Procedure : 2016/3001(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1316/2016

Indgivne tekster :

B8-1316/2016

Forhandlinger :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0479

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 164kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.753v01-00
 
B8-1316/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP))  
B8-1316/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til principperne i De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 og 23. maj 2016 om DRC,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2277 (2016),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2293 (2016),

–  der henviser til artikel 8 i Cotonouaftalen,

–  der henviser til Joseph Kabilas tale den 15. november 2016,

–  der henviser til dekret 13413 udstedt af USA's præsident den 27. oktober 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at DRC's befolkning den 18. februar 2006 ved en folkeafstemning godkendte en ny forfatning, som blev bekendtgjort af præsident Joseph Kabila; der henviser til, at præsidenten i henhold til denne forfatning højst kan sidde i to embedsperioder;

B.  der henviser til, at det i 2014 ikke lykkedes for præsident Kabilas støtter at sikre det kvalificerede flertal i nationalforsamlingen på 60%, der er nødvendigt for at afholde en folkeafstemning om ændring af forfatningen;

C.  der henviser til, at DRC's præsident Kabila i sin tale til parlamentet den 18. oktober 2016 bekræftede, at han agtede at lade hånt om de forfatningsmæssige begrænsninger hvad angår præsidentens embedsperiode og forblive ved magten efter embedsperiodens udløb den 19. december 2016;

D.  der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 17. oktober 2016 gav udtryk for sin dybe bekymring over den forværrede politiske situation i DRC og på ny bekræftede, at det primære ansvar for afholdelse af valg påhviler de congolesiske myndigheder, og at krisen kun kan løses gennem offentlige og udtrykkelige tilsagn fra alle involverede parter om at respektere forfatningen;

E.  der henviser til, at Den Afrikanske Union har været med til at bane vejen for en aftale mellem en række medlemmer af oppositionen i parlamentet og præsident Kabila, hvori det som betingelse for en såkaldt national samlingsregering kræves, at regeringen går af, og at et medlem af oppositionen, Samy Badibanga, som er håndplukket af præsident Kabila, bliver premierminister; der henviser til, at oppositionspartierne har dannet gruppen "Rassemblement", som har forkastet aftalen og krævet, at præsident Kabila træder tilbage den 19. december 2016;

F.  der henviser til, at konferencen af katolske biskopper i DRC (CENCO) har tilbudt at fungere som mægler mellem præsident Kabila og "Rassemblement" for at hjælpe med at nå frem til en aftale;

G.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 23. juni 2016 om massakrerne i det østlige Congo(1) krævede, at det internationale samfund hurtigst muligt iværksatte en grundig, uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af massakrerne i Beni, Lubero og Butembo; der henviser til, at det fastholdt, at der blev afholdt valg i henhold til forfatningen, og understregede, at en vellykket og rettidig afholdelse af valget var afgørende for stabiliteten og udviklingen i landet på lang sigt;

H.  der henviser til, at USA har indført sanktioner mod generalmajor Gabriel Amisi Kumba og John Numbi, som er medlemmer af Kabilas inderkreds og formodes at være blandt dem, der har tilskyndet præsidenten til lægge en hård linje over for demonstranterne og har været involveret i aktiviteter, der underminerer demokrati i DRC;

I.  der henviser til, at journalisten Marcel Lubala fra den congolesiske nationale radio- og tv-station (RTNC) blev myrdet den 14. november 2016 i Mbuji-Mayi;

1.  opfordrer præsident Kabila til at træde tilbage som præsident for DRC den 19. december 2016 som krævet i henhold til forfatningen og opfordrer til, at der udpeges en midlertidig præsident, indtil der kan afholdes nyvalg;

2.  opfordrer Kommissionen og næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at identificere dem, der er ansvarlige for at råde eller tilskynde præsident Kabila til at ignorere de forfatningsmæssige krav angående præsidentens embedsperiode, og dem, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse og krænkelserne af menneskerettighederne, og til at fremsætte et forslag til Rådet om at indføre restriktive foranstaltninger (sanktioner) mod dem;

3.  beklager dybt præsident Kabilas hensynsløse mangel på respekt for DRC's forfatning og stabiliteten i hans land som demonstreret ved hans påstand om, at han vil fortsætte i embedet efter udløbet af hans embedsperiode;

4.  fordømmer forbuddet mod politiske demonstrationer og offentlige protester og anholdelsen og tilbageholdelsen af politiske modstandere og menneskerettighedsforkæmpere;

5.  opfordrer til løsladelse af alle politiske fanger og til, at der sættes en stopper for politisk begrundede retsforfølgelser af oppositionen og civilsamfundet, samt til rehabilitation af ofre for politiske domme;

6.  glæder sig over tilbuddet fra CENCO om at fungere som mægler og hjælpe med at forhandle en aftale med oppositionskræfterne i "Rassemblement" og opfordrer præsidenten og regeringen i DRC til at overveje dette forslag;

7.  erklærer sig parat til at samarbejde med de internationale partnere om at hjælpe med at bane vejen for valg i DRC hurtigst muligt;

8.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at foretage en grundig efterforskning af mordet på Marcel Lubaya og bringe gerningsmændene for retten;

9.  opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at foretage en uafhængig undersøgelse af de massakrer, der fandt sted tidligere i år i Beni og Lubero;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og præsidenten og regeringen i Den Demokratiske Republik Congo.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0290.

Juridisk meddelelse