NÁVRH USNESENÍ
PDF 161kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o Paenibacillu sp. LC231


Mireille D'Ornano

Usnesení Evropského parlamentu o Paenibacillu sp. LC231  
B8-0005/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rezistence na antibiotika může do roku 2050 způsobit 10 milionů úmrtí ročně;

B.  vzhledem k tomu, že se všeobecně má za to, že bakterie získávají antibiotické rezistenci tím, že se přizpůsobí expozici danému antibiotiku;

C.  vzhledem k tomu, že podle výzkumu publikovaného v „Nature Communications“ (8.12.2016), který prováděly týmy z univerzit v Akronu (Ohio, USA) a McMasteru (Kanada), je bakterie Paenibacillus („Paenibacillus sp. LC231“) pocházející z ekosystému starého přibližně čtyři miliony let, který se nachází v jeskyni Lechuguilla (New Mexico, USA), rezistentní na 26 ze 40 testovaných antibiotik;

D.  vzhledem k tomu, že Paenibacillus sp. LC231 se podobá Paenibacillu terrestes, s nímž má společných přibližně 12 rezistentních genů;

1.  zdůrazňuje, že tento objev zpochybňuje vědecké postuláty o antibiotické rezistenci a že výzkum jednoduchých bakterií umožňuje určit její příčiny;

2.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím svých výzkumných programů a příslušných agentur podporovala výzkum příčin antibiotické rezistence.

 

Právní upozornění