PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 47k
22.12.2016
PE596.711v01-00
 
B8-0002/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie kiły


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kiły  
B8-0002/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że kiła jest chorobą bakteryjną wywołaną przez krętki Treponema pallidum, a zachorowalność na nią wynosi 5,6 mln osób na całym świecie, oraz że kiła prowadzi do powikłań takich jak zaburzenia neurologiczne i choroby układu krążenia;

B.  mając na uwadze, że kiła występuje w Europie coraz częściej, że w roku 2014 odnotowano 24 541 nowych zachorowań, czyli 5,1 zachorowań na 100 000 mieszkańców, oraz że w niektórych państwach członkowskich takich jak Francja czy Niemcy liczba przypadków wystąpienia kiły wzrosła o ponad 50% w latach 2010–2014, jednak badania przesiewowe wciąż nie są wystarczające;

C.  mając na uwadze, że według badania opublikowanego w dniu 5 grudnia 2016 r. w magazynie Nature Microbiology dwa główne szczepy kiły wykazały oporność na antybiotyk azytromycynę;

1.  zachęca Komisję, aby za pośrednictwem właściwych agencji wsparła badania nad innowacyjnymi metodami leczenia kiły;

2.  zachęca państwa członkowskie, aby zintensyfikowały badania przesiewowe w kierunku kiły, zwłaszcza dzięki opracowaniu szybkich, ukierunkowanych i niezawodnych metod badań przesiewowych.

Informacja prawna