Procedūra : 2016/3029(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1343/2016

Pateikti tekstai :

B8-1343/2016

Debatai :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 487kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl paramos nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ENF frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl paramos nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

 

–  atsižvelgdami į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 3, 26 ir 35 straipsnius,

 

–  atsižvelgdamas į klausimus raštu, pateiktus Komisijai, dėl nukentėjusių nuo tolidomido asmenų padėties E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 ir E-005523-16,

 

–  atsižvelgdamas į pasiūlymus dėl rezoliucijų dėl nukentėjusių nuo tolidomido padėties B8-0006/2014, B8-0257, E-006141-15 ir E-0090-15,

 

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 5 d. Ispanijos karaliaus dekretą Nr. 1006, kuriuo nustatomi kompensavimo ir paramos, skiriamos 1960-1965 m. nukentėjusiems nuo tolidomido asmenims, principai,

 

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos pareiškimą dėl paramos nuo talidomido nukentėjusiems asmenims,

 

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

 

A.kadangi po to, kai 1957 m. Vokietijos farmacijos įmonė Chemie Grünenthal Europos rinkai pateikė talidomidą, vaistą nuo pykinimo, taip pat skirtą ir besilaukiančioms moterims, dėl kurio poveikio mažiausiai 20 000 vaikų gimė turėdami sunkių fizinių apsigimimų;

 

B.kadangi talidomidas sukėlė vieną didžiausių, visuomenę sukrėtusių, nelaimių, įvykusių dėl farmacijos produktų poveikio;

 

C.kadangi Europoje yra daugiau kaip 4 000 nuo talidomido nukentėjusių asmenų, įskaitant 2 800 Vokietijoje, 450 Italijoje, 400 Jungtinėje Karalystėje, 400 Ispanijoje, 103 Švedijoje ir apie 90 Austrijoje;

 

D.kadangi 2012(1) Heidelbergo universitete atlikto tyrimo „Tolidomidas. Tyrimas dėl nuo talidomido nukentėjusių asmenų problemų, jų konkrečių poreikių ir paramos trūkumo“ išvadose ir pirmojo tyrimo rezultatus apibendrinančioje ataskaitoje ir pradinėse veiksmų rekomendacijose ir tyrime, kurį 2015(2) atliko konsultacinė firma Firefly Research „Asmenų, nukentėjusių nuo tolidomido vartojimo sveikata, gyvenimo kokybė ir užimtumas Jungtinėje Karalystėje“ atskleidžia vis didėjančias fizines ir psichologines problemas, su kuriomis laikui bėgant susiduria nuo talidomido nukentėję asmenys, ir taip pat jų konkrečius medicininius, finansinius ir socialinius poreikius;

 

E. kadangi 2014 m. tarptautinės advokatų firmos Ince & Co. atliktas nepriklausomas tyrimas aiškiai parodė, kad per 1970 m. vykusį baudžiamąjį procesą prieš Grünenthalio farmacijos įmonę buvo padaryta pažeidimų, dėl kurių nukentėjo teisinga proceso eiga, o nukentėjusiems buvo užkirstas kelias civiliniuose teismuose gauti adekvatų žalos atlyginimą;

 

F. kadangi nepriklausomi tarptautinės advokatų firmos Ince & Co. tyrimai atskleidė Chemie Grünenthal kaltę, nuslepiant nuo visuomenės informaciją apie vaisto šalutinį poveikį nėščioms moterims ir taip pat valstybių, kurios leido į rinką pateikti šį vaistą, vaistų saugumo stebėsenos trūkumus;

 

G.kadangi 2015 m. gegužės 27 d. keletas Europos Parlamento narių, atstovaujančių visas frakcijas, Parlamente surengė spaudos konferenciją, kurios metu įvairių partijų vardu buvo išreikšta politinė valia ir įsipareigojimas nukentėjusiems nuo talidomido asmenims užtikrinti galimybę gauti pakankamai lėšų ir išteklių, kad būtų patenkinti jų vis didėjantys sveikatos priežiūros poreikiai(3);

 

H. kadangi per diskusijas, vykusias 2016 m. kovo 9 d. Parlamento plenarinio posėdžio metu, Komisijos narys Vytenis Andriukaitis tvirtai pabrėžė, kaip svarbu užtikrinti nukentėjusiems nuo talidomido asmenims finansinę paramą, kad jie galėtų patenkinti vis augančias jų sveikatos priežiūros išlaidas, pripažindamas, kad reikia rasti tinkamą sprendimą visiems nukentėjusiems, siekiant užtikrinti jų gyvenimo kokybę;

 

I.kadangi, praėjus beveik šešiasdešimt metų, nukentėjusieji vis dar siekia teisingumo ir kompensacijos, kuri jiems leistų padengti būtinas, bet brangiai kainuojančias išlaidas, susidarančias dėl jų sveikatos būklės;

 

J.atsižvelgdamas į svarbų nukentėjusiųjų nuo talidomido asmenų asociacijų vaidmenį Europoje pasmerkiant šią tragediją ir ginant nukentėjusiųjų teises;

 

1.mano, kad būtina visapusiškai pripažinti išgyvenusių nuo talidomido nukentėjusių asmenų reikalavimus Europoje, siekiant užtikrinti jų savarankiškumą, galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir palaikyti tinkamą gyvenimo kokybę;

 

2.ragina Komisiją veikti atsižvelgiant į Komisijos nario V. Andriukaičio 2016 m. kovo 9 d. Parlamento plenariniame posėdyje išreikštus įsipareigojimus ir parengti paramos programą, kuri papildytų valstybių narių veiksmus siekiant finansiškai paremti nuo talidomido nukentėjusius asmenis ir jų šeimos narius;

 

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Teisinis pranešimas