voľby mohli konať v časovom rozpätí stanovenom ústavou;

H.  keďže účastníci tzv. národného dialógu sa dohodli na odložení volieb aspoň do apríla 2018; keďže opozičné strany a organizácie občianskej spoločnosti zamietli tento záver a trvajú na tom, aby do začiatku roka 2017 bolo možné zaregistrovať voličov a usporiadať voľby v tom istom roku;

I.  keďže Európska únia akceptovala odloženie volieb do roku 2017 pod podmienkou, že toto rozhodnutie sa prijme v rámci inkluzívneho, nestranného a transparentného politického dialógu medzi konžskými zúčastnenými stranami pred skončením funkčného obdobia prezidenta Kabilu v decembri 2016;

J.  keďže septembrové protesty proti tomu, aby prezident Kadila zostal pri moci, vyústili do tvrdého zásahu proti demonštrantom a opozičným silám; keďže OSN uviedla, že 422 ľudí sa stalo obeťou porušovania ľudských práv v Kinshase zo strany štátnych zamestnancov vrátane zabitia 48 ľudí a zranenia 143 ľudí, pričom osem novinárov a 288 ďalších osôb bolo zatknutých a sú nezákonne zadržiavané a došlo k zničeniu priestorov patriacich politických stranám;

K.  keďže pokus o zmenu volebného zákona, aby sa usporiadanie volieb spojilo s celoštátnym sčítaním ľudu, čo by mohlo posunúť termín volieb, zlyhal už v roku 2015 po vypuknutí protestov v hlavnom meste Kinshasa a iných mestách;

L.  keďže podľa konžských orgánov počas protestov v januári 2015 bolo zabitých 27 ľudí vrátane dvoch policajných dôstojníkov a keďže 350 ľudí bolo zatknutých po stretoch medzi demonštrantami, políciou a vojakmi republikánskej gardy;

M.  keďže 26. januára 2016 boli dva televízne kanály v provincii Haut-Katanga, t. j. Nyota TV and Radio a Télévision Mapendo, vyradené z prevádzky pre údajné neplatenie daní; keďže oba televízne kanály vlastní bývalý guvernér provincie Katanga Moïse Katumbi, ktorý predtým podporoval prezidenta Kabilu, ale v septembri 2015 vystúpil z vládnucej strany a teraz sa postavil proti tretiemu funkčnému obdobiu prezidenta;

N.  keďže oneskorenia pri organizácii volieb viedli k celonárodnému štrajku („ville morte“) konanému 16. februára 2016;

O.  keďže v skorých ranných hodinách 16. februára, čiže v deň konania „ville morte“, došlo k narušeniu signálu rozhlasovej stanice Radio France Internationale, ktorá je jednou z najpočúvanejších staníc v KDR, čo bol zjavný pokus o zmarenie štrajku; keďže v čase pred konaním štrajku bolo svojvoľne zatknutých a zadržaných veľa opozičných aktivistov vrátane poslanca Parlamentu, ktorého údajne pri zadržaní zbili;

P.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v KDR sa v uplynulých dvoch rokoch výrazne zhoršila; keďže vedúci predstavitelia opozície a aktivisti sú vystavení neustálemu obťažovaniu zo strany konžských bezpečnostných síl vrátane svojvoľného zadržiavania v izolácii, bitia, narušovania schôdzí a politicky motivovaných súdnych procesov;

Q.  keďže sloboda prejavu a zhromažďovania v krajine bola výrazne obmedzená, a to aj používaním neprimeranej sily voči pokojným demonštrantom, novinárom, vedúcim politickým predstaviteľom a ďalším osobám, ktoré sa postavili proti pokusom umožniť prezidentovi Kabilovi zotrvať pri moci aj po uplynutí dvoch ústavou stanovených funkčných období;

R.  keďže prevádzka rozhlasovej stanice Radio Okapi, ktorú podporuje OSN, a belgickej rozhlasovej a televíznej stanice vysielajúcej pre francúzsku komunitu (RTBF) bola dočasne narušená; keďže Radio France Internationale (RFI) v Kinshase bolo zatvorené;

S.  keďže po septembrových protestoch platí zákaz všetkých politických demonštrácií v mestách Kinshasa, Kalemie a Lubumbashi;

T.  keďže OSN a niektoré organizácie pre ľudské práva uviedli, že veľkého počtu porušení ľudských práv sa dopustili úradníci štátnej správy, pričom pri odovzdaní hlavných páchateľov spravodlivosti sa dosiahol len nepatrný pokrok;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad zdržaniami pri organizácii budúcich prezidentských a parlamentných volieb v KDR, čo predstavuje závažné porušenie konžskej ústavy;

2.  domnieva sa, že plnú zodpovednosť za túto situáciu nesú prezident Kabila a konžská vláda vzhľadom na ich pokusy o oddialenie volieb; domnieva sa, že kroky prezident Kabilu a jeho vlády predstavujú závažnú hrozbu pre mier a bezpečnosť v KDR;

3.  naliehavo vyzýva konžskú vládu, aby okamžite začala riešiť otvorené otázky súvisiace so stanovením etáp v kalendári volieb, s rozpočtom a aktualizáciou voličských zoznamov s cieľom umožniť uskutočnenie slobodných, spravodlivých a transparentných volieb v nadchádzajúcich mesiacoch;

4.  pripomína, že nezávislá štátna volebná komisia by mala byť nestrannou a inkluzívnou inštitúciou s dostatočnými zdrojmi na umožnenie komplexného a transparentného procesu;

5.  vyzýva konžské orgány, aby pri najbližšej príležitosti ratifikovali Africkú chartu demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných;

6.  vyjadruje poľutovanie nad zhoršením situácie v KDR za uplynulé dva roky, pokiaľ ide o slobodu prejavu, slobodu médií a právo združovania; domnieva sa, že tento trend jednoznačné súvisí s pokusmi vlády odložiť voľby a predĺžiť funkčné obdobie prezidenta;

7.  pripomína, že v rámci Dohody z Cotonou sa KDR zaviazala rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ktoré zahŕňajú slobodu prejavu a slobodu médií, dobrú správu vecí verejných a transparentnosť pri zastávaní politických funkcií; naliehavo vyzýva konžskú vládu, aby v súlade s článkami 11B, 96 a 97 Dohody z Cotonou dodržiavala tieto ustanovenia;

8.  nalieha na konžské orgány, aby obnovili podmienky umožňujúce slobodné a pokojné uplatňovanie slobody prejavu, združovania a zhromažďovania a slobody tlače;

9.  domnieva sa, že tento krok má zásadný význam pre to, aby plánované voľby boli slobodné a spravodlivé, ak sa nakoniec uskutočnia;

10.  naliehavo vyzýva konžské orgány, aby zrušili zákaz pokojných demonštrácií v mestách Kinshasa, Kalemie a Lubumbashi, ktorý sa zaviedol v septembri 2016;

11.  vyzýva na okamžité obnovenie činnosti stanice Radio France Internationale (RFI) v Kinshase a na zastavenie rušenia rádiových signálov nezávislých médií;

12.  vyzýva konžskú vládu, aby okamžite zrušila ministerskú vyhlášku č. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 z 12. novembra 2016 o regulácii rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečovaného zahraničnými subjektmi, keďže neprimerane obmedzuje právo na informácie ustanovené v článku 24 konžskej ústavy;

13.  vyzýva konžské orgány, aby zaručili nezávislosť a vyvodenie zodpovednosti konžských bezpečnostných služieb vrátane národnej spravodajskej agentúry a polície; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby využila svoje jestvujúce programy v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti realizované v KDR ako páku na nadviazanie dialógu s konžskými orgánmi o prebiehajúcich represívnych opatreniach bezpečnostných síl a aby zvážila ukončenie týchto programov, ak sa nedosiahne žiaden pokrok;

14.  vyzýva konžské orgány, aby vyšetrili, stíhali a primerane potrestali dôstojníkov bezpečnostných síl a spravodajských služieb a iné osoby zodpovedné za násilné a nezákonné represívne opatrenia voči aktivistom, vedúcim predstaviteľom opozície a iným osobám, ktoré sa postavili pokusom prezidenta Kabilu ďalej sa udržať pri moci;

15.  požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých zadržiavaných osôb, ktoré boli uväznené z politických dôvodov, ako sú najmä Jean-Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, Faustin Dunia a Jacques Muhindo, a stiahnutie všetkých obvinení voči nim;

16.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rebecca Kavughoj, Serge Sivya, Justin Kambale, John Anipenda, Ghislain Muhiwa a Melka Kamundu boli odsúdení, pričom neurobili nič okrem toho, že si pokojne uplatnili zaručené právo na slobodu prejavu;

17.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi zhovievavým prístupom EÚ, generálneho tajomníka OSN a Africkej únie ku kríze v KDR, keď tieto subjekty vyjadrili podporu tzv. národnému dialógu, čiže nástroju, ktorého jediným cieľom je odložiť voľby naplánované v súlade s ústavou; takisto vyjadruje poľutovanie, že napriek rozsiahlym represívnym opatreniam voči vedúcim predstaviteľom opozície a aktivistom a napriek potláčaniu nezávislých médií EÚ ešte stále nezačala konzultácie podľa článku 96 Dohody z Cotonou;

18.  vyzýva EÚ, aby jasne a jednoznačne oznámila, že zotrvanie prezidenta Kabilu pri moci po roku 2016 by považovala za závažné porušenie konžskej ústavy a hrozbu pre vzťahy medzi EÚ a KDR;

19.  vyzýva EÚ, aby bezodkladne uvalila cielené sankcie voči osobám zodpovedným za represívne opatrenia vrátane zákazu cestovania a zmrazenia aktív s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu; pripomína, že USA sa k takýmto opatreniam už uchýlili;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Africkej únii, Rade ministrov AKT – EÚ, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a vláde a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.

Právne oznámenie