ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 468kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно Paenibacillus sp. LC231


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно Paenibacillus sp. LC231  
B8‑0005/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че до 2050 г. антибиотичната резистентност би могла да предизвика смъртта на 10 милиона души годишно;

Б.  като има предвид, че по принцип се допуска, че дадена бактерия може да стане устойчива на антибиотици чрез приспособяване в резултат на излагането на определен антибиотик;

В.  като има предвид обаче, че в проучване, публикувано в „Nature Communications“ (8.12.2016 г.) и проведено от университетите Акрон (Охайо, САЩ) и Мак Мастър (Канада), се посочва, че бактерия, произлязла от екосистема, датираща отпреди около четири милиона години, открита в пещерата Лечугила (Ню Мексико, САЩ) и причислена към вида Paenibacillus („Paenibacillus sp. LC231“), се е оказала устойчива на 26 от 40-те тествани антибиотика;

Г.  като има предвид, че Paenibacillus sp. LC231 е сходна със сухоземните бактерии Paenibacillus и има най-малко 12 общи устойчиви гена с тях;

1.  подчертава, че това откритие поставя под въпрос научни постулати относно антибиотичната резистентност и че научните изследвания относно примитивните бактерии дава възможност да се открият причините за антибиотичната резистентност;

2.  насърчава Комисията, чрез научноизследователски програми и чрез компетентните агенции, да подкрепя научните изследвания относно причините за антибиотичната резистентност.

Правна информация