Procedure : 2016/3029(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1343/2016

Indgivne tekster :

B8-1343/2016

Forhandlinger :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 253kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2, første afsnit


om støtte til thalidomidofre (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana for ENF-Gruppen

om støtte til thalidomidofre (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 

–  der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 3, 26 og 35,

 

–  der henviser til skriftlige forespørgsler til Kommissionen om situationen for thalidomidofre E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 og E-005523-16,

 

–  der henviser til forslag til beslutninger om situationen for thalidomidofre B8-0006/2014, B8-0257/2014 og B8-0090/2015,

 

–  der henviser til kongeligt spansk dekret nr. 1006 af 5. august 2010, som fastsætter principper for erstatning og solidarisk støtte til ofrene for thalidomid i Spanien i perioden 1960-65,

 

–  der henviser til Kommissionens erklæring af 14. december 2016 om støtte til thalidomidofre,

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

 

A.der henviser til, at mindst 20 000 børn blev født med alvorlige fysiske misdannelser, efter at den tyske medicinalvirksomhed Chemie Grünenthal i 1957 begyndte af afsætte thalidomid, et kvalmestillende middel bl.a. tiltænkt gravide kvinder, på det europæiske marked;

 

B.der henviser til, at thalidomid var årsag til den største samfundsmæssige katastrofe, der nogen sinde er forårsaget af et lægemiddel;

 

C.der henviser til, at der er mere end 4 000 overlevende thalidomidofre i Europa, hvoraf 2 800 i Tyskland, 450 i Italien, 400 i Det Forenede Kongerige, 400 i Spanien, 103 i Schweiz og ca. 90 i Østrig;

 

D.der henviser til, at konklusionerne i følgende undersøgelse fra universitet i Heidelberg: ”Thalidomide. Enquiries to be carried out repeatedly with regard to problems, specific needs and support deficits of thalidomide victims. Summarising report of the first survey results and derivation of first action recommendations” fra 2012(1) samt i følgende undersøgelse fra konsulentfirmaet Firefly Research: ”Health, Quality of Life and Employment amongst
Thalidomide-affected People – Evidence from the UK”(2) klart påviser det stadigt større antal fysiske og psykiske problemer, som thalidomidofre konfronteres med med årene, samt deres specifikke medicinske, finansielle og sociale behov, der er en konsekvens heraf;

 

E. der henviser til, at en uafhængig undersøgelse fra 2014, som det internationale advokatfirma Ince & co. stod bag, klart har påvist, at der i 1970 blev begået en række uregelmæssigheder under retssagen med medicinalvirksomheden Grünenthal, som påvirkede sagens gang og betød, at ofrene blev frataget muligheden for at opnå en rimelig erstatning i en civil retssag;

 

F. der henviser til, at de uafhængige undersøgelser, som Ince & Co. foretog, desuden viste, at Chemie Grünenthal havde udvist uagtsomhed ved at undlade at oplyse offentligheden om lægemidlets bivirkninger hos gravide, og at lægemiddelovervågningen havde svigtet i de stater, som havde tilladt midlet på deres markeder;

 

G.der henviser til, at en række Europa-Parlamentsmedlemmer fra samtlige politiske grupper den 27. maj 2015 afholdt en pressekonference i Europa-Parlamentet, hvor de på tværs af politiske skel bekendtgjorde politisk vilje og forpligtelse til at sikre, at thalidomidofrene har adgang til de midler og ressourcer, de behøver til deres stigende behov for sundhedspleje(3);

 

H. der henviser til, at kommissær Andriukaitis under Parlamentets samling den 9. marts 2016 kraftigt understregede, at det var vigtigt at sikre de overlevende thalidomidofre en finansiel støtte til afholdelse af deres meget store sundhedsudgifter og at finde en passende løsning for alle de overlevende for at beskytte deres livskvalitet;

 

I.der henviser til, at de overlevende efter næsten 60 år stadig forsøger at opnå retfærdighed og en erstatning, der gør det muligt for dem at betale for de dyre behandlinger, der er nødvendige på grund af deres fysiske konstitution;

 

J.der henviser til, at foreninger for thalidomidofre i Europa spiller en afgørende rolle ved at kræve og forsvare rettigheder for ofrene for denne tragedie, der skyldes uagtsomhed;

 

1.mener, at det er nødvendigt at tilkende de overlevende thalidomidofre i Europa fuld erstatning for at sikre dem uafhængighed, adgang til lægebehandlinger og en passende levestandard;

 

2.anmoder Kommissionen om at konkretisere de tilsagn, som kommissær Andriukaitis kom med under Parlamentets plenarmøde den 9. marts 2016, og udarbejde et bistandsprogram, som kan supplere medlemsstaternes finansielle støtte til thalidomidofrene og deres familier;

 

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Juridisk meddelelse